ŠKODA AUTO a Konto Bariéry spouští nový grantový program Cyklistika bez bariér

› Grantový program Cyklistika bez bariér je určen držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří mohou žádat o příspěvek do výše 30 000 Kč na pořízení upraveného kola, handbiku či tříkolky
› Pro spuštění programu byl vybrán 30. listopad jako výraz podpory mezinárodní iniciativě Giving Tuesday, která při příležitosti Světového dne štědrosti a dobrých skutků vyzývá firmy i jednotlivce k dárcovství
› Spolupráce společnosti ŠKODA AUTO s nadací Konto Bariéry má dlouhou tradici: podpora mobility osob s hendikepem je jednou z hlavních aktivit české automobilky v oblasti společenské odpovědnosti

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2021 – ŠKODA AUTO otevírá ve spolupráci s nadací Konto Bariéry nový grantový program Cyklistika bez bariér, určený pro zdravotně znevýhodněné osoby. V rámci grantu mohou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P žádat o příspěvek až do výše 30 000 Kč pro získání upraveného kola, handbiku či tříkolky. Žádosti o příspěvek lze podávat do dvou měsíců od vyhlášení programu. Podpora mobility osob s hendikepem je jednou z hlavních aktivit společnosti ŠKODA AUTO v oblasti společenské odpovědnosti. Organizátoři se navíc rozhodli grantový program spustit záměrně v dnešní den, aby tak podpořili mezinárodní iniciativu Giving Tuesday, která při příležitosti dnešního Světového dne štědrosti a dobrých skutků motivuje širokou veřejnost k dárcovství a dobročinným činnostem.

„Ve společnosti ŠKODA AUTO nám tradičně záleží na tom, abychom podporovali iniciativy, které lidem s tělesným postižením umožňují každodenní individuální mobilitu. Patří k nim také nový dotační program „Cyklistika bez bariér“, který finančně podporuje pořízení speciálně upravených jízdních kol. Zajistí tím v každodenním životě větší míru samostatnosti a dá podněty k aktivnímu trávení volného času. Tyto cíle z plného přesvědčení podporujeme a máme velkou radost, že můžeme přispět ke zdaru této iniciativy.“


Maren Gräf, členka představenstva ŠKODA AUTO za oblast Lidé a kultura

Grantový program Cyklistika bez bariér je určen pro tělesně postižené občany s průkazem ZTP a ZTP/P, kteří potřebují přispět na získání upraveného kola, handbiku či tříkolky. Konto Bariéry dvakrát ročně vyhlásí grant na poskytnutí částky až ve výši 30 000 Kč na jednoho žadatele. Do programu je možné zasílat přihlášky do dvou měsíců od jeho spuštění. Cyklistika bez bariér má mimo jiné za cíl umožnit osobám s hendikepem vést aktivní život, což je jedním z faktorů pro zvyšování kvality života, ať už se jedná o zdraví či psychickou pohodu. ŠKODA AUTO si pomoc osobám s hendikepem před lety stanovila jako jednu z hlavních oblastí společenské odpovědnosti. Spolupracuje proto s řadou organizací, které se věnují zdravotně znevýhodněným osobám, a to jak krátce po úrazu specializovanou zdravotní a rehabilitační péčí, tak při podpoře v návratu do normálního života.

Automobilka například dlouhodobě provozuje program ŠKODA Handy, který pomáhá osobám se sníženou pohyblivostí opět usednout za volant. Součástí je nabídka upravených vozů za zvýhodněnou cenu, mimořádné podmínky pro financování, pojištění a snadný servis a speciálně proškolení zaměstnanci poskytují poradenství i v oblasti vyřízení státního příspěvku a dalších úlev na nákup automobilu. U vybraných prodejců si lze vozy s úpravou pro ruční řízení rovněž zapůjčit.

Vedle toho ŠKODA AUTO podporuje rehabilitační ústavy v České republice či Českou asociaci paraplegiků CZEPA, vedle spolupráce s nadací Konto Bariéry je rovněž hlavním partnerem Centra Paraple. V rámci projektu ŠKODA NEŘÍDIT automobilka v první polovině roku 2021 vydala průvodce světem bezbariérové mobility, který osobám se zdravotním znevýhodněním pomáhá plně se zorientovat v možnostech zajištění vozu a jeho řízení. Součástí této aktivity je také grant, díky němuž mohou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kteří dosud nemají řidičský průkaz a jejich zdravotní stav jim dovoluje řídit automobil, žádat o příspěvek až do výše 15 000 Kč na absolvování autoškoly. Projekt vznikl již v roce 2018 a od té doby česká automobilka podpořila částkou 580 000 Kč již na pět desítek zájemců.

ŠKODA AUTO je jako jedna z nejvýznamnějších firem působících v oblasti CSR v České republice členem Asociace společenské odpovědnosti. Ta se jako národní ambasador připojila k mezinárodní akci Giving Tuesday, jejímž cílem je od roku 2012 při příležitosti Světového dne štědrosti a dobrých skutků motivovat širokou veřejnost k dárcovství a dobročinným činnostem.

Společenská odpovědnost i dobročinné aktivity a dárcovství zaměstnanců patří k důležitým aktivitám společnosti ŠKODA AUTO. Vedle pomoci osobám s hendikepem se automobilka zaměřuje na podporu znevýhodněným dětem, posílení dopravní bezpečnosti a důraz na dostupnost a kvalitu technického vzdělávání.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky