Ministryně školství Kateřina Valachová navštívila společnost ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi

› Vedení společnosti ŠKODA AUTO s ministryní diskutovalo o vzdělávání a výzkumu
› Propojení teorie a praxe: ŠKODA AUTO Vysoká škola v celostátním měřítku příkladem
› Vláda by měla vést diskuzi s podniky a modernizovat veřejné vzdělávací instituce
› ŠKODA je hostitelem kolokvia o budoucnosti českého automobilového průmyslu

Mladá Boleslav, 14. února 2017 – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Kateřina Valachová dnes navštívila společnost ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Jednala zde se členem představenstva společnosti zodpovědným za oblast personalistiky Bohdanem Wojnarem a dalšími odpovědnými zaměstnanci firmy o kvalifikovaném vzdělávání pracovních sil v České republice. ŠKODA je díky svým interním výzkumným a vzdělávacím zařízením příkladem pro veřejná odborná učiliště i vysoké školy v celé zemi. Automobilka přijetím ministryně dva dny před zahájením Kolokvia o budoucnosti českého automobilového průmyslu přichází s dalším příspěvkem pro budoucnost domácí ekonomiky.

„Vítáme iniciativu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je další zlepšování úrovně školství v České republice. V konstruktivní diskuzi s paní ministryní jsme se dotkli mnoha bodů, které by mohly přispět k posílení konkurenceschopnosti školství České republiky. Hovořili jsme o potřebných kompetencích budoucích absolventů škol, o významu matematiky, přírodních věd, informatiky a technických předmětů. Podle našeho názoru potřebuje mít školství volnější ruce ve změnách cílových profilů absolventů. Rámcové vzdělávací programy by měly mít modulární stavbu,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast personalistiky Bohdan Wojnar. „Jsme přesvědčeni o tom, že naše zkušenosti mohou přispět k další optimalizaci nabídky vzdělávání, zajistit vzdělanou pracovní sílu pro digitální budoucnost a trvale tak posílit průmyslovou a technologickou kompetenci České republiky,“ dodává Bohdan Wojnar.

„Oceňuji přístup ŠKODA AUTO nejenom k podpoře duálního vzdělávání nejen na středních školách, ale také aktivní přístup k propojování vysokoškolského vzdělávání s praxí,“ řekla Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, při své návštěvě ve společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

V teoretických a praktických blocích se učni ve společnosti ŠKODA AUTO učí přesně ty schopnosti a dovednosti, které budou potřebovat pro výkon svého povolání – od budoucího mechatronika či lakýrníka až po logistika. Také ŠKODA AUTO Vysoká škola je se svými studijními plány, ušitými na míru podle potřeb, příkladem moderních a cílených učebních metod. Při návštěvě ŠKODA Muzea a Motorového centra ve vývojovém centru v Česaně získala ministryně další informace o vysoké úrovni výzkumu a inovací v automobilce.

Ministryně školství a člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast personalistiky Bohdan Wojnar se shodli na tom, že by představitelé politiky a hospodářství měli ještě více kooperovat, aby děti, mládež a dorost připravili na nové požadavky vyplývající z digitální transformace.

ŠKODA také uvítala plány ministryně školství na budoucí zapojení podniků do akreditace nových a stávajících studijních oborů na vysokých školách a univerzitách.

Pouhé dva dny po návštěvě ministryně školství se 16. února ve společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi uskuteční ,Kolokvium o budoucnosti automobilového průmyslu v České republice‘. Tuto akci pořádá Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP). Tato konference s prominentním obsazením – účastní se jí mimo jiné i premiér České republiky Bohuslav Sobotka – má za cíl generovat nové růstové impulzy pro automobilové odvětví v České republice a zároveň nastavit podmínky pro moderní, individuální mobilitu.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky