Český automobilový summit ve ŠKODA AUTO: Nastavení podmínek pro rozvoj automobilového odvětví v České republice

› Vláda České republiky a zástupci českého automobilového průmyslu budou diskutovat otázky budoucnosti na ,Kolokviu o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice‘
› Akce se zúčastní předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka a další členové vlády, Sdružení automobilového průmyslu, odborů a českého hospodářství
› Kolokvium chce vytvořit růstové impulsy a nastavit podmínky pro úspěšnou budoucnost českého automobilového průmyslu
› Ve středu pozornosti stojí elektromobilita, autonomní řízení, digitalizace a inovativní služby, související s mobilitou

Mladá Boleslav, 10. února 2017 – „Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice“, pořádané Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP, se koná 16. února v Mladé Boleslavi. Řada významných představitelů politického života, ekonomie a odborů bude diskutovat o otázkách a budoucích šancích domácího automobilového průmyslu. Konference, které se zúčastní významné osobnosti – mimo jiné i předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka (ČSSD) a další členové vlády – chce generovat nové impulsy pro další růst moderní individuální mobility. Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier v kolokviu spatřuje velkou šanci pro českou ekonomiku i celou zem.

„Automobilový průmysl stojí před hlubokými změnami a novými průkopnickými časy: Digitalizace, elektrifikace a urbanizace stále intenzivněji proniká i do automobilového průmyslu, do našich produktů a do jejich využívání,“ říká předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier a dodává: „Tím vznikají nové oblasti podnikání, které skrývají velký potenciál a otevírají nové šance. Musíme v našich závodech včas vytvořit správné předpoklady pro automobily zítřka, abychom mohli v budoucnu pokračovat v úspěšném kurzu českého automobilového průmyslu,“ dodává Maier. V centru pozornosti kolokvia proto stojí digitální technologie, témata vzdělávání, elektromobilita a koncepty mobility budoucnosti ve spojení s autonomně řízenými vozy.

ŠKODA vítá snahu vlády České republiky, která v podobě ,Kolokvia o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice‘ významným způsobem přispěje k pokračování konkurenceschopnosti domácího automobilového průmyslu.

„V roli hostitele tohoto kolokvia chceme jako největší průmyslová společnost v zemi podpořit debatu mezi zástupci průmyslu a politiky, týkající se výzev, které stojí před automobilovým odvětvím v České republice. ŠKODA se v tomto summitu intenzivně zapojí, pomůže české vládě v analýze výchozí situace a podpoří identifikaci aktivit v jednotlivých oblastech,“ řekl Maier.

V podobě Strategie 2025 již ŠKODA vypracovala vlastní plán jednotlivých milníků technologických změn a dlouhodobého růstu podniku. Tradiční česká automobilka chce růst ve dvou dimenzích: Nadále se mají důsledně zvyšovat prodeje vozů; současně ale budou vybudovány nové oblasti podnikání pro inovativní služby, související s mobilitou.

Součástí této perspektivní strategie je i nový ŠKODA DigiLab v Praze, s nímž automobilka posiluje svou inovační a digitální kompetenci. Týmy kreativců zde budou zkoumat a vyvíjet nové obchodní modely. Přitom se bude jednat zejména o silnější zapojení digitálních technologií do dosavadních hlavních oblastí podnikání společnosti ŠKODA AUTO a o vývoj inovativních služeb, souvisejících s konektivitou a mobilitou. S moderními službami pro individuální mobilitu chce ŠKODA obsadit nové oblasti podnikání.

Automobilový průmysl je v České republice jedním z pilířů ekonomiky a zajišťuje prosperitu a technický pokrok. Vytváří devět procent hrubého domácího produktu České republiky a s více 150.000 zaměstnanci je jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů – se stoupající tendencí. Na automobilový průmysl připadá 25 procent českého exportu.

Doplňující informace

Štítky