NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 3/2021

Milí čtenáři,

jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u dalšího přehledu nejdůležitějších novinek ze závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí, a to hned několika dobrými zprávami. V první řadě se nám podařilo zvládnout náročné období spojené s pravidelným testováním zaměstnanců. Za to, jak vše proběhlo bez problémů, patří velké poděkování Odborům KOVO i každému z kolegů.
Důležitou novinkou pro náš závod je i zpřístupnění vakcín proti nemoci covid-19 dalším věkovým skupinám, což je pro chod firmy nesmírně důležité. Podporujeme naše zaměstnance v tom, aby si ve státním systému zajistili rezervaci pro podání ochranné látky a pomohli tak nejen chránit své blízké a kolegy, ale přispěli tím i k návratu celé společnosti k normálnímu životu. Jako motivaci dostane každý očkovaný zaměstnanec 300 bodů navíc do programu firemních benefitů.

Věřím, že očkování je zcela nezbytný krok k překonání pandemie, která měla tak hluboký dopad jak na náš podnik, tak na život nejen v naší zemi. Abychom podpořili návrat do původních kolejí, spustili jsme znovu grantový program pro místní organizace, zaměřené na společenské aktivity a rozvoj dětí. V rámci naší společenské odpovědnosti i tento rok přispíváme rovněž na ekologické a sociální projekty.
Více podrobností najdete na následujících řádcích.

Přeji vám hodně optimismu a ať strávíte letní dny podle svých představ.

Editorial-novy_SLIMAK_ZEL_UV_0875_RGB

Dr. Ivan Slimák
Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Vrchlabí

Smart Handling, výroba převodovek, Škoda Auto, Vrchlabí


NOVÝ ROBOT SE ORIENTUJE DÍKY 3D KAMEŘE

Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí používá pro náročnou monotónní manipulaci s díly robota s novou aplikací Smart Handling, která se spoléhá na pokročilou kameru.

Při výrobě moderních, technologicky přesných 7stupňových převodovek používá závod Vrchlabí stále více automatických robotů. Aplikace Smart Handling je dalším realizovaným projektem v oblasti automatizace. Robot zcela samočinně manipuluje s díly nejprve ve formě výkovků, následně po jejich opracování CNC stroji i s hotovými obrobky. Za jednu směnu přemístí 900 kg materiálu, se kterým dříve musela manipulovat obsluha stroje. Tuto namáhavou a monotónní činnost nyní kompletně zajišťuje nová aplikace. Obsluha stroje se tak může věnovat kvalifikované práci, jako je měření dílů, výměna nářadí nebo seřízení strojů.

Nejprve 3D kamera naskenuje vnitřní prostor palety, ve které jsou výkovky. Algoritmus poté určí, který výkovek je optimální k vyjmutí z palety.
Celý proces probíhá velmi rychle s ohledem na produktivitu výroby. Následuje vložení výkovku na dopravník k opracování dílu. Ten pak robot vyjme a vloží do připraveného koše. Když je koš naplněn, robot si prohodí takzvaný greifer, tedy příslušenství pro uchopování předmětů, a vymění plný koš za prázdný.

Zajímavostí aplikace je její spolupráce s dalším autonomním robotem, který zajišťuje automatické dodávky a výměny palet s výkovky. Vývoj a realizace nové aplikace proběhly přímo v automobilce ŠKODA AUTO, která tak rozšířila svoje know-how v oblasti automatizace výroby. I díky vysokému podílu robotizace se závod Vrchlabí může pochlubit stále rostoucí kapacitou, která v současnosti překonává 2 300 automatických 7stupňových převodovek DSG za den.


GRANTY OPĚT ZAMÍŘILY DO REGIONŮ

Automobilka ŠKODA AUTO se i letos rozhodla podpořit aktivity, které přispějí k zvýšení kvality života a odstranění bariér ve Vrchlabí a širokém okolí.

Vyhlášení grantů proběhne ve dvou fázích. První část se zaměří na podporu občanské společnosti a na pomoc znevýhodněným skupinám osob. Veřejně prospěšné organizace mohou přihlásit své projekty v průběhu června a července. Po prázdninách přijdou na řadu oblasti vzdělávání, dopravní výchovy a bezpečnosti.

Many different kids, boys and girls running in the park on sunny

Nově budou granty vyhlášeny Nadačním fondem ŠKODA AUTO. To s sebou přinese mj. rozšíření podporovaných aktivit, navýšení rozdělované částky nebo zapojení externích regionálních odborníků. Podrobnější informace najdete na stránkách Nadačního fondu ŠKODA AUTO www.nfsa.cz.


ZAMĚSTNANCI ZE ZÁVODU PODPOŘILI ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

Zaměstnanecká sbírka vynesla 30 300 korun, které byly použity na roční adopci geparda.

Iniciátory celé akce byli pracovníci z oddělení mechatroniky, kteří si za svůj nápad vysloužili velké poděkování od kolegů.
Cílem bylo pomoci Zoologické zahradě ve Dvoře Králové, postižené kvůli koronaviru výpadkem v příjmech ze vstupného. Celkem se připojilo tolik zaměstnanců závodu ŠKODA AUTO, že sbírka skončila výnosem 30 300 Kč, za něž kolektiv zakoupil roční adopci geparda. Prostředky budou určeny na zajištění péče o tuto krásnou šelmu. Za svůj příspěvek dostali zaměstnanci jako upomínku osvědčení o adopci zvířete.

hospic SBÍRKA POMÁHÁ DOMÁCÍMU HOSPICI

Zaměstnanecké sbírky podporují místní zařízení pro pacienty v poslední fázi života. 

Domácí hospic Duha ve Vrchlabí poskytuje služby domácí péče pro osoby, které se nacházejí v závěrečné fázi života.
Díky tomu umožňuje nevyléčitelným pacientům, aby mohli zůstat doma v kruhu svých nejbližších, a tím současně odlehčuje také jejich rodinám,
a to i formou odborného sociálního poradenství. Činnost hospice není hrazena ze zdravotního pojištění, a proto ji klienti doplácejí. logo_hospic_DuhaKaždý pracovník ŠKODA AUTO může činnost hospice podpořit formou daru přes dlouhodobé zaměstnanecké sbírky. Automobilka se zavázala, že dar od každého zaměstnance navýší o 80 %.


Škoda Auto, ptačí budky, Vrchlabí.

PTAČÍ BUDKY PRO MĚSTO I LES

ŠKODA AUTO pečuje o přírodu, podporuje výsadbu původních druhů stromů a keřů a zvyšuje přírodní rozmanitost regionu. 

Posledním výrazným projektem v této oblasti je podpora výroby a rozvěšení ptačích budek, a to zejména pro ohrožené druhy ptáků. Ti tradičně sídlí v dutinách starých stromů, kterých je v přírodě stále méně. Kvůli zhoršujícím se podmínkám k hnízdění proto ubývá ptactva. Závod ve Vrchlabí ve spolupráci se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou, Správou Krkonošského národního parku a Okrašlovacím spolkem Vrchlabí finančně podpořil výrobu a rozmístění více než stovky ptačích budek nejen ve městě, ale také po celém Krkonošském národním parku. Automobilka rovněž dlouhodobě podporuje výsadbu stromů nebo pomáhá s čištěním lesů v regionu.

VZDĚLÁNÍM K PROFESNÍMU RŮSTU
profile2
Vladimír Flandera, specialista obrábění
Příběh pana Flandery je typickou ukázkou toho, že kdo má zájem a píli, může se z dělnické profese v automobilce ŠKODA AUTO vypracovat k vedoucí funkci. Do závodu ve Vrchlabí přišel jako učeň na linku a nyní se připravuje na pozici koordinátora ve výrobě.

Jak dlouho již pracujete ve společnosti ŠKODA AUTO?
V závodě ve Vrchlabí pracuji 24 let. Nastupoval jsem v 17 letech jako čerstvý absolvent učiliště na pozici montážního dělníka. Postupem let jsem se rozhodl kvůli dalšímu profesnímu růstu doplnit vzdělání, a proto jsem dálkově vystudoval střední školu a v květnu jsem ukončil vysokoškolské vzdělání. Společně s transformací našeho závodu na výrobu komponentů jsem nastoupil na pozici programátora technologických procesů, následně projektanta sériového plánování. Nyní pracuji jako specialista mechanického obrábění a v rámci dalšího rozvoje se připravuji na pozici koordinátora ve výrobě.

Čemu se v rámci svého oddělení věnujete?
Jednám s dodavateli o možných optimalizacích našeho výrobního procesu v oblasti obrábění. Účastním se lokálních i zahraničních workshopů, jejichž cílem je vyměňovat si zkušenosti s kolegy z ostatních závodů. Nyní například porovnáváme naše obráběcí procesy
s Volkswagen Group China a závodem v Kasselu. Výsledkem těchto kroků jsou optimalizace, které přinášejí milionové úspory nám i ostatním závodům v koncernu.

Jaké moderní technologie používáte?
Mohu zmínit například speciální moduly pro měření hodnot upínačů, aplikace pro evidenci nářadí nebo 3D tisk, pomocí kterého zavádíme efektivněji nové speciální nástroje do výroby.

Závod Vrchlabí se ve své oblasti může pochlubit vysokou přesností výroby. Jaké druhy nástrojů jsou pro tak precizní práci potřeba?
Na speciální operace v podobě finálového opracování ozubení používáme například honovací kruhy, brusné šneky a k jejich orovnání diamantové rolny. Pro broušení válcových ploch používáme takzvané CBN kotouče, jejichž tvrdost překoná jen diamant. Ve všech ohledech se jedná o speciální a velmi nákladné nástroje, které dokáží spolehlivě obrábět s přesností v řádech několika mikrometrů.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2021, Vrchlabí