NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 2/2020

Milí čtenáři,

zdravím vás v letošním druhém vydání newsletteru ŠKODA KVASINY, jehož celý obsah je věnovaný tématu pandemie covid-19: jak ovlivnila chod našeho závodu a jaká opatření jsme přijali, aby bylo zajištěno zdraví všech pracovníků.

Kdyby mi někdo před pár měsíci řekl, že závod Kvasiny, který poslední dva roky dokázal překonat hranici 300 tisíc vozů za rok, bude několik týdnů stát, těžko bych mu uvěřil. A vidíte, stalo se, ale nejen to. Na jedné straně jsme byli nuceni také v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců a jejich blízkých zastavit výrobu a stejně jako celá naše země přijmout bezprecedentní opatření. Na druhé straně jsme dokázali během nouzového stavu řadu úžasných věcí: využít naše kapacity pro výrobu ochranných prostředků, zajistit okamžitou pomoc veřejně prospěšným organizacím v regionu v řádu několika milionů korun a ještě během nouzového stavu výrobu znovu obnovit.

Chtěl bych využít této příležitosti, abych poděkoval všem, kteří se za nelehké situace zachovali velmi zodpovědně a také obětavě, pomohli svým blízkým, ale i zcela neznámým lidem, kterým pandemie ze dne na den změnila život. V Kvasinách jsme na našich 3D tiskárnách spustili výrobu ochranných štítů a předali je městským úřadům v Solnici a v Rychnově nad Kněžnou, další dostala rychnovská nemocnice. Mimo to jsme na Rychnovsku darovali 20 respirátorů nejvyšší třídy FFP3, které vyrobili kolegové z technického vývoje.

Podíleli jsme se také na rozsáhlé pomoci místním zdravotníkům, dobrovolníkům, humanitárním organizacím a obcím prostřednictvím carsharingu HoppyGo. Naše vozy bezplatně dostala k dispozici například obec Kvasiny nebo pobočka Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou. Mezi další příspěvky patří potraviny společnosti Aramark, věnované regionálním sociálním zařízením.

Zvláštní poděkování patří Odborům KOVO v čele s panem předsedou Povšíkem, s jejichž pomocí jsme zajistili jak bezpečnou odstávku, tak co možná nejplynulejší obnovení výroby. Abychom zabránili šíření pandemie, přijali jsme společně na pracovištích více než 80 hygienických opatření, včetně namátkového měření teploty, a jsme rádi, že je všichni kolegové svědomitě dodržují. Dále nás těší zaměstnanecká sbírka, v rámci níž přispíváme na podporu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.

Pandemie covid-19 zásadně ovlivnila prakticky každého z nás a pro náš podnik jde o složitý okamžik. Přesto mám radost, jak jsme se s nečekanou situací dokázali vyrovnat, i z toho, kolik skvělých dokladů lidské spolupráce a sounáležitosti nám tahle zkouška přichystala. Věřím, že jsme si díky tomu lépe uvědomili, kolik v sobě máme potenciálu, když táhneme za jeden provaz.

Přeji vám jen to nejlepší a hlavně pevné zdraví
Milos-Halbich

Miloš Halbich

Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Kvasiny


ŠKODA AUTO OBNOVILA VÝROBU

hygienická opatření, covid-19, Kvsiny, Škoda Auto

Zdraví zaměstnanců chrání rozsáhlá hygienická opatření.

ŠKODA AUTO obnovila po dohodě s Odbory KOVO výrobu dne 27. dubna v 6.00 po odstávce, která proběhla v rámci ochrany zdraví během pandemie nemoci covid-19 a celkem trvala 39 dnů. Součástí rozsáhlých hygienických a bezpečnostních opatření je mimo jiné vybavení zaměstnanců rouškami nebo respirátory. Společně se sociálním partnerem Odbory KOVO automobilka určila konkrétní kroky k ochraně zdraví zaměstnanců a přijala opatření, jak čelit nákaze koronavirem na pracovišti.

Závod Kvasiny poskytuje všem oddělením dostatek dezinfekčních prostředků a prostřednictvím tištěných materiálů a digitálních kanálů informuje o všech preventivních opatřeních.

Jde o více než 80 různých kroků, které mají za cíl ochránit zdraví na pracovištích, jako je dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob, upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí rukou a jejich dezinfekce nebo „bezpečné“ kašlání a kýchání. Kromě toho se při vstupu do areálu závodů namátkově měří tělesná teplota.

Soubor opatření zahrnuje i povinnost nasadit si nejpozději při vstupu do areálu závodu roušku a během pracovní doby ji nesundávat. Každé směně je přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Mimo to všechny oblasti podléhají časté celkové dezinfekci.

hygienická opatření, covid-19, Kvsiny, Škoda Auto

Společně se sociálním partnerem byly definovány tři fáze uplatňování bezpečnostních opatření. Podle vývoje situace se opatření budou postupně uvolňovat tak, aby bylo možné výrobu naplno obnovit. O aktuálním vývoji jsou informováni vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení.


REGIONÁLNÍ POMOC PROTI KORONAVIRU

Závod Kvasiny vyrábí a distribuuje ochranné štíty, poskytuje vozy obcím a zdravotním nebo sociálním službám.

ŠKODA AUTO dále poskytla okamžitou finanční pomoc v celkové výši téměř 10 milionů korun regionům v České republice, včetně okolí Kvasin.

Sériová výroba ochranných štítů ve společnosti ŠKODA AUTO byla zahájena již 6. dubna. K zázemí technického vývoje ŠKODA AUTO, pilotní haly výrobního závodu v Mladé Boleslavi a vzdělávacího centra ŠKODA Akademie se připojil i závod v Kvasinách. Na moderních 3D tiskárnách denně vznikají desítky štítů.

IMG_0278

V první várce bylo téměř 200 štítů doručeno městským úřadům v Solnici a Rychnově nad Kněžnou a také tamní nemocnici. V druhé sadě doručili zaměstnanci automobilky městu a nemocnici v Rychnově nad Kněžnou celkem 245 štítů.

Automobilka také předala okamžitou finanční pomoc ve výši 2 miliony korun pro zajištění nezbytných prostředků a služeb v Rychnově, Solnici a Kvasinách.

Ve spolupráci s Odbory KOVO byla také spuštěna sbírka, v rámci níž zaměstnanci přispívají na podporu zdravotnických zařízení v regionech, kde ŠKODA AUTO působí, mezi nimi i nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.

200330-SKODAAUTOhelps-1
Automobilka také spustila rozsáhlou regionální pomoc zdravotníkům, dobrovolníkům, humanitárním organizacím a obcím prostřednictvím carsharingu HoppyGo. Flotila čítá 200 vozů a část z nich bezplatně využívá například obec Kvasiny nebo pobočka Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou. Mezi další příspěvky patří potraviny společnosti Aramark pro stravování zaměstnanců ŠKODA AUTO, které automobilka věnovala Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny a Ústavu sociální péče Domečky v Rychnově nad Kněžnou.


ŠKODA AUTO POMÁHÁ: 100 VOZŮ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ORGANIZACE

SKODAAUTOpomaha.JPG

Veškeré aktivity v rámci pomoci firmy proti šíření nemoci covid-19 se spojily pod heslo ŠKODA AUTO Pomáhá a zájemci se s nimi mohou seznámit na speciální webové stránce www.skodaautopomaha.cz, případně na sociálních sítích pod hashtagem #SKODAAUTOpomaha.

ŠKODA daruje humanitárním institucím v České republice 100 vozů OCTAVIA v hodnotě zhruba 85 milionů korun. Jedná se o další z mnoha aktivit v rámci pomoci pod heslem ŠKODA AUTO pomáhá.
Výroba štítů a respirátorů, přímá finanční pomoc závodů i sbírky zaměstnanců, bezplatné zápůjčky automobilů a elektroskútrů, podpora zdravotníků, sociálních pracovníků, obcí a humanitárních organizací: výčet okamžité pomoci auto-mobilky ŠKODA AUTO během pandemie nemoci covid-19 je velmi dlouhý.

Jeho důležitou součástí je i dar 100 nových vozů OCTAVIA v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun různým humanitárním organizacím. ŠKODA AUTO je největší poskytovatel mobility sociálním službám a institucím z oblasti zdravotní péče v České republice a její nejnovější příspěvek byl spuštěn během dubna. Automobilka umožnila formou veřejné výzvy, aby uchazeči zasílali své žádosti o přidělení vozu. Jednotlivé požadavky posuzuje Nadace rozvoje občanské společnosti a předání vozů proběhne co nejdříve.


ZAMĚSTNANCI POMÁHAJÍ

 

medailonek Jan Flégl

Jan Flégl pracuje v závodě ŠKODA AUTO Kvasiny již 9. rokem a v současnosti je vedoucím údržby svařoven. Spolu s kolegy, kteří pracují v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, má na starosti zajištění provozuschopnosti výrobních linek svařoven. Údržba svařoven již druhým rokem disponuje moderními 3D tiskárnami pro rychlou výrobu náhradních dílů nebo speciálních nástrojů. Během odstávky závodu se však s ostatními pustil do výroby ochranných prostředků.

„Prvním impulsem byl e-mail mého kolegy, který mě na možnost tisku ochranných pomůcek upozornil i vzhledem k nevyužité kapacitě našich 3D tiskáren v době odstávky výroby. Urychleně jsem prověřil situaci a zahájil výrobu prvních prototypů. Díky kolegům z Mladé Boleslavi byl vytvořen tým, který společnými silami zajistil vše potřebné pro výrobu a distribuci ochranných štítů – materiál i potřebná povolení.

ŠKODA AUTO pomáhá proti koronaviru i v regionech

Organizace startu výroby trvala přibližně týden. I přes náročnou situaci se podařilo zajistit veškerý materiál během pár dnů, za což bych chtěl poděkovat i kolegům z oddělení nákupu. Další poděkování náleží mým nejbližším spolupracovníkům z týmu údržby, díky nimž se výroba v Kvasinách rozjela naplno. Do poloviny května všechny tiskárny v závodě vyráběly ochranné štíty pro zdravotníky jak pro interní, tak externí potřebu. Celkem jsme dokázali vyrobit přes 700 štítů.

Osobně vidím v 3D tisku technologii budoucnosti. Její téměř nekonečné hranice variability nám nejlépe ukázala současná nouzová situace. Očekávám i nadále její rychlý rozvoj a nasazení v různých typech průmyslu – od výroby složitých součástek až po stavby domů.“

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Média box

2 fotografie

Související články Na základě štítků: 2020, COVID, Kvasiny