NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 2/2021

Milí čtenáři,

i v závodě ve Vrchlabí jsme naplno spustili testování zaměstnanců, abychom ještě více omezili riziko přenosu nemoci covid-19.
Pro naši společnost je testování důležitou součástí bezpečnostních opatření již od loňského roku a spolu s interním trasováním přispívá k tomu, že v závodě se podařilo zabránit šíření nákazy.Velký podíl na tom mají zodpovědní zaměstnanci, a proto bych rád všem poděkoval za nasazení a příkladnou trpělivost,
s jakou přijímají nezbytné kroky. Děkuji také za podporu Odborům KOVO, jejichž zástupci pomáhají se zaváděním opatření
a kteří přispěli i ke zdárnému průběhu testování.

Dalším důležitým krokem k návratu k normálnímu životu je vedle testování a vnitrofiremního trasování také očkování. Automobilka ŠKODA AUTO podnikla rozsáhlé přípravy, aby zajistila dostatek zdravotnického materiálu pro každého zaměstnance. Jakmile dostaneme od státu vakcíny, budou mít všechny kolegyně i kolegové zajištěnou ochrannou látku zdarma.

Z tohoto důvodu jsme spustili takzvaný předrezervační systém pro zájemce o přednostní očkování, kam se může každý nezávazně přihlásit. Jsem přesvědčen, že díky očkování zajistíme všem nejen ochranu před nákazou, ale také možnost bez potíží vycestovat na zahraniční dovolenou nebo si v létě užít sportovní a kulturní akce.

Přeji všem pevné zdraví a hezké jarní dny,

Dr. Ivan Slimák
Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Vrchlabí


TESTY VE VRCHLABÍ DOPLNÍ OČKOVÁNÍ

Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí podniká kroky nad rámec povinností daných státem: obsáhle testuje a již spustil evidenci zájemců z řad zaměstnanců o očkování ve firmě.

Ve všech závodech společnosti ŠKODA AUTO v České republice bylo zahájeno rozsáhlé testování zaměstnanců. Automobilka disponuje desítkami stálých i mobilních testovacích míst, která přispívají k včasnému odhalení nemoci covid-19. Ve spolupráci s Odbory KOVO také byla zahájena evidence zájemců o očkování zdarma.

K dispozici jsou respirátory třídy FFP2 a v areálech závodů, výrobních provozech i kancelářích nadále platí přísné hygienické předpisy. Při testování se používají akreditované sady antigenních testů, v případě pozitivního výsledku je každý zaměstnanec pro kontrolu ověřen PCR testem. Automobilka disponuje také vlastním trasovacím systémem, díky němuž jsou kolegové včas informováni a omezuje se tím šíření nemoci jak na pracovišti, tak v rodinách zaměstnanců. Díky rozsáhlým ochranným opatřením došlo u zaměstnanců k nákaze ve společnosti jen u každého desátého pozitivně testovaného, devět z deseti nemocných se nakazilo mimo podnik. Statisticky je tedy bezpečněji ve firmě než mimo ni.

V současnosti je už také vše připraveno na očkování proti covidu-19. Zdravotnický personál má potřebný zdravotnický materiál a čeká se jen na uvolnění vakcín od státu. Do evidence zájemců o přednostní očkování se ve všech třech závodech již přihlásilo téměř 10 000 zaměstnanců. Do ochrany zaměstnanců investovala automobilka ŠKODA AUTO více než miliardu korun.


KVĚTEN – EVROPSKÝ MĚSÍC ROZMANITOSTI

ŠKODA AUTO ve Vrchlabí podporuje diverzitu na mnoha úrovních.

Evropská komise vyhlásila květen za měsíc diverzity, aby tak zdůraznila potřebu zabývat se otázkami spojenými s rozmanitostí v různých oblastech lidského života: od uplatnění znevýhodněných osob přes inkluzi až po ochranu životního prostředí.  Tato témata jsou ve Vrchlabí za podpory kolegů z Odborů KOVO dlouhodobě v popředí zájmu, ať už jde o zaměstnávání osob s hendikepem, rovné příležitosti nebo pomoc při zvyšování diverzity lesů v Krkonoších. Nově mohou zaměstnanci nalézt informace k tématu ve společných prostorech.2020_cmyk_color_white-01-02


ŠKODA AUTO POMÁHÁ JAZYKOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ VE VRCHLABÍ
K dobrému pracovnímu uplatnění patří i znalost cizích jazyků.

Díky finančnímu daru společnosti ŠKODA AUTO nakoupila Městská knihovna ve Vrchlabí více než 300 knih a audioknih, které pomohou výuce angličtiny v celém regionu, a to především dětem ze základních škol a středoškolákům. Do výuky anglického jazyka ve Vrchlabí se na místních základních školách v rámci pilotního projektu od letošního školního roku zapojili mladí lidé, především z Velké Británie. 

Také oni se podíleli na výběru zakoupených titulů, aby je mohli ve svých lekcích využívat a dětem přiblížili angličtinu hravou formou. 

Návštěvníci knihovny si tak mohou půjčit jak anglické knížky pro nejmenší, tak například kompletní příběhy Harryho Pottera a řadu dalších knih.

deti-v-knihovne


181008-Uklidme-svet-uklidme-Cesko-1 POJĎTE S NÁMI
VYČISTIT KRKONOŠE

Letos na jaře se mohou zaměstnanci závodu i dobrovolníci z řad veřejnosti opět zapojit do akce Čisté Krkonoše. ŠKODA AUTO jako dlouholetý partner projektu Ukliďme Česko pravidelně pomáhá při úklidu okolní přírody, během něhož stovky dobrovolníků posbírají každý rok tuny odpadků.
Termín letošní akce je 22. května a start úklidu je v Peci pod Sněžkou. Zájemci se mohou hlásit do 15. května na webových stránkách Správy Krkonošského národního parku www.krnap.cz. Zde také doporučujeme sledovat aktuální informace spojené s organizací akce a vývojem aktuálních hygienických opatření.

DIVERZITA VE VRCHLABÍprofile2
Ivona Dostálová, technická pracovnice výroby DQ 200
Ve Vrchlabí pracuje na různých pozicích již od roku 2002, nejprve v logistice a poté ve výrobě, nedávno ovšem dostala paní Dostálová na starost téma diverzity a s tím související projekt se zaměřením na uplatňování dívek a žen v technických oborech.

Nedávno jste se podílela na on-line přednášce zaměstnankyň závodu Vrchlabí pro žákyně základních škol ve Vrchlabí (psali jsme v min. vydání newsletteru, pozn. red.). Jak tuto akci hodnotíte?
Přednášku hodnotím velmi pozitivně. V rámci přípravy jsme se s kolegyněmi dostaly i k tématům, na která v běžném pracovním shonu není čas. I když kvůli opatřením proti koronaviru proběhlo setkání on-line formou, vše klaplo a potěšily nás reakce od dívek i škol.
Jaké vidíte hlavní překážky v uplatnění dívek a žen v závodě ve Vrchlabí?
U dívek i žen je to v současné době především kvalifikace. Pro přijetí do stálého pracovního poměru je nutné odpovídající vzdělání v oboru pro danou profesi, který je díky zaměření závodu v drtivé většině případů technického směru.
Jaké jsou cíle této aktivity a přínos do budoucna?
Našim cílem je dívkám představit možnosti technického vzdělání na příkladech několika kolegyň z různých oddělení, například z výroby, logistiky, kvality a průmyslového inženýrství. Chceme jim ukázat, že ve Vrchlabí mají řadu příležitostí pro svoji úspěšnou a spokojenou budoucnost. Různorodost je ovšem přínosná i pro pracovní kolektivy.
Jak velký je podíl dívek na školách v regionu?
Podíl dívek na technických školách v okolí Vrchlabí je extrémně malý, a ve spolupráci se školami proto chceme změnit zažité stereotypy. Školy jsou na přijetí dívek připravené a velmi rády je ve svých řadách přivítají. Práce v průmyslovém odvětví je zajímavá a stabilní. Pokud budou mít dívky adekvátní kvalifikace, zlepší tím šanci na uplatnění i vyšší finanční ohodnocení. V jiných závodech v koncernu je běžné, že ženy pracují v údržbě, jako obsluha CNC strojů, mechatroničky nebo elektrikářky. Věříme, že se nám to podaří i ve Vrchlabí.

PŘIHLASTE SE K OČKOVÁNÍ
ŠKODA AUTO na základě dohody s Odbory KOVO plánuje očkování zaměstnanců zdarma. Již nyní se lze evidovat k přednostní aplikaci ochranné látky, která bude probíhat ihned po naskladnění vakcín, na odkazu: ockovani.skoda-auto.cz

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2021, Vrchlabí