Projekt 'Věda má budoucnost' opět s podporou společnosti ŠKODA AUTO

› ŠKODA AUTO pokračuje v podpoře projektu vzdělávání a motivace 'Věda má budoucnost'
› Čtvrtého ročníku se účastnilo 40 učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních škol
› Odborné workshopy a exkurze do provozů pobočných závodů ŠKODA AUTO
› Projekt 'Věda má budoucnost' patří k prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO v oblasti technického vzdělávání od roku 2013

Mladá Boleslav, 12. června 2017 – ŠKODA AUTO i letos podporuje projekt ‚Věda má budoucnost‘, jehož cílem je motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. V letošním školním roce proběhl již čtvrtý ročník tohoto zajímavého projektu, kterého se zúčastnilo 40 učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních škol Středočeského, Libereckého a Královehradeckého kraje.

ŠKODA AUTO je partnerem programu ‚Věda má budoucnost‘, pořádaném společností Aisis, již od roku 2013. Spolupracuje na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporuje i zvyšování jejich motivace – pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné kariérové poradce základních škol pořádá ŠKODA AUTO odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti.

Program ‚Věda má budoucnost‘ se dlouhodobě snaží bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu o přírodovědné a technické obory u mladých lidí, jeho cílem je motivovat především pedagogy a ve finále tak zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a středních škol. ‚Věda má budoucnost‘ je program s akreditací MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu ČR. Účastníci programu obdrží certifikát o absolvování programu, který slouží jako doklad o jejich dalším vzdělávání.

Pro účastníky 4. ročníku vzdělávacího programu ‚Věda má budoucnost‘ byl připraven bohatý program, školní rok 2016/2017 byl protkán setkáními, semináři a cíleně orientovanými workshopy. V průběhu školního roku učitelé matematiky a fyziky, ředitelé škol a výchovní poradci navštívili provozy ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, Vrchlabí i Kvasinách. V rámci workshopů zde učitelé načerpali mnoho nových zkušeností a podnětů, které jim pomohou zvýšit motivaci, vyměňovali si zkušenosti z výukových hodin a konzultovali přístupy k výuce. „Účast v programu je pro mě ohromným přínosem. Je to cesta, jak žákům dělat fyziku zajímavější a zábavnější,” říká Eliška Hartmanová, učitelka základní školy z Hradce nad Svitavou. V letošním roce bylo do programu projektu poprvé zařazeno setkání v Kvasinách, což motivovalo mnohé pedagogy působící v tomto kraji k účasti na workshopu o zapojování moderních IT technologií do běžných výukových hodin.

Další část programu se speciálně věnovala výchovným poradcům, kteří se seznámili se systémem Infoabsolvent, z něhož lze čerpat zajímavé informace o uplatnění absolventů škol. Pedagogům byla představena aktuální situace na trhu práce, aby byli schopni pomoci svým žákům při volbě vzdělání a následné profese. Reálnou situaci na trhu práce měli možnost prodiskutovat s odborníkem HR oddělení společnosti ŠKODA AUTO. Dozvěděli se o využití moderních technologií při vstupních pohovorech (online pohovory), jak atraktivně napsat životopis či na co se zaměřit při osobním pohovoru.

Na závěr si účastníci programu v prostorách ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského v Mladé Boleslavi vyzkoušeli výukové vybavení a představili své projekty. Jako nejpřínosnější byl vyhodnocen projekt ‚Zvuk‘, který se svými žáky realizoval pan Petr Cícha, učitel matematiky, fyziky a informatiky na základní škole v Náchodě – Plhově.

„Pro učitele, karierové poradce i ředitele škol je důležité, že se mohou seznamovat s inovacemi v oblasti své profese a zároveň si tyto nové informace a znalosti prakticky srovnávat s firemní praxí a reálným trhem práce. Právě zde je podpora společnosti ŠKODA AUTO velmi důležitá a přínosná,“ říká Ivo Jupa, člen správní rady pořádající společnosti Aisis.

V oblasti firemní společenské odpovědnosti se ŠKODA AUTO řídí strategií zaměřenou na čtyři hlavní priority: dopravní bezpečnost, bezbariérovou mobilitu, péči o znevýhodněné děti a podporu technického vzdělávání. K nim se přidávají regionální programy: péče o zaměstnance a projekt Dobrý soused, který podporuje projekty přímo v místech výrobních závodů ŠKODA AUTO. V rámci technického vzdělávání se ŠKODA AUTO kromě projektu ‚Věda má budoucnost‘ soustředí na projekt ‚Mladí designéři‘.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky