ŠKODA AUTO pomáhá proti koronaviru i v regionech

› ŠKODA AUTO vyrábí ochranné štíty pro zdravotníky v závodě v Kvasinách
› Automobilka distribuuje tyto důležité zdravotnické pomůcky pro nasazení v první linii i na Rychnovsku
› ŠKODA AUTO dále poskytla vozy obcím a zdravotním nebo sociálním službám v okolí závodu Kvasiny, aby mohly zajistit každodenní provoz a péči o ohrožené skupiny obyvatel v regionu
› Okamžitá finanční podpora pro regiony zatím dosáhla téměř 10 milionů korun

Kvasiny, 6. května 2020 – ŠKODA AUTO pokračuje ve své pomoci proti pandemii nemoci covid-19 i v okolí výrobních závodů Kvasiny a Vrchlabí. V Kvasinách automobilka spustila výrobu a distribuci ochranných štítů navržených firmou Prusa Research. V závodě v Mladé Boleslavi se na 3D tiskárnách v oddělení technického vývoje tisknou části inovativních respirátorů třídy FFP3, které společně s partnery automobilka distribuuje pracovníkům v první linii. Jako největší poskytovatel mobility daruje ŠKODA AUTO zdravotním a sociálním službám v České republice 100 vozů ŠKODA OCTAVIA COMBI v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun, a podpoří je tak nejen v náročné situaci během pandemie covid-19. Ve spolupráci s Odbory KOVO byla také spuštěna zaměstnanecká sbírka na podporu regionálních nemocnic. ŠKODA AUTO dále poskytla okamžitou finanční pomoc ve výši téměř 10 milionů korun regionům v České republice, v nichž je zastoupena svými výrobními závody.

Jsme rádi, že můžeme ve spolupráci se sociálním partnerem Odbory KOVO pomoci zajišťovat v okolí našich výrobních závodů péči v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Společenská odpovědnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců a obyvatel v okolí našich závodů je nejen v této nelehké době nedílnou součástí naší každodenní činnosti,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Sériová výroba ochranných štítů ve společnosti ŠKODA AUTO byla zahájena již 6. dubna. K zázemí technického vývoje ŠKODA AUTO, pilotní haly výrobního závodu v Mladé Boleslavi a vzdělávacího centra ŠKODA Akademie se připojil i závod v Kvasinách. Na moderních 3D tiskárnách denně vznikají desítky štítů. Ochranné pomůcky se následně distribuují jak pro interní účely, tak potřebným organizacím v okolí výrobních závodů.

V první várce bylo téměř 200 štítů doručeno městským úřadům v Solnici a Rychnově nad Kněžnou a také tamní nemocnici. Ve druhé várce doručili zaměstnanci automobilky městu a nemocnici v Rychnově nad Kněžnou celkem 245 štítů. ŠKODA AUTO na Rychnovsku dále darovala 20 respirátorů FFP3 vyrobených na zařízeních v technickém vývoji v Mladé Boleslavi.

Oddělení technického vývoje, které se běžně věnuje návrhu prototypů vozů značky ŠKODA, poskytlo své zázemí pro výzkumné týmy Institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze, aby s jeho využitím mohly vyvinout a vyrobit respirátory s nejvyšší třídou ochrany FFP3. Výhoda pomůcek realizovaných na 3D tiskárnách spočívá v tom, že jsou díky výměnnému filtru znovu použitelné. ŠKODA navíc pro vývoj poskytla i finanční prostředky. V současné době se ve společnosti ŠKODA AUTO denně vyrobí zhruba 60 exemplářů účinných ochranných masek.

Jako největší poskytovatel mobility věnuje automobilka sociálním a zdravotním službám v České republice také 100 vozů ŠKODA OCTAVIA v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun. O vozy se během výzvy mohly ucházet zařízení nebo organizace, jako jsou nemocnice, poskytovatelé sociálních služeb, zařízení pro seniory nebo nevládní organizace, nabízející terénní pomoc ohroženým osobám. Jednotlivé žádosti jsou nyní podrobeny hodnocení ze strany zástupců ŠKODA AUTO a expertů v dané oblasti, a předání vozů vybraným organizacím bude probíhat bezprostředně poté.

Ve spolupráci s Odbory KOVO byla také spuštěna sbírka, v rámci níž zaměstnanci přispívají na podporu zdravotnických zařízení v regionech, kde ŠKODA AUTO působí: Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi a nemocnicím v Rychnově nad Kněžnou a Semilech.

Automobilka také spustila rozsáhlou regionální pomoc zdravotníkům, dobrovolníkům, humanitárním organizacím a obcím prostřednictvím carsharingu HoppyGo. Flotila čítá 200 vozů a část z nich bezplatně využívá například obec Kvasiny nebo pobočka Českého červeného kříže v Rychnově nad Kněžnou. Mezi další příspěvky patří potraviny společnosti Aramark, které byly původně určeny pro stravování zaměstnanců ŠKODA AUTO. Aby se kvůli zastavení výroby předešlo jejich znehodnocení, věnovala je automobilka regionálním sociálním zařízením: Ústavu sociální péče pro mládež Kvasiny a Ústavu sociální péče Domečky v Rychnově nad Kněžnou.

ŠKODA AUTO dále poskytla okamžitou finanční pomoc ve výši téměř 10 milionů korun regionům v České republice, v nichž je zastoupena svými výrobními závody. Peněžní a materiální prostředky byly využity bezprostředně po vyhlášení nouzového stavu pro zajištění potřeb ohrožených osob a potřeb veřejně prospěšných institucí, jako jsou zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče a humanitární organizace.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, bezpečnost, COVID, Kvasiny, SKODAAUTOpomaha