ŠKODA AUTO se novým směřováním oblasti nákupu „NEW PROCUREMENT“ ještě více zaměří na udržitelný rozvoj

› Nákupní procesy ve ŠKODA AUTO se díky novému směřování oblasti nákupu „NEW PROCUREMENT“ ponesou v budoucnu ve znamení udržitelného rozvoje a cirkulární ekonomiky
› Nový přístup je v souladu se strategií NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Mladá Boleslav, 30. listopadu 2021 – ŠKODA AUTO nově orientuje svou oblast nákupu. Kritéria udržitelného rozvoje budou v budoucnu hrát při nákupu materiálů a komponentů rozhodující roli. Podle principu cirkulární ekonomiky klade automobilka ještě větší důraz na recyklované a recyklovatelné suroviny a vychází tak vstříc i potřebám a očekáváním svých zákazníků.

„Jako největší soukromá společnost v České republice a jako zodpovědný korporátní občan chceme i v oblasti udržitelného rozvoje nastavovat laťku. Tuto ambici naplníme pouze tehdy, pokud i do řízení dodavatelského řetězce začleníme od prvopočátku důsledně a komplexně naše partnery. Právě zde se uplatní naše nové směřování oblasti nákupu „NEW PROCUREMENT“: S okamžitou platností budeme v nákupu věnovat daleko větší pozornost udržitelnému rozvoji a cirkulární ekonomice. Za tímto účelem budeme pracovat na nových obchodních modelech a také hledat nové partnery, například v oblasti start-upů.“


Karsten Schnake, člen představenstva za oblast nákupu ŠKODA AUTO

V novém směřování nákupního procesu hraje nyní kromě faktorů kvality a efektivity nákladů klíčovou roli také cirkulární ekonomika. Komplexním zapojením svých dodavatelských partnerů a cíleným výběrem ekologicky šetrných, recyklovaných a recyklovatelných materiálů přispívá oblast nákupu k dosažení cílů udržitelného rozvoje společnosti ŠKODA AUTO.

Cílem české automobilky je důsledná minimalizace dopadů podnikatelské činnosti na životní prostředí. Podnik za tímto účelem stanovil v rámci své strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 konkrétní cíle. Automobilka tak zapojí své dodavatelské partnery komplexně do celého procesního řetězce a podpoří je i při vývoji inovativních řešení. Jejich možné uplatnění ve výrobním procesu je následně ověřováno oblastmi vývoje, designu, kvality nebo prodeje. Konkrétním příkladem takového inovativního přístupu je například použití organických surovin a přírodních materiálů, jakož i biologických surovin ze zbytkových produktů ve výrobě.

ŠKODA AUTO svým novým přístupem v oblasti nákupu reaguje také na proměňující se požadavky a očekávání svých zákazníků, pro které téma udržitelného rozvoje získává stále více na významu.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky