Skryté tváře designu: modeláři v době digitální

Skryté tváře designu: modeláři v době digitální

Tvorba designového modelu je jednou z nejúžasnějších fází vzniku nového vozu. V rámci ŠKODA Design se mu věnuje mezinárodní tým, který čítá více než 80 lidí. Seznamte se s jeho částí odpovědnou za modelování a digitalizaci.

7. 12. 2021 Škoda svět

Oddělení Designového modelování a digitalizace (EDM) vedené Martinem Bognerem co nejvěrněji a nejrychleji zhmotňuje myšlenku designéra do podoby digitálního nebo fyzického modelu. Tyto modely pak reprezentují designový návrh a slouží převážně k dalšímu vývoji, k designovým prezentacím a konečnému schválení návrhů pro sériovou výrobu. Oddělení EDM má na starosti také designové prezentace v podstatě kdekoliv na světě, vyvíjí a implementuje pokročilé vizualizační a ostatní IT technologie v rámci Designu a zabývá se digitalizací designových procesů. Je to mnoho různorodých témat, ale velkou výhodou je, že na sebe všechny činnosti logicky navazují.

Jednotlivé části tohoto největšího designového oddělení představí ŠKODA Storyboard ve třech článcích. První se bude věnovat digitálním modelářům a digitálním technologiím.

Škoda Auto Design, digitální modelářiModelování a digitalizace vyžaduje souhru mnoha profesí v týmu.

„Podíl digitalizace dnes výrazně sílí,“ říká Martin Bogner. „Zatímco dříve jsme pracovali převážně s hliněnými modely, dnes převládá digitální práce. Ve většině případů nám to přináší vyšší efektivitu, flexibilitu, rychlost a s tím spojené finanční úspory. Zároveň jsme schopni díky digitalizaci pracovat na dálku sdílením informací a digitálních designových dat prostřednictvím moderních komunikačních prostředků jakou jsou videokonference a další online nástroje, což mělo v poslední době ze známých důvodů i další výhody.“

Podíl digitální práce na designu nového auta je dnes zhruba 70 – 80 %, teprve zbytek tvoří práce s fyzickými modely. „Digitalizace v této oblasti probíhá intenzivně už dvacet let, ale možnosti softwaru a hardwaru se značně zlepšily až v několika posledních letech,“ říká Martin Bogner. V zásadě jde o to vytvořit už v digitálním prostředí detailní a propracovaný 3D model, který bude finální auto věrně reprezentovat.

Jak to sluší nové verzi modelu ŠKODA FABIA ve virtuální prezentaci?

Skica je začátek

Tento model připravují právě digitální modeláři ŠKODA AUTO. Podkladem pro jejich práci je skica od designéra, na jejím základě modeláři společně s designérem připraví onen 3D model budoucího vozu. „Je to taková symbióza, kdy se dvě osoby, dvě různé pozice, vlastně spojují do jedné osoby. Designér umí udělat skicu, je to takový mozek dané akce, modelář umí vytvořit model, je to ta ruka projektu,“ říká János Bársony, vedoucí týmu digitálních modelářů a vizualizací.

Technologie z poslední doby i samotné události posledních dvou let pak umožnily, aby toto propojení bylo dnes těsnější než kdykoli předtím. „Donedávna jsme pracovali v podstatě s několika programy, které vyžadovaly jejich velké znalosti. Teď jsou ale možnosti softwaru daleko bohatší a práce s ním snazší, takže se například snažíme, aby i designéři pokud možno rovnou skicovali své vize ve 3D,“ přibližuje János Bársony.

Nejprve se designéři seznámili s oblíbeným grafickým programem Blender, teď ale přichází na řadu i 3D skicování ve virtuální realitě. Tento další krok opět usnadňuje vznik digitálního modelu. „U skic je nesmírně důležité, aby jimi designér dobře modeláři popsal veškeré své záměry, myšlenky a nápady a když to popíše ve 3D, je to samozřejmě nejlepší,“ vysvětluje János Bársony.

„Skicování ve virtuální realitě dá designérovi lepší představu o výsledku než skicování ve 3D programu na monitoru. Průmět geometrie do plochy monitoru je zkreslený, do toho tu máte měřítko. Ve virtuální realitě tvoříte klidně v měřítku 1:1 a vše hned vidíte v prostoru,“ popisuje výhody této nové metody Radek Šimon, který má ve ŠKODA Design na starost právě zavádění těchto technických novinek a zajišťuje technické vybavení pro celý digitální tým.

Škoda Auto Design, digitální modelářiDesignéři, kteří se v oddělení Designového modelování a digitalizace věnují interiéru

Ať už je ale podkladem klasická skica ručně vytvořená na tabletu, 3D model, nebo model z virtuální reality, musí následně modelář vytvořit model auta. Skica nikdy nemá detaily, neřeší jednotlivé díly a části vozu, ty musí dotvořit právě tým modelářů. Na každém autě jich pracuje několik: typicky třeba tři na exteriéru a tři na interiéru, postupně model upravují a konzultují s designérem, následně prezentují vedení a opět upravují. „Modelář vlastně musí myslet ve smyčkách, musí být trpělivý. Ty jednotlivé fáze jsou velmi důležité, pomáhají vylepšit výsledný design k dokonalosti. Ale nezřídka se stane, že se zejména v počátku práce vrátíte i o několik kroků zpět,“ popisuje János Bársony.

Prezentace jako videohra

Taková práce ve smyčkách s postupným laděním modelu trvá zhruba 22 měsíců, přičemž v pozdější fázi už slouží digitální model jako podklad k výrobě modelu hliněného (o tom příště). Z hlíny se zase skenují úpravy zpět do 3D modelu, opět se ladí a slouží jako další podklady. „Díky datům, která vytváříme, mají další oddělení automobilky usnadněnou práci na svých částech chystaného auta,“ říká János Bársony.

Důležitou složkou práce v digitálním prostředí jsou také prezentace. Jejich důležitost navíc v posledních dvou letech logicky ještě stoupla. Ve virtuálním prostředí dnes týmy prezentují vozy nejen svým nadřízeným a konzultují vše s designéry, ale prezentují práci na voze i vedení automobilky potažmo vedení celého koncernu. Auto se takto ve virtuálním prostředí ladí napříč celým světem, třeba s kolegy z Indie.

Škoda Auto Design, digitální modelářiČást oddělení Designového modelování a digitalizace odpovědná za design exteriéru

K vizualizacím slouží speciální softwary, ale překvapivě také poměrně „demokratická“ technika: i ve ŠKODA AUTO totiž za tímto účelem využívají herní enginy Unreal nebo Unity. Využívány jsou k tvorbě statických vizuálů a realtime prezentací designových návrhů. „Jedním z důvodu použití je to, že u nich snadno funguje výstup do různých brýlí pro virtuální realitu, které používáme. Také jsou to poměrně otevřené platformy, do kterých lze doprogramovat téměř cokoli, co potřebujeme. A v neposlední řadě jsou herní enginy navrženy tak, aby poskytovali co nejlepší grafický výstup s co nejmenšími nároky na výpočetní výkon,“ vysvětluje Radek Šimon.

Pro standardní designové prezentace, zejména ty ve 3D, tak lze použít relativně „běžné“ počítače s výkonnými grafickými kartami. Pro velmi komplexní a složité modely vizualizované metodou Realtime Raytracing (realisticky věrné vypočítání odlesků a stínů) se pak používá výpočetní cluster. Právě i tento hardware, včetně samotných pracovních stanic, nebo interaktivních skicovacích tabletů, se kterými designéři a modeláři pracují, pro tým designu Radek Šimon testuje a zajišťuje.

Škoda Auto Design, digitální modelářiOddělení Designového modelování a digitalizace má také tým věnující se designu kol.

Jednou z novinek, kterou se podařilo v uplynulých měsících jeho týmu zprovoznit, je například nová prezentační stěna. V prezentační hale designu v mladoboleslavské Česaně tak nově fungují špičkové LED stěny Samsung The Wall s 8K rozlišením – tyto šestimetrové plochy jsou tu dvě vedle sebe. „Zprovoznění nebylo snadné, byli jsme v intenzivním kontaktu s vývojáři v Koreji a museli jsme dokonce dokázat, že jsou naše prostory pro tuto absolutní novinku dostatečně reprezentativní,“ říká Radek Šimon. Je to jen jeden z mnoha důkazů toho, jak se snaží být v digitální oblasti ŠKODA AUTO neustále na špičce.

741_23_SKO_SB_banner_Design_CZ_441a2d87

Trojice z oddělení Designové modelování a digitalizace