ŠKODA AUTO: Bohdan Wojnar převzal cenu 'TOP Odpovědný Leader 2017'

› 'TOP Odpovědný Leader 2017' je jednou z kategorií ceny 'TOP Odpovědné firmy 2017'
› Cena je udělována za osobní přínos k rozvoji odpovědného přístupu k podnikání a CSR
› Společnost ŠKODA AUTO získala zlatý certifikát v kategorii 'TOP Odpovědná velká firma'

Mladá Boleslav, 19. říjen 2017 – Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, převzal na slavnostním galavečeru cenu ‚TOP Odpovědný Leader 2017‘. Tato cena je jednou z kategorií cen ‚TOP Odpovědné firmy 2017‘, kterou vyhlašuje platforma Byznys pro společnost v oblasti udržitelného a odpovědného podnikání.

‚TOP Odpovědný Leader 2017‘ je oceněním za osobní přínos k rozvoji odpovědného přístupu k podnikání a CSR. Odborná porota z nominovaných vybírá tři osobnosti, o kterých následně hlasuje široká veřejnost. Vítěz je vyhlašován na slavnostním galavečeru ceny ‚TOP Odpovědná firma‘. „Toto ocenění patří celé společnosti ŠKODA AUTO a všem jejím zaměstnancům, kteří se zapojují do mnoha dobročinných a dalších komunitních aktivit a to i ve spolupráci se sociálním partnerem,“ řekl při převzetí ceny Bohdan Wojnar.

ŠKODA AUTO rovněž na základě hodnocení nezávislých porotců z řad veřejné správy, odborných institucí, byznysu, neziskového sektoru a médií získala zlatý certifikát za svou činnost v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti v nejprestižnější kategorii ‚TOP Odpovědná velká firma‘.

‚TOP Odpovědná firma‘ se koná pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, předsedy Senátu Parlamentu ČR Milana Štěcha, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jana Chvojky, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Ministerstva financí ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky