Skryté tváre dizajnu: Aby auto vôbec vzniklo

Skryté tváre dizajnu: Aby auto vôbec vzniklo

Členovia tímu dizajnového manažmentu sú vlastne tlmočníci z reči čísel do reči krásnych línií. Starajú sa o to, aby nové auto vôbec vzniklo, riešia financie a riadenie projektu. A okrem toho aj prezentácie pripravovaných vozidiel.

19. 4. 2022 ŠKODA SVET

Manažment projektov, to je pestrá práca. Termíny, rozpočty, porady, nečakané udalosti. Toto všetko je veľmi náročné na pozornosť a psychiku manažérov. V prostredí dizajnového oddelenia automobilky k tomu pribúda aj rola manažéra ako prekladateľa či tlmočníka. A nie medzi svetovými jazykmi, ale medzi strohou rečou čísel a kreatívnym vyjadrením dizajnérov

Škoda Auto Design Management TeamDizajnový inžinier Radim Edr a projektoví manažéri Daniel Edr a Petr Petzet.

Dizajnérom a modelárom dávame v podstate priestor na to, aby sa mohli koncentrovať na kreativitu. My sa staráme o riadenie projektov, o zapracovanie technických požiadaviek či financie a fungujeme ako spojka medzi dizajnom a ostatnými oddeleniami automobilky. Podieľame sa na príprave harmonogramu projektu, sme súčasťou prípravy stratégie dizajnu a ovplyvňujeme, aký bude v budúcnosti dizajnový jazyk automobilky,“ hovorí Petr Basler, ktorý oddelenie dizajnového manažmentu v spoločnosti ŠKODA AUTO vedie. „Musíme zabezpečiť, aby sme sa v dizajne posúvali ďalej. Spolu s ostatnými vymýšľame, čo z tradičných prvkov dizajnu našich vozidiel si zachováme a čo urobíme nanovo,“ dáva Basler príklad z praxe.

Okrem týchto vízií, ktoré určujú tvary vznikajúcich vozidiel z dlhodobého hľadiska, je hlavnou náplňou práce tímu každodenné riadenie projektov, teda tvorby dizajnu jednotlivých pripravovaných vozidiel. Na začiatku je zadanie vozidla, ktoré napríklad rieši, ako sa bude nový model líšiť od svojho predchodcu (ak nejaký existuje). V takom prípade vznikne takzvaný proporčný model, ktorý určuje základné rozmery auta a napríklad veľkosť použitých kolies alebo umiestnenie okien.

Škoda Auto Design Management TeamVedúci oddelenia dizajnového manažmentu v spoločnosti ŠKODA AUTO Petr Basler.

„Je to polotovar, ktorý má napríklad tvary predchodcu, ale rozmery a proporcie nového auta. Na tomto základe začínajú dizajnéri pripravovať svoje vízie,“ vysvetľuje Basler a dodáva: „Úlohou manažérov je zabezpečiť, aby sme v celom procese tvorby auta vyvíjali dizajn v súlade s rôznorodými požiadavkami, prípadne naopak docielili úpravy požiadaviek v prospech dizajnu vozidla.“

Vízia i rozpočet

Projektoví manažéri tak napríklad dozerajú na to, aby bol dizajn auta nielen v súlade s dizajnovým jazykom značky, ale aby plnil aj nároky technických požiadaviek, ako je napríklad ochrana chodcov, výhľad z vozidla, aerodynamika alebo nároky týkajúce sa jeho samotnej vyrobiteľnosti. Mantinely určujú manažéri tímu aj z hľadiska financií. Pri každom projekte existuje rozpočet, do ktorého sa počítajú náklady na prípravu dizajnu, a to tak interné, ako aj externé. Patria sem teda nielen náklady na personál, ale napríklad aj náklady na výrobu jednotlivých prototypov, od ceny modelárskej hliny až po prevoz fréz na vytvarovanie modelu.

Škoda Auto Design Management TeamŠpecialisti Zuzana Ježková, Petr Hynek a Jan Trnka.

V rámci prípravy projektov je často nutné spolupracovať nielen v rámci automobilky, ale aj v rámci koncernu. „Silnejú nielen nároky na zdieľanie platforiem, ale aj ďalších súčastí projektu. Hľadáme teda cesty, ako nájsť čo najväčšiu synergiu, ale autá zároveň v praxi čo najviac odlíšiť,“ hovorí Basler. Väčšinou sa tak deje pri dieloch a súčastiach, pri ktorých si konečný zákazník zhodu ani nevšimne. Jedným takýmto prekvapujúcim prvkom môže byť napríklad čelné sklo, ktoré sa môže zhodovať naprieč niekoľkými modelmi v koncerne. „V rámci koncernu sme intenzívne spolupracovali napríklad pri modeli ENYAQ iV,“ vysvetľuje Daniel Edr, ktorý je služobne druhým najstarším členom tímu dizajnového manažmentu.

Škoda Auto Design Management TeamZuzana Ježková, Petr Basler a Isabella Štěpánková.

Tento projekt bol podľa neho o to náročnejší, že išlo o prvé elektrické vozidlo značky ŠKODA. „Museli sme zmeniť myslenie z hľadiska toho, ako bude zákazník auto používať, ako s ním bude jazdiť a ako mu to všetko spríjemníme,“ hovorí Edr. Špecifikom bola podľa neho príprava niektorých derivátov vozidla ENYAQ iV, napríklad tých športových. „Pri tradičných vozidlách máme určité recepty, ako dosiahnuť športový vzhľad. Patrí do toho napríklad vzhľad výfukov, ktoré elektrické auto nemá. Od začiatku sme si okrem toho výrazne zakladali aj na aerodynamike,“ objasňuje.

Krása prezentácie

Okrem nových modelov je veľkým špecifikom aj práca na konceptoch vozidiel pre medzinárodné výstavy a veľtrhy, teda na takzvaných showcaroch. „Je to taký bonbónik, trochu práce za odmenu, ale súčasne omnoho intenzívnejšej. Na sériovom aute pracujeme napríklad štyri roky, no výstavný koncept musí byť kompletne hotový za šesť až deväť mesiacov,“ vysvetľuje Petr Basler. Jeho slová potvrdzuje aj Martin Porteš, ktorý pracoval napríklad na koncepte ŠKODA VISION RS. „Práca na koncepte je vzrušujúca, ale súčasne aj náročná. Svojím spôsobom tu padajú praktické hranice sveta techniky a financií. Môžeme skúšať niečo nové, čo zvyčajne nerobíme. Ale všetko to prebieha veľmi rýchlo,“ hovorí Porteš.

Škoda Auto Design Management TeamProjektoví manažéri Martin Porteš, Radim Klucho a Róbert Boslai.

Príprava výsledného vzhľadu vozidla je zvyčajne zdĺhavejšia ako práca na konceptoch, ale intenzita sa príliš nelíši. „Ide skôr o to, že pri sériových vozidlách máme určitú rutinu a sme zvyknutí na to, že v prvých fázach je obrovské množstvo zmien. Dizajnéri môžu byť v tejto fáze veľmi kreatívni. Až vo chvíli, keď sa začnú finalizovať technické špecifikácie mnohých detailov, prichádza na rad drobnejšie ladenie,“ vysvetľuje Porteš. Niekedy je to zdanlivo nekonečný kolotoč úprav, ale občas sa podarí všetko urýchliť. „V nedávnej minulosti sa nám to podarilo napríklad pri projekte pre Indiu, pri ktorom panovala medzi technikou a dizajnom už od začiatku nečakaná zhoda. Dizajn sme definovali a vybrali pomerne rýchlo, fungovala technická i emočná stránka a práca na projekte všetkých veľmi bavila,“ pridáva Porteš príklad z praxe.

Pre každého manažéra dizajnu nastáva silný okamih vo chvíli prezentácie finálneho auta, či už sériového alebo koncepčného. Uspokojenie je o to väčšie, že z manažéra opadne stres z intenzívnej niekoľkomesačnej práce. „Nie je lepší pocit ako vidieť koncept prvýkrát skompletizovaný v priestoroch našej haly. A potom ho vidieť prísť na pódium pri svetovej premiére,“ usmieva sa Martin Porteš. Ale ešte predtým, ako k tomu príde, musí auto prejsť množstvom schvaľovacích procesov.

Škoda Auto Design Management TeamŠpecialisti Petr Hynek, Jan Trnka, Zuzana Ježková a ich vedúci Petr Basler.

Preto je nutné pripraviť aj prezentácie vozidiel, či už pre manažment automobilky alebo predstavenstvo koncernu. Na prezentácie je v tíme dizajnového manažmentu špecialistom grafický dizajnér Petr Petzet. Náplňou jeho práce nie je len príprava súborov s prezentáciou, ale aj pripravenie samotného automobilu. Práve Petr Petzet bol tak napríklad zodpovedný aj za prípravu vozidiel pre fotenie k tomuto článku. „Na forme, ktorou auto odprezentujeme, záleží čím ďalej, tým viac. Obsah prezentácie musí korešpondovať s dobou a auto musí ukázať takou formou, aby zaujalo a nadchlo napríklad členov predstavenstva,“ upozorňuje Petzet.

Preto sa pri tých najdôležitejších prezentáciách naďalej využívajú fyzické modely áut. „Obrovské projekčné steny, virtuálna realita a ďalšia moderná technika nám výrazne pomáhajú a umožňujú vybudovať výbornú atmosféru, avšak fyzický model zaberá vždy najviac,“ zdôrazňuje Petzet. Podľa neho je to tak preto, že vozidlá majú veľmi komplexné tvary. Človek ich vo virtuálnom prostredí vstrebáva o niečo inak ako v praxi.

Štyria členovia tímu dizajnového manažmentu: