Skryté tváre dizajnu: Modelári v digitálnej dobe

Skryté tváre dizajnu: Modelári v digitálnej dobe

Tvorba dizajnového modelu je jednou z najúžasnejších fáz vzniku nového vozidla. V rámci oddelenia ŠKODA Design sa mu venuje medzinárodný tím, v ktorom pracuje vyše 80 ľudí. Zoznámte sa s jeho časťou zodpovednou za modelovanie a digitalizáciu.

7. 12. 2021 ŠKODA SVET

Oddelenie Dizajnového modelovania a digitalizácie (EDM) vedené Martinom Bognerom čo najvernejšie a najrýchlejšie zhmotňuje myšlienku dizajnéra do podoby digitálneho alebo fyzického modelu. Tieto modely potom predstavujú dizajnový návrh a slúžia hlavne na ďalší vývoj, na dizajnové prezentácie a na koncové schválenie návrhov pre sériovú výrobu. Oddelenie EDM má na starosti aj dizajnové prezentácie v podstate kdekoľvek na svete, vyvíja a implementuje pokročilé vizualizačné a ostatné IT technológie v rámci dizajnu a zaoberá sa aj digitalizáciou dizajnových procesov. Je to veľa rôznorodých tém, avšak veľká výhoda spočíva v tom, že všetky činnosti na seba logicky nadväzujú.

Jednotlivé časti tohto najväčšieho dizajnového oddelenia predstaví ŠKODA Storyboard v troch článkoch. Prvý sa bude venovať digitálnym modelárom a digitálnym technológiám.

Škoda Auto Design, digitální modelářiModelovanie a digitalizácia si v rámci jedného tímu žiadajú súhru mnohých profesií.

„Podiel digitalizácie dnes výrazne silnie,“ hovorí Martin Bogner. „Zatiaľ čo predtým sme pracovali hlavne s hlinenými modelmi, dnes prevláda digitálna práca. Vo väčšine prípadov nám to prináša vyššiu efektivitu, flexibilitu, rýchlosť a s tým spojené finančné úspory. Zároveň sme vďaka digitalizácii schopní pracovať na diaľku, a to zdieľaním informácií a digitálnych dizajnových dát prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov ako videokonferencie a ďalšie online nástroje. V poslednej dobe to zo známych príčin prinieslo aj ďalšie výhody.“

Podiel digitálnej práce na dizajne nového auta je dnes približne 70 až 80 percent a len ten zvyšok tvorí práca s fyzickými modelmi. „Digitalizácia tejto oblasti prebieha intenzívne už dvadsať rokov, ale softvérové a hardvérové možnosti sa značne zlepšili až v niekoľkých posledných rokoch,“ hovorí Martin Bogner. V zásade tu ide o to, aby bol už v digitálnom prostredí vytvorený čo najdetailnejší a najprepracovanejší 3D model, ktorý bude finálne auto verne reprezentovať.

Ako vyzerá nová verzia modelu ŠKODA FABIA vo virtuálnej prezentácii?

Skica je začiatok

Tento model pripravujú práve digitálni modelári ŠKODA AUTO. Podkladom pre ich prácu je skica od dizajnéra, na základe ktorej modelári spolu s dizajnérom pripravia spomínaný 3D model budúceho vozidla. „Je to taká symbióza, v rámci ktorej sa dve osoby a dve rôzne pozície vlastne spájajú do jednej osoby. Dizajnér vie urobiť skicu, pričom je to akýsi mozog danej akcie. Modelár zasa dokáže vytvoriť model a je akýmisi rukami daného projektu,“ hovorí János Bársony, vedúci tímu digitálnych modelárov a vizualizácií.

Technológie poslednej doby i samotné udalosti posledných dvoch rokov umožnili, aby bolo toto prepojenie ešte užšie ako kedykoľvek predtým. „Donedávna sme pracovali v podstate s niekoľkými programami, ktoré si žiadali ich obšírne znalosti. Teraz sú však softvérové možnosti omnoho bohatšie a práca s nimi je jednoduchšia. Napríklad sa teda snažíme o to, aby aj dizajnéri – ak je to možné – svoje vízie skicovali priamo v 3D,“ vysvetľuje János Bársony.

Dizajnéri sa najskôr zoznámili s obľúbeným grafickým programom Blender, teraz však na rad prichádza aj 3D skicovanie vo virtuálnej realite. Tento ďalší krok opäť uľahčuje vznik digitálneho modelu. „Pri skiciach je nesmierne dôležité, aby nimi dizajnér modelárom dobre popísal všetky svoje zámery, myšlienky a nápady. Nuž a keď to popíše v 3D, tak je to samozrejme lepšie,“ konštatuje János.

„Skicovanie vo virtuálnej realite dá dizajnérovi lepšiu predstavu o výsledku ako skicovanie v 3D programe na monitore. Projekcia môže byť niekedy trochu mätúca a okrem toho tu ide aj o komplikácie týkajúce sa mierky. Vo virtuálnej realite tvoríte pokojne v mierke 1:1 a všetko okamžite vidíte v priestore,“ opisuje výhody tejto novej metódy Radek Šimon, ktorý má v ŠKODA Design na starosti práve zavádzanie týchto technických noviniek a zabezpečuje technické vybavenie pre celý digitálny tím.

Škoda Auto Design, digitální modelářiDizajnéri, ktorí sa v oddelení dizajnového modelovania a digitalizácie venujú interiéru.

Nech už je podkladom klasická skica ručne vytvorené na tablete, 3D model či model z virtuálnej reality, modelár následne musí vytvoriť samotný model auta. Skica nikdy nemá detaily, nerieši jednotlivé diely a časti vozidla. Tie musí dotvoriť práve tím modelárov. Na každom aute ich pracuje niekoľko: zvyčajne napríklad traja na exteriéri a traja na interiéri. Model postupne upravujú a konzultujú s dizajnérom, následne ho prezentujú vedeniu a opäť upravujú. „Modelár vlastne musí myslieť v slučkách a musí byť trpezlivý. Jednotlivé fázy sú veľmi dôležité a výsledný dizajn pomáhajú vylepšiť k dokonalosti. Nezriedka sa však stane, že hlavne na začiatku práce sa vrátite aj o niekoľko krokov späť,“ prezrádza János Bársony.

Prezentácia ako videohra

Taká práca v slučkách s postupným ladením modelu trvá približne 22 mesiacov, pričom v neskoršej fáze už digitálny model slúži ako podklad k výrobe hlineného modelu (o tom si povieme viac nabudúce). Z hliny sa úpravy zasa skenujú späť do 3D modelu, opäť sa ladia a slúžia ako ďalšie podklady. „Vďaka dátam, ktoré vytvárame, majú ďalšie oddelenia automobilky uľahčenú prácu na svojich častiach pripravovaného auta,“ vraví János Bársony.

Dôležitou súčasťou práce v digitálnom prostredí sú aj prezentácie. Ich dôležitosť navyše v posledných dvoch rokoch logicky ešte stúpla. Vo virtuálnom prostredí dnes tímy prezentujú vozidlá nielen svojim nadriadeným a všetko konzultujú s dizajnérmi, ale práce na vozidle prezentujú aj vedeniu automobilky a vedeniu celého koncernu. Auto sa takto vo virtuálnom prostredí ladí za pomoci celého sveta, napríklad aj za pomoci kolegov z Indie.

Škoda Auto Design, digitální modelářiČasť oddelenia dizajnového modelovania a digitalizácie zodpovedná za dizajn exteriéru.

Na vizualizácie slúži špeciálny softvér, ale prekvapujúco aj pomerne „demokratická“ technika: aj v spoločnosti ŠKODA AUTO totiž na tento účel využívajú herné „enginy“ Unreal alebo Unity. Využívané sú (aspoň zatiaľ) na tvorbu statických vizuálov, ale prácu v mnohom ozaj uľahčujú. „Jedným z dôvodov ich použitia je skutočnosť, že u nich ľahko funguje výstup do rôznych okuliarov pre virtuálnu realitu, ktoré používame. Okrem toho ide o pomerne otvorené platformy, do ktorých je možné doprogramovať takmer čokoľvek, čo potrebujeme. A herné enginy sú v neposlednom rade navrhnuté tak, aby poskytovali čo najlepší grafický výstup s čo najmenšími nárokmi na výpočtový výkon,“ vysvetľuje Radek Šimon.

Pre prezentácie, hlavne tie v 3D, tak možno použiť relatívne „bežné“ počítače s výkonnými grafickými kartami. Nie je nutné využívať celé výpočtové clustery, ktoré tie najdetailnejšie 3D modely vykresľujú stále relatívne dlho. Aj tento hardvér vrátane samotných pracovných staníc alebo monitorov, s ktorými dizajnéri a modelári pracujú, pre tím dizajnu zabezpečuje Radek Šimon.

Škoda Auto Design, digitální modelářiOddelenie dizajnového modelovania a digitalizácie má aj tím venujúci sa dizajnu kolies.

Jednou z noviniek, ktorú sa v uplynulých mesiacoch tímu podarilo sprevádzkovať, je napríklad nová prezentačná stena. V prezentačnej hale dizajnu v mladoboleslavskej Česane tak po novom funguje špičková microLED stena The Wall s 8K rozlíšením. Tieto šesťmetrové plochy sú tu dve vedľa seba. „Sprevádzkovanie nebolo jednoduché. Boli sme v intenzívnom kontakte s vývojármi z Kórejskej republiky a dokonca sme museli dokázať, že naše priestory sú pre túto absolútnu novinku dostatočne reprezentatívne,“ hovorí Radek Šimon. Je to len jeden z mnohých dôkazov toho, ako sa ŠKODA AUTO v digitálnej oblasti snaží byť neustále špičková.

Dizajnové modelovanie a digitalizácia