NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY 3/2020

Milí čtenáři,

pevně věřím, že se nám podařilo překonat jedno z nejnáročnějších období novodobých dějin závodu Kvasiny, které zapříčinila pandemie koronaviru, a vracíme se zpět k naší každodenní práci. Abychom zajistili chod všech provozů, zorganizovali jsme s našimi partnery poměrně obsáhlé testování zahraničních spolupracovníků, kteří by bez platné zdravotní prověrky nemohli nastoupit zpět do práce.
Dovolte mi tedy poděkovat všem, kteří se na testování zaměstnanců podíleli: od zástupců Odborů KOVO přes kolegy z personálního oddělení a oddělení zdravotních služeb a vnějších vztahů až po obětavé záchranáře, včetně zdravotníků, hasičů a policistů. I jim vděčíme za to, že závod v Kvasinách je opět v chodu.

Ačkoliv od uvolnění opatření uběhla řada týdnů, jsem rád, když vidím, jak u nás v závodě zůstávají lidé velmi důslední a dodržují zavedená hygienická opatření. Poděkování tedy patří všem zaměstnancům za jejich trpělivost a ochotu přispět k společnému cíli, kterým je co nejrychlejší plné obnovení výroby.

Zastihla nás sice složitá doba, ale přesto nezapomínáme na naše nejbližší, kteří potřebovali pomoc před pandemií a potřebují ji o to více i po ní, tedy na naše starší spoluobčany a znevýhodněné osoby, odkázané na pomoc institucí sociální péče.

Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách je dlouhodobě partnerem celé řady organizací, které na Rychnovsku pomáhají seniorům a osobám s různými hendikepy. Proto jsme co nejdříve po uvolnění nouzového stavu zajistili dodávku osmi dalších automobilů OCTAVIA COMBI, které budou v našem regionu sloužit potřebným.

Přeji novým uživatelům našich vozů, aby jim a hlavně jejich klientům přinášely radost a užitek, a vám, našim čtenářům, abyste prožili letní měsíce ve zdraví.

Milos-Halbich

Miloš Halbich

Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Kvasiny


ŠKODA AUTO OTESTOVALA
ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCE

Skoda_Auto_test_korona_Rychnov_6 Automobilka zajistila pro zahraniční zaměstnance závodu Kvasiny testování na přítomnost koronaviru: 100 % vzorků bylo negativních.

Testování se týkalo jak zaměstnanců, tak externích spolupracovníků z Polska, kteří pravidelně dojíždějí za prací do závodu v Kvasinách. Všichni účastníci prošli s negativními výsledky. Zdravotní prověrka byla nezbytnou podmínkou přeshraničního pohybu pro osoby dojíždějící do České republiky za prací.

Testování probíhalo za přísných bezpečnostních a hygienických podmínek v areálu bývalých kasáren v Rychnově nad Kněžnou ve spolupráci s Odbory KOVO 

pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje, města Rychnov nad Kněžnou, Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a Policie České republiky.

Odběry prováděly přímo ve vozech zdravotní sestry z nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, výsledky pak vyhodnocovali pracovníci nemocnice v Náchodě.

Veškeré náklady na realizaci zdravotní prověrky hradila zaměstnancům automobilka. Společnost také zajistila možnost dobrovolně se otestovat na náklady firmy i v ostatních závodech, a to formou tzv. rapid testu. Na zaměstnaneckém portále ŠKODA Space byl pro tento účel zprovozněn on-line rezervační systém.

ŠKODA AUTO přijala ve spolupráci s Odbory KOVO ve svých českých závodech rozsáhlá preventivní opatření, která slouží k ochraně zdraví zaměstnanců a mají několik časových fází. Jejich součástí bylo mimo jiné vybavení zaměstnanců rouškami, respirátory nebo ochrannými štíty. ŠKODA AUTO poskytuje i dostatek dezinfekčních prostředků a informuje o základních pravidlech bezpečného kontaktu, jako je dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob, upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí rukou a jejich dezinfekce a „bezpečné“ kašlání a kýchání.

 


OSM VOZŮ OCTAVIAPRO REGIONÁLNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Společnost ŠKODA AUTO zapůjčila osm automobilů OCTAVIA COMBI poskytovatelům sociálních služeb na Rychnovsku.

Letošní příspěvek v podobě flotily osmi modelů ŠKODA OCTAVIA COMBI si rozdělí Pečovatelská služba města Dobrušky, Pečovatelská služba Vamberk, Pečovatelská služba Rokytnice v Orlických horách, Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny, Pečovatelská služba obce Kvasiny, Domácí hospic Setkání Rychnov nad Kněžnou, Péče o duševní zdraví Rychnov nad Kněžnou a ÚSP Domečky Rychnov nad Kněžnou.
Sociální pracovníci využívají vozy ŠKODA k zlepšení dostupnosti terénních služeb, což je zvláště v zimních měsících v podhůří Orlických hor náročné. Pro usnadnění ovladatelnosti jsou všechny vozy vybaveny 7stupňovou automatickou převodovkou, čtyři automobily mají také pohon všech kol.

Doctor with old man in wheelchair walking in sunny park

ŠKODA AUTO podporuje sociální služby v regionu Rychnovska dlouhodobě. Za poslední čtyři roky předala institucím sociální péče celkem osmnáct nových automobilů, další vozy dostala městská policie a zdravotnické organizace.


Věděli jste, že…

Lakovna v Kvasinách používá dvojici ekologických kotlů. Závod se tak opět přiblížil k dosažení dlouhodobého cíle, kterým je zajištění uhlíkově neutrální výroby. Kotle představují jednu z klíčových technologií v lakovně a používají se k dopalování emisí těkavých organických látek. Horký vzduch se následně využívá pro ohřev karoserií, což je nezbytné pro účinné nanášení ochranných vrstev na podklad. Původní zařízení, která pracovala nepřetržitě 18 let, byla nahrazena moderním provede-ním, vybaveným plynovými hořáky s vícebodovým plamenem. Nová technologie snižuje emise těkavých organických látek (VOC) s účinností až 99 %, systém se dvěma hořáky a tepelným výměníkem také zvyšuje efektivitu provozu.
kotel

NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE

Dentists treat patients' teeth.

Zaměstnanci závodu a obyvatelé obce Kvasiny mají k dispozici novou stomatologickou ordinaci, kde se budou střídat dva lékaři.

Provoz ordinace byl zahájen začátkem června. K dispozici jsou dva lékaři, pánové Chládek a Havlíček, a objednávky k prohlídce je možno zasílat pomocí SMS na číslo 771 155 445. Hlásit se mohou zaměstnanci závodu a občané s trvalým pobytem v obci Kvasiny, kteří v současnosti nejsou nikde registrováni k stomatologické péči. Přihlašování proběhne po etapách, kapacitu určí lékaři.


OČIMA STÁŽISTŮ:
Michaela Rýznarová

m

Michaela Rýznarová při studiu oboru Informační management na Univerzitě Hradec Králové absolvuje stáž v oddělení ŠKODA Akademie. Zprvu hledala jen brigádu, ale nakonec je ve společnosti ŠKODA AUTO na stáži již třetím rokem a daří se jí úspěšně spojit studium s prací.
„Ve ŠKODA Akademii se staráme o to, aby se všem zaměstnancům dostalo potřebných školení a dalších vzdělávacích aktivit. Podílím se na hladkém průběhu těchto akcí, ale především má práce spočívá v analyzování a vyhodnocování dat.

Přijde mi zajímavé, kolik ŠKODA AUTO investuje do školení a osobního rozvoje jednotlivců. Zprvu jsem zde hledala jen brigádu při škole, ale práce mě natolik baví, že zde jsem již třetím rokem. Současně jsem členkou Student Talent Poolu a to dělá stáž ještě zajímavější. Poznáváme automobilku napříč odděleními, jezdíme na společná setkání spolu s manažery a různými významnými osobnostmi v rámci koncernu. Účastníme se školení, která jsou zaměřená buď na náš osobní rozvoj, nebo se týkají vyráběných vozů. Například nedávno jsme si mohli vyzkoušet jízdu plug-in hybridem, který se vyrábí v Kvasinách.

Jsem poměrně technicky zdatná, což se mi tu hodí a někdy mi to značně zjednodušuje práci. Uvědomila jsem si, jak je důležité umět aplikovat teoretické poznatky v praxi, respektovat názory druhých a nebát se přijímat nové výzvy. Myslím si, že to je dobrý start pro budoucí pracovní rozvoj.

Teď se budu sama ucházet o plnohodnotné zaměstnání a budu ráda, když ve Škodovce zůstanu. Je to velká stabilní firma s dlouhou a dobrou historií. Ne náhodou se ŠKODA AUTO každoročně stává nejatraktivnějším zaměstnavatelem roku. Velkou perspektivu práce tu vidím nejen u vysokoškoláků, ale také – a možná hlavně – u studentů středních odborných škol a učilišť, kteří u nás využijí možnosti středoškolských praxí.“

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, Kvasiny