NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 4/2021

Milí čtenáři,

máme za sebou dovolené a já jsem velmi rád, že mohu po návratu zaměstnanců do závodu Vrchlabí vyjádřit velké poděkování všem kolegům za zodpovědný přístup. Je vidět, že ochranu zdraví všichni vnímáme jako důležitou součást svých pracovních povinností. Pro další omezení rizika šíření nákazy covid-19 jsme zavedli jednoduchá opatření. Kdo trávil volné dny v České republice, postačilo mu čestné prohlášení, zaměstnanci dostali také k dispozici samotest, aby měli jistotu, že mohou s čistým svědomím nastoupit do svého oddělení. Lidé, kteří byli na dovolené v zahraničí, se řídili platnými předpisy, tedy vyplnili příjezdový formulář a absolvovali test ve zdravotnickém zařízení. Pravidla byla nastavena podle rizikovosti jednotlivých zemí, a tak po návratu z méně problematických států stačilo používat na pracovišti respirátor, dokud nebyl doložen negativní výsledek testu, u regionů s vyšším stupněm rizika bylo možné nastoupit až po dodání testu. To vše v zájmu ochrany zdraví všech kolegů. Osvobozeni od povinnosti předložit test byli všichni, kteří měli za sebou ukončené očkování a doložili to certifikátem. Očkování je stále nejlepší cestou, jak chránit sebe i své okolí před nákazou, a proto společnost ŠKODA AUTO, na základě dohody s Odbory KOVO, spustila motivační program, jehož smyslem je ocenit ty kolegy, kteří si nechali ochrannou látku aplikovat.

Více podrobností najdete v následujících příspěvcích. Přeji všem pevné zdraví.

Editorial-novy_SLIMAK_ZEL_UV_0875_RGB

Dr. Ivan Slimák
Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Vrchlabí


ZAMĚSTNANCI MAJÍ ZA OČKOVÁNÍ BENEFITY

Zaměstnanci závodu Vrchlabí, kteří se do konce září prokáží certifikátem o ukončeném očkování proti nemoci covid-19, získají firemní benefity nebo až dva dny volna navíc.

Motivační program je určen jak pro ty osoby, které se již nechaly očkovat, tak pro nové zájemce o aplikaci ochranné látky. Každý zaměstnanec, který doloží ukončenou vakcinaci, získá až 4 000 bodů do interního programu benefitů, případně až dva dny volna navíc, dle svého výběru. Program je určen pro všechny kmenové i agenturní pracovníky a pravidla myslí také na zaměstnankyně a zaměstnance na mateřské či rodičovské dovolené. Cílem programu je dále zvýšit podíl chráněných zaměstnanců a zajistit tak maximálně bezpečné prostředí v celé společnosti, v provozech i kancelářích. Od vypuknutí pandemie přijala společnost ŠKODA AUTO ve spolupráci s Odbory KOVO více než 80 hygienických opatření a zajistila tak nízké šíření onemocnění ve všech pracovních kolektivech.
Automobilka pro své zaměstnance připravila také obsáhlou informační kampaň ŠKODA AUTO PROčkování, která jednoduchou formou odpovídá na nejčastější otázky související s aplikací vakcíny proti nemoci covid-19. Očkování je podle odborníků nejrychlejší cestou pro návrat společnosti k normálnímu životu a chráněné osoby mají řadu výhod například při cestování, návštěvách restaurací a sportovních nebo kulturních akcí. Podání ochranné látky významně snižuje riziko nakažení i těžkého průběhu nemoci.


ŠKODA AUTO OZNÁMILA NOVOU STRATEGII

Automobilka představila pod názvem NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 novou firemní strategii pro úspěšné zvládnutí příštích deseti let spojených s významnými změnami.

Cílem nové strategie je úspěšný rozvoj v oblasti internacionalizace, elektrifikace a digitalizace. Česká automobilka plánuje, že se do roku 2030 stane jednou z pěti nejprodávanějších značek v Evropě a vedoucí evropskou značkou v Indii, Rusku a severní Africe.
Na trh uvede nejméně tři čistě elektrické modely a u nabízených vozů sníží flotilové emise o více než 50 %. 

STRATEGIE 2030 – NEXT LEVEL ŠKODA Tisková konference k nové firemní strategii se koná 24. června

Důležitou součástí plánů je také přeměna České republiky na centrum elektromobility: ve všech třech domácích závodech se budou do roku 2030 vyrábět elektrické automobily nebo elektrické komponenty.


LETNÍ KULTURNÍ PROJEKTY
 
Vrchlabské hudební léto
Klášter sv. Augustina hostil již 26. ročník tradiční série koncertů klasické hudby, kterou opět podpořila ŠKODA AUTO jako dlouholetý generální partner. Festival nabídl řadu koncertů se špičkovými interprety, mezi nimiž nechyběl mezinárodně oceněný klavírista Jan Bartoš a držitel ceny Anděl za nejlepší klasické album roku 2020.   
 
Letní kino Tripsi 
ŠKODA AUTO stejně jako vloni přispěla na provoz mobilního kina, které zpřístupnilo promítání obyvatelům malých obcí v regionu. Protože zvláště na promítání filmů dopadla pandemie velmi výrazně, lidé provoz kina velmi ocenili. Jednotlivých projekcí pod širým nebem s unikátní sousedskou atmosférou se vždy zúčastnila až stovka návštěvníků.

STE0498a1

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA POMÁHÁ SENIORŮM

Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí finančně podpořil částkou 150 000 Kč nákup a instalaci schodišťové sedačky v historickém zámečku, kde sídlí Klub seniorů.

Historický objekt zámečku, kam do Klubu seniorů dochází desítky starších spoluobčanů, se vyznačuje velmi příkrým schodištěm, které některým osobám dělalo problémy. Budova je navíc zanesena do seznamu kulturních památek, takže jakékoli stavební zásahy představují komplikaci. Přesto se podařilo projekt elektrické schodišťové sedačky, pořízené se sponzorským darem vrchlabského závodu ŠKODA AUTO, rychle realizovat. Letos v létě – po odkladu kvůli pandemii covidu-19 – byla sedačka předána do užívání místním seniorům, mezi nimiž je řada bývalých zaměstnanců firmy.
Slavnostního okamžiku se zúčastnil vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí Dr. Ivan Slimák (na snímku uprostřed) a starosta města Jan Sobotka. Projekt schodišťové sedačky je součástí dlouhodobé pomoci regionu Vrchlabska. Také podpora bezbariérové mobility patří mezi priority společenské odpovědnosti automobilky.


OČIMA PATRIOTŮ

Marta Čermáková,, asistentka vedoucího závodu
Paní Čermáková nastoupila do závodu ve Vrchlabí před 14 lety do technického servisu. Po mateřské si zvýšila vzdělání úspěšným studiem na vysoké škole a krátce na to uspěla ve výběrovém řízení na asistentku vedoucího závodu. Na tomto postu pracuje již šest let.

Pro řadu lidí je ŠKODA AUTO prvním zaměstnavatelem, Vy jste ale před tím pracovalav projekční kanceláři. Co Vás přivedlo do závodu ve Vrchlabí?
Společnost ŠKODA AUTO jsem vždy vnímala jako prestižního a atraktivního zaměstnavatele s dlouholetou tradicí. Řada přátel i část rodiny v této firmě mnoho let pracují. Když se mi naskytla příležitost stát se součástí týmu vrchlabského závodu, neváhala jsem ani minutu. Zaměstnání ve ŠKODA AUTO splňuje všechna pro mě důležitá kritéria, mezi něž patří především stabilita, zajímavá tvůrčí práce, možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu.

Do vysokoškolského studia jste se pustila až později, jak to bylo náročné?
Skloubit péči o svého potomka a domácnost se studiem vysoké školy nebylo vždy jednoduché. Měla jsem však okolo sebe svoji rodinu a přátele, kteří mi hodně pomáhali a podporovali mě. Že si doplním vzdělání, bylo tehdy jen mé rozhodnutí. Když studujete, protože sami chcete, dokážete snadněji překonávat překážky, které s sebou studium přináší. 

ŠKODA AUTO prosazuje v čím dál větší míře diverzitu. Co byste poradila ženám, aby mohly pracovat v závodě ve Vrchlabí?
Především více si věřit, že mohou uspět i v kdysi tradičním mužském kolektivu. ŠKODA AUTO je díky svému přístupu k diverzitě velmi přátelským a otevřeným zaměstnavatelem. Absolutně nedochází k rozdílům mezi muži a ženami, všichni mají rovné podmínky, rozhodují jen schopnosti a dovednosti.

Od roku 2020 se v rámci své pozice věnujete i monitoringu a vyhodnocování spotřeby energie v závodě, který se jako první v rámci společnosti ŠKODA AUTO stal uhlíkově neutrální. Co to vše obnáší?
Na začátku především mnoho osvěty. Bylo třeba všem kolegům vysvětlit, jaké konkrétní kroky vedoucí k úspoře energií probíhají a jaké proběhnou. Zároveň neustále podněcovat nové nápady, informovat o trendech ve světě, vytvářet tvůrčí prostředí při realizaci workshopů. Velmi důležité je pak zpracovávání nasbíraných dat a tvorba reportingů. Úspěšně realizovanými projekty pak inspirujeme i ostatní závody v rámci koncernu.

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2021, Vrchlabí