NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 5/2021

MILÍ ČTENÁŘI,
mám radost, že se s vámi mohu opět podělit o novinky ze závodu Vrchlabí. A znovu jich není málo. V první řadě jsem rád, že se nám podařilo završit prakticky dvacetileté úsilí o plně nekuřácké prostředí ve firmě. Situaci usnadnila opatření proti koronaviru, během nichž byly v zájmu omezení osobního kontaktu zrušeny kuřácké koutky, a tak není zákaz kouření nijak převratným, ale spíše přirozeným krokem. ŠKODA AUTO takto chrání zdraví všech svých zaměstnanců, z nichž je již dnes jasná většina nekuřáků. Součástí tohoto kroku, který jsme přijali ve spolupráci s Odbory KOVO, je také rozsáhlá podpora pro ty, kteří se rozhodnou s kouřením skončit. Můžeme tak být inspirací i pro další firmy, stejně jako je závod Vrchlabí příkladem v oblasti ekologické výroby. Vrchlabský závod je ovšem velmi aktivní také v pomoci regionu, v němž se snažíme být co nejlepším sousedem místních občanů. Nadační fond ŠKODA AUTO proto znovu podpořil řadu projektů. Mimořádnou radost mám i z podpory místního Krkonošského gymnázia, které nabízí studentům možnost studia v angličtině a jeho završení maturitou podle amerických standardů. Díky tomu můžeme v regionu vychovat nové talenty pro různá odvětví, od techniky přes obchod až po právo. Přeji studentům co nejvíce úspěchů a vám všem pevné zdraví i inspirativní čtení dalších řádků.


ivan-slimak-ret
Dr. Ivan Slimák
Vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PŘEVZALY NOVÉ VOZY ŠKODA

Ve Vrchlabí a okolí budou v oblasti sociální péče sloužit tři nové vozy ŠKODA. Automobilka takto obnovila vozový park místních organizací již potřetí v řadě.

Obdarovanými institucemi jsou Pečovatelská služba města Vrchlabí, Domov pro seniory a Domácí hospic Duha. Zástupci těchto zařízení si převzali dva vozy KAROQ a jeden model OCTAVIA COMBI, které pomohou sociálním pracovníkům s dopravou do často odlehlých obcí v horském prostředí Krkonoš. ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje sociální a zdravotní služby v regionu a rozvíjí i celou řadu dalších činností z oblasti vzdělávání, dopravní bezpečnosti nebo životního prostředí.

210914_Socialni-sluzby.JPG


NADAČNÍ FOND ŠKODA AUTO PODPORUJE VEŘEJNÝ ŽIVOT NA VRCHLABSKU

Cílem grantového programu je podpora obyvatel v regionech, kde automobilka působí prostřednictvím svých výrobních závodů, včetně Vrchlabí a okolí.

Grantová výzva Tady jsem doma probíhala letos do konce července a zaměřila se na projekty, které přispívají k budování mezilidských vztahů či zvelebování veřejných prostranství a krajiny. Proto se mezi podporované investice řadí například různé druhy akcí a setkání, při nichž se posiluje sousedská sounáležitost, budují se či připomínají místní tradice nebo se oživují památná místa. Příspěvky budou vyžity také na rozvoj volnočasových aktivit z oblasti kultury, ekologie, vzdělávání či sportu, ale i na činnost spolků nebo opravy památek. Finanční prostředky pro jednotlivé uchazeče byly individuální, celková částka grantu přesáhla 2 000 000 korun a náklady lze uplatnit do konce května 2022.

200522-grantove-programy-pro-rok-2020


KRÁTCE


Senioři si vyzkoušeli virtuální realitu
Klienti domova pro seniory ve Vrchlabí a dalších zařízení v regionu si mohli v rámci terapeutického projektu zaměřeného na využití virtuální reality v psychologii a ve vzdělávání vyzkoušet tuto moderní technologii. Během akce, jejíž odborný průběh zaštítil Národní ústav duševního zdraví a přispěla na něj ŠKODA AUTO, se specialisté na VR věnovali přibližně 20 seniorům, pro které byla připravena virtuální procházka v lese. Vizualizace vyvolává pozitivní emoce, pomáhá klientům zpříjemnit pobyt v domově a zprostředkovává unikátní zážitek osobám, které nemohou cestovat.

Americká maturita na Krkonošském gymnáziu
Krkonošské gymnázium se stalo první veřejnou střední školou, která umožňuje svým studentům složit nejen českou, ale také americkou maturitu.

210915_Americka-maturita-ret
Studenti mají příležitost studovat předměty v angličtině s pedagogy z celého světa a složit závěrečnou zkoušku podle amerických standardů, což jim otvírá nové možnosti pro studium na prestižních univerzitách. Projekt vznikl z iniciativy výboru po vzdělávání a inovace zastupitelstva města Vrchlabí a ŠKODA AUTO na něj přispěla částkou 100 000 korun.

Zaměstnanci opět pomáhali uklidit Česko
Společnost ŠKODA AUTO uspořádala další úklid odpadků jako součást výzvy Ukliďme Česko. Ve Vrchlabí se sběr konal v rámci Benefičního festivalu Zahrada, který podpořila ŠKODA AUTO. Účastníci se učili sázet stromy a seznámili se s úspěšnými projekty závodu Vrchlabí v oblasti udržitelnosti.

ZEL_9133-ret

ŠKODA AUTO NEKUŘÁCKOU SPOLEČNOSTÍ

Od 1. září přešly všechny areály a provozy společnosti ŠKODA AUTO na nekuřácký režim. Firma podporuje zdraví zaměstnanců a pomáhá i s odvykáním.

Zákazem kouření se ŠKODA AUTO přihlásila ke své zodpovědnosti jako zaměstnavatele, který dbá o zdraví zaměstnanců a současně připomíná ekologické i ekonomické dopady kouření. Veškerá opatření byla vypracována a přijata ve spolupráci s Odbory KOVO.
ŠKODA AUTO již dlouhodobě podporuje zaměstnance, kteří chtějí přestat kouřit, a to různými nabídkami v rámci interního programu nazvaného Na plicích záleží. Jde například o náhradní nikotinovou terapii a odborné poradenství. ŠKODA AUTO hradí náklady na specializovanou pomoc během odvykání společně se zdravotními pojišťovnami v čele se Zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda. Postupné omezování kouření probíhá v automobilce již více než dvacet let a týkalo se zprvu kanceláří a veškerých vnitřních prostor, následně i řady venkovních prostranství. Po vypuknutí pandemie covid-19 přistoupila ŠKODA AUTO k více než 80 hygienickým opatřením proti šíření nákazy, mezi které patřil i plošný zákaz kouření. Nekuřácký režim se týká všech závodů a provozů v České republice, v indických závodech v Púně a Aurangábádu byl zákaz kouření zaveden již dříve.

OČIMA PATRIOTŮ

vladimira-spirochova-cir

Vladimíra Špirochová, technická pracovnice péče o investiční majetek, správkyně budov a zařízení
Paní Špirochová je skutečnou patriotkou závodu Vrchlabí: pracuje zde již od roku 1987, čímž navázala na tradici svých rodičů.

Vy jste typickým příkladem pracovnice, která má v závodě pevné kořeny. Jak vzpomínáte na své začátky ve Vrchlabí?
Do závodu jsem přišla hned po maturitě, přesně 1. 6. 1987, do útvaru zásobování. Po mateřské dovolené jsem nastoupila do oddělení technologie, které spadalo pod útvar Technického servisu, v němž pracuji dosud. Za těch prvních několik let se toho změnilo mnoho: před mateřskou dovolenou jsem odcházela z české firmy prakticky bez existence jediného počítače, po šesti letech jsem se vracela do firmy s německými standardy, kde práce s PC byla běžná. Učila jsem se tehdy za pochodu. Vždy jsem ale měla štěstí na výborný kolektiv spolupracovníků, kteří mi hodně pomohli.

Dnes máte na starosti zejména správu budov a technických zařízení. Jak se vaší práce dotkl přechod závodu Vrchlabí na uhlíkově neutrální výrobu?
Je důležité, aby člověk vždy začal nejprve u sebe. Již několik let docházím do zaměstnání pěšky, snažím se minimalizovat potřebu jezdit autem. Důležité je pak šetrně zacházet se zdroji, jako je pitná voda, elektřina a topení. Každý zaměstnanec může svým zodpovědným chováním přispívat k trvalé udržitelnosti uhlíkově neutrální výroby.

Podílíte se také na projektech spojených s podporou biodiverzity. Co to vše obnáší?
Biodiverzita je důležité a aktuální téma. Všichni usilujeme o to, abychom nebyli lhostejní k přírodě. Obrovský pokrok jsme učinili v oblasti třídění odpadů, ale pozitivní změny jsou na našem závodě vidět již na první pohled, a to nejen pro naše zaměstnance. Například máme nové venkovní odpočinkové kouty osázené zelení, před vchody do budov květiny a jehličnaté stromy, v areálu najdete i ovocné stromky, keříky s rybízy a angrešty, v korunách stromů jsou ptačí budky, které dělali žáci učňovského střediska ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Vrchlabí. Máme zde i hmyzí domeček a na velké travnaté ploše jsou čtyři včelí úly produkující vynikající med.

 

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2021, Vrchlabí