ŠKODA AUTO: Nová kolektivní smlouva uzavřena

› Dohoda o zvýšení tarifů o 3,5 procenta
› K již potvrzenému bonusu navíc jednorázová platba ve výši 4 000 Kč pro všechny tarifní zaměstnance
› Dohoda o flexikontech – zajištění konkurenceschopnosti firmy a jistoty pracovních míst pro zaměstnance

Mladá Boleslav, 24. dubna 2015 – Vedení společnosti ŠKODA AUTO a zástupci odborů KOVO a Nezávislých odborů uzavřeli kolektivní smlouvu včetně dohody o tarifech. Nová tarifní dohoda je platná od 1. dubna 2015 do 31. března 2016.

S platností zpětně od 1. dubna 2015 dochází ke zvýšení současných mzdových tarifů o 3,5 procenta. Všichni tarifní zaměstnanci navíc obdrží jednorázovou platbu ve výši
4 000 Kč, která bude vyplacena v květnu 2015. V případě dobrých výsledků a naplnění očekávání se společnost ŠKODA AUTO zavazuje k zahájení jednání o jednorázové prémii, a to v listopadu 2015 v rámci kolektivního vyjednávání o sociálních nákladech.

„Tarifní vyjednávání byla pro všechny zúčastněné velice náročná. Obě strany šly až na hranice možného a nakonec se shodly na řešení. Nová tarifní dohoda spolu s rekordním variabilním bonusem zajišťuje tarifním zaměstnancům ŠKODA AUTO i v letošním roce vzhledem k aktuálním makroekonomickým ukazatelům mimořádný růst reálných mezd. Zároveň dává v kombinaci s udržením vysoké míry flexibility zaměstnanců šanci k dalšímu posílení konkurenceschopnosti firmy, zajištění jejího dalšího růstu a rozvoje i do dalšího období,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO pro oblast HR management.

„Jednání bylo opravdu obtížné, několikrát bylo před zhroucením. Překážkou jednání byla loňská velmi nízká inflace s prognózou jejího pokračování, silnou stránkou jednání byl enormní úspěch jednoho milionu vyrobených vozů, dobrého hospodářského výsledku dosaženého vysokou produktivitou a flexibilitou zaměstnanců. Jen díky zaměstnancům, jejich solidaritě a účinným podpůrným akcím bylo možno obnovit jednání a dojít k dohodě, která zachovává důstojnost tarifních zaměstnanců za jejich odváděnou práci a zároveň posiluje se lépe ztotožnit se všemi náročnými úkoly, které nás v příštích měsících a letech očekávají,“ sděluje Jaroslav Povšík, předseda Podnikové rady odborů KOVO při ŠKODA AUTO.

Nové rekordní výše dosáhl bonus, který zaměstnanci ŠKODA AUTO obdrží. Každému zaměstnanci náleží podíl na pozitivních hospodářských výsledcích společnosti v roce 2014 v podobě variabilní části bonusu, a to v celkové výši 25 000 Kč. Bonus bude vyplacen v květnovém výplatním termínu jako součást mzdy za duben. Celkový letošní bonus včetně dalších dvou fixních částí tak v průměru přesáhne rekordních 60 000 Kč. Uzavřená kolektivní smlouva také posiluje jeden z nejoblíbenějších zaměstnaneckých benefitů – příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření. Ten bude ve dvou krocích navýšen na nadprůměrných 900 Kč měsíčně.

Konkurenceschopnost firmy a tím i jistotu zaměstnání posiluje také nová Dohoda o flexikontech. Nově nastavené parametry flexikont, které umožňují vykrývat výkyvy v poptávce na světových trzích, snižují jejich dopad na pracovní a soukromý život zaměstnanců bez omezení konkurenceschopnosti společnosti. Došlo tak mimo jiné k úpravám lepšího plánování volného času dotčených zaměstnanců nebo navýšení motivační prémie o 50 Kč na 700, resp. 800 Kč a nové růstové dohodě o týmových odměnách.

150424 ŠKODA AUTO – Nová kolektivní smlouva uzavřena_FI

Doplňující informace

Štítky