ŠKODA AUTO založila Poradní výbor pro udržitelný rozvoj

› Nově ustavené, nezávislé expertní grémium bude automobilce poskytovat poradenství v otázkách udržitelného rozvoje a při realizaci konkrétních opatření pro udržitelný rozvoj
› Členy budou odborníci s mezinárodními zkušenostmi v oblasti životního prostředí, sociálních věcí, ekonomie či governance
› ŠKODA AUTO je jednou z prvních společností v České republice, která sází na hluboké odborné znalosti vlastního Poradního výboru pro udržitelný rozvoj

Mladá Boleslav, 1. prosince 2021 – ŠKODA AUTO bude s okamžitou platností při realizaci svých ambiciózních cílů v oblasti udržitelného rozvoje spoléhat na podporu Poradního výboru pro udržitelný rozvoj. Pět členů nezávislého a nestranného grémia disponujících mezinárodními zkušenostmi přinese nové podněty a návrhy týkající se aktuálních a budoucích opatření v oblasti udržitelného rozvoje. Tímto způsobem budou podporovat dialog o tématech udržitelného rozvoje mezi automobilkou a dalšími zainteresovanými subjekty. ŠKODA AUTO představila toto grémium v rámci setkání u kulatého stolu v sídle společnosti v Mladé Boleslavi.

„Mám radost, že ŠKODA AUTO jako jedna z prvních společností v České republice ustavila Poradní výbor pro udržitelný rozvoj. Na spolupráci s tímto prvotřídně obsazeným grémiem se velmi těším. Očekávám, že budeme dostávat svěží podněty a společně diskutovat v rámci otevřeného dialogu, a to i o kontroverzních tématech. Jsem přesvědčen o tom, že nám Poradní výbor pro udržitelný rozvoj pomůže posunout společnost ŠKODA AUTO v v této oblasti na další úroveň.“


Thomas Schäfer, předseda představenstva ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO zřídila v podobě Poradního výboru pro udržitelný rozvoj nezávislé a nestranné expertní grémium, které bude poskytovat poradenskou činnost při realizaci plánovaných opatření v oblasti udržitelného rozvoje. Automobilka tím bude ještě více klást důraz na význam udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti. Pět členů Poradního výboru s mezinárodními zkušenostmi vnese do otázek udržitelného rozvoje nové perspektivy, podněty a přístupy.

Grémium, jehož členy jsou prvotřídní experti s mezinárodními zkušenostmi v oblasti udržitelného rozvoje
Mezi členy Poradního výboru patří Ladislav Miko, bývalý náměstek ředitele Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské unie. Kromě něj je členem grémia Soňa Klepek Jonášová. Vedle Institutu cirkulární ekonomiky zakládala centra a platformy a zřídila agenturu, která firmám poskytuje poradenství v otázkách udržitelného rozvoje. Dalším členem je Hans Reitz, zakladatel a jednatel společnosti Grameen Creative Lab, inkubátoru v oblasti společensky prospěšného podnikání. Reitz dále pracuje také jako poradce laureáta Nobelovy ceny za mír Muhammada Yunuse. Know-how v oblastech investičního bankovnictví a analýzy finančních trhů přináší Jan Bureš, hlavní ekonom české investiční banky Patria Finance založené roku 1994. Dalším členem, kterého se společnosti ŠKODA AUTO podařilo získat, je Sandra Feltham. Je zakladatelkou česko-britské společnosti Flagship, která poskytuje poradenství v otázkách CSR, a prezidentkou nejstaršího českého sdružení společensky odpovědných podniků Business Leaders Forum.

ŠKODA AUTO bude mít jako jedna z prvních společností v České republice Poradní výbor pro udržitelný rozvoj
V České republice patří ŠKODA AUTO k vůbec prvním společnostem, které ustavily Poradní výbor pro udržitelný rozvoj a které si budou nechávat radit v otázkách udržitelného rozvoje od nezávislého týmu odborníků. V rámci rozhovoru u kulatého stolu se zástupci médií dnes společnost představila toto nové grémium ve svém sídle v Mladé Boleslavi a navíc poskytla rozsáhlý přehled dalších aktivit v oblasti udržitelného rozvoje.

Vedle Maren Gräf, členky představenstva za oblast Lidé a kultura, Michaela Oeljeklause, člena představenstva za oblast Výroby a logistiky, a Karstena Schnakeho, člena představenstva za oblast Nákupu, umožnili nahlédnout do své působnosti také Michal Kadera, vedoucí Vnějších vztahů, i Christian Schrader, vedoucí Podnikové strategie a Inovačního managementu.

Prostřednictvím své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 česká automobilka ještě vylepšila své ambiciózní cíle v oblasti udržitelného rozvoje. Vedle strategie „Green Future“, skládající se z pilířů „Green Factory“, „Green Product“ a „Green Retail“, navíc ŠKODA AUTO coby Good Corporate Citizen přispívá ve značné míře společensky prostřednictvím své sociální angažovanosti.

V roce 2021 automobilka dosáhla důležitých cílů v oblasti udržitelného rozvoje: Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tak od konce roku 2020 vyrábí jako první závod ŠKODA AUTO na světě s neutrálními emisemi CO2. Na začátku roku 2021 kromě toho automobilka ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi zahájila výstavbu a provoz největší střešní fotovoltaické elektrárny v České republice. Od 1. října v něm společnost testuje dva elektrické tahače určené pro vnitrozávodní dopravu. Opatření určená pro zvyšování udržitelného rozvoje pro ŠKODA AUTO nekončí u bran závodu: Společnost podporuje biodiverzitu v okolí svých závodů po celém světě prostřednictvím rozmanitých opatření, například pomocí iniciativy „ŠKODA Stromky“ zahájené v roce 2007, v jejímž rámci byl v říjnu 2021 vysazen již miliontý strom. Projekt #SKODAAUTOpomaha poskytnul více než 100 milionů korun sociálním a zdravotnickým službám, jakož i regionům, v nichž má automobilka své závody. Po tornádu na Moravě v červnu 2021 vybrali zaměstnanci ŠKODA AUTO, sociální partner Odbory KOVO a společnost téměř 10 milionů korun, které byly určeny na pomoc potřebným.

O konkrétních výsledcích a pokroku dosaženém v oblasti udržitelného rozvoje informuje ŠKODA AUTO každé dva roky ve své Zprávě o trvale udržitelném rozvoji.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky