Kolokvium v Mladé Boleslavi otevře cestu „Paktu pro budoucnost českého průmyslu“

› Česká vláda, oborové sdružení AutoSAP, ŠKODA AUTO a další zástupci českého hospodářství chtějí vypracovat pakt za účelem posílení domácího automobilového průmyslu
› Summitu se zúčastnili předseda vlády Bohuslav Sobotka, další ministři i pražská primátorka Adriana Krnáčová

Mladá Boleslav, 16. února 2017 – V rámci „Kolokvia o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice“ diskutovali nejvyšší představitelé české vlády, zástupci Sdružení automobilového průmyslu, odborů i českého hospodářství v sídle společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi o důležitých podmínkách pro trvalý úspěch automobilového odvětví v České republice. Automobilového summitu, pořádaného Sdružením automobilového průmyslu AutoSAP, se vedle předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky (ČSSD) zúčastnilo i několik ministrů a dalších zástupců vlády včetně pražské primátorky Adriany Krnáčové. Mezi nejvýznamnější závěry této akce patří plánované vypracování „Paktu pro budoucnost automobilového průmyslu v České republice.“ Ten má být schválen v polovině letošního roku.

„Automobilová budoucnost začala,“ řekl předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier. „Fungujeme na solidní bázi a v České republice využíváme lokálních výhod, které nám mnozí závidí. Nyní jde o to, abychom stávající výhody obhájili a vyvinuli nové. Proto vítám, že se společně politici, Sdružení automobilového průmyslu i zástupci českého hospodářství shodli na přípravě Paktu pro budoucnost automobilového průmyslu v České republice,“ dodal Maier. Účastníci automobilového summitu – mezi nimiž byli zástupci politického života, automobilového průmyslu a dalších průmyslových odvětví i odborníci z univerzit a významných výzkumných center – do poloviny letošních roku předloží konkrétní opatření a návrhy.

Jedno z hlavních poselství kolokvia, jehož je ŠKODA AUTO hostitelem: V domovské zemi značky budou podobu ekonomiky vedle průmyslové výroby stále více ovlivňovat služby a digitální technologie. Tato změna staví i automobilový průmysl, který je jedním z pilířů českého národního hospodářství, před důležité otázky a nabízí budoucí příležitosti. Automobilový průmysl se na hrubém domácím produktu České republiky podílí devíti procenty a s více než 150 000 bezprostředně zaměstnanými osobami je jedním z nejvýznamnějších odvětví v zemi. Jeho důležitost se přitom nadále zvyšuje. K tomu je nutno přičíst i statisíce pracovních míst v dodavatelském průmyslu. Na automobilové odvětví připadá 25 procent exportu České republiky.

Více než polovina všech osobních vozů (zhruba 57 procent), vyrobených v České republice, sjelo v roce 2015 z linek společnosti ŠKODA AUTO. Tato tradiční značka je největším výrobcem automobilů v zemi a v celosvětovém měřítku je zastoupena na více než 100 trzích. ŠKODA se v mnoha zemích etablovala jako úspěšná značka. V roce 2016 automobilka potřetí za sebou vyrobila více než jeden milion vozů.

Účastníci summitu jednali o efektivních strategiích, jak změnu v České republice provést aktivně a tak, aby byla trvale udržitelná. Účastníci se shodli na tom, že budou nutné podstatně vyšší investice do vzdělávání, výzkumu a vývoje, aby byla konkurenceschopnost celého odvětví zajištěna i v dlouhodobém horizontu. Důvodem je fakt, že v současné době roste hrubý domácí produkt České republiky rychleji než investice do výzkumu a vývoje. Aktuálně do této oblasti směřují dvě procenta HDP. Podíl finančních prostředků pro vzdělávání činí v České republice 4,4 procenta HDP. V České republice je automobilový průmysl se 24 procenty největším investorem do výzkumu a vývoje. Po započítání celé oblasti strojírenství a elektrotechnického průmyslu tento podíl činí dokonce více než 50 procent.

Velký potenciál skýtají nové oblasti podnikání – elektromobilita, autonomní řízení, rostoucí digitalizace i inovativní řešení mobility. V anketách projevila více než polovina Čechů zájem o koupi elektromobilu i o moderní řešení konektivity. 30 procent dotázaných uvádí, že uvažuje o pořízení vozu s autonomním řízením. S tím je spojen velký potenciál pro český automobilový průmysl. Aby bylo možné jeho plné využití a úspěšné zvládnutí nastávajících procesů transformace, navrhla společnost ŠKODA AUTO zástupcům vlády konkrétní opatření. Řešení pro Smart Cities i digitalizaci tak mimo jiné může podpořit i zřízení celoplošné širokopásmové datové sítě. Autonomní řízení mají podpořit národní strategie, cílené podpůrné programy pro výzkum a vývoj i zprovoznění testovacího koridoru. Tento koridor by mohl propojit hlavní sídlo společnosti ŠKODA AUTO s Prahou, Plzní, Rozvadovem a německým Norimberkem. ŠKODA navíc navrhuje rychlý rozvoj elektromobility, nové nasměrování Národního plánu čisté mobility i založení poradenského grémia na vládní úrovni. Dalším důležitým bodem jsou speciální zákaznické pobídky na pořízení elektromobilů.

Se svou Strategií 2025 už ŠKODA vytvořila vlastní plán technologických změn a dlouhodobého růstu podniku. Tradiční česká automobilka tak chce růst ve dvou dimenzích: dále má důsledně růst odbyt vozů a současně se mají budovat nové oblasti podnikání pro inovativní služby související s mobilitou.

Součástí této perspektivní strategie je i nový DigiLab v Praze, s nímž posiluje svou inovační a digitální kompetenci.

Automobilový průmysl je důležitým pilířem českého národního hospodářství
Svým veskrze pozitivním vývojem zdůrazňuje domácí automobilový průmysl již po několik let svůj význam pro celou republiku. Prodeje všech podniků, organizovaných v AutoSAP, vzrostly mezi roky 2014 a 2015 o sedm procent na 912 miliard korun, export ve stejném období vzrostl o 7,2 procenta na 780 miliard korun. V roce 2015 dosáhl automobilový průmysl v České republice s celkem 1,3 mil. vyrobených vozů dalšího historického rekordu. Zatímco celosvětový objem produkce vzrostl pouze o 1,1 procenta, produkce v domovské zemi značky ŠKODA vzrostla o 4,2 procenta. Automobilový průmysl tak podstatně přispěl k hospodářskému růstu České republiky, který v roce 2015 dosáhl hodnoty 4,6 procenta. Pro letošní rok počítá Česká národní banka s růstem HDP o tři procenta.

S více než 26 000 zaměstnanci patří ŠKODA mezi největší zaměstnavatele v České republice. Dalších zhruba 150 000 zaměstnanců pracuje u dodavatelů automobilky. Od roku 1991 investovala společnost více než 350 miliard korun do výrobních procesů a budov v domácích závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí.

Křídla českému automobilovému průmyslu dává také vysoká úroveň mezd – ta je zhruba o 26 procent vyšší než činí průměrná mzda v zemi – domácí poptávka se navíc pozitivně projevuje na státním rozpočtu. Totéž platí i pro nízkou nezaměstnanost, která v roce 2016 s pouhými 5,2 procenty představovala jednu z nejnižších úrovní v celé Evropské unii.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Média box

12 fotografie, 1 PDF