ŠKODA AUTO se prostřednictvím kolokvia zasazuje o zavedení duálního studia v České republice

› ŠKODA uspořádala kolokvium v prostorách ŠKODA Akademie
› Hosté, odborníci a zástupci průmyslu diskutovali o výhodách duálního studia
› Žáci firemního středního odborného učiliště profitují z kombinace teorie a praxe již řadu let
› ŠKODA slaví 90 let nepřetržitého odborného vzdělávání

Mladá Boleslav, 21. června 2017 – ŠKODA vzdělává mladé lidi dle nejmodernějších standardů. Automobilka přitom sází na systém duálního odborného vzdělávání, který žákům poskytuje jak teoretické, tak praktické znalosti a cíleně je tak připravuje na budoucí povolání. ŠKODA nyní zavádí koncept duálního studia, který představuje kombinaci bakalářského studia a cílené dlouhodobé praxe v podniku s prvky odborného vzdělávání. Výhody tohoto konceptu automobilka diskutovala s významnými představiteli průmyslu a předními odborníky na vzdělávání v rámci kolokvia, pořádaného v prostorách ŠKODA Akademie. ŠKODA se zasazuje o celostátní zavedení duálního studia.

ŠKODA se pořádáním kolokvia zasazuje o duální studium v České republice
Kromě Bohdana Wojnara (na snímku), člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědného za oblast personalistiky, se kolokvia zúčastnili také zástupci ŠKODA Akademie, odborných útvarů ŠKODA AUTO, rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík a zástupci řady dalších společností.

 

„Talentovaní mladí lidé jsou zárukou úspěšné budoucnosti našeho podniku a naší země,“ říká člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „Proto se zasazujeme o to, aby z duálního vzdělávání profitovali nejen studenti ve společnosti ŠKODA AUTO, ale v celé České republice. Kolokviem jsme chtěli zahájit diskusi o duálním studiu v České republice, domovské zemi automobilky ŠKODA. A to se nám za pomoci kolegů z oblasti průmyslu i odborníků na vzdělávání podařilo,“ dodává Wojnar.

Kromě člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědného za oblast personalistiky se kolokvia zúčastnili také zástupci ŠKODA Akademie, odborných útvarů ŠKODA AUTO a rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík. O možnostech duálního studia diskutovali společně se zástupci společností Volkswagen Slovakia, ČEZ, innogy, Bosch, O2, T-Mobile, Lidl a Siemens i se zástupci Česko-německé obchodní a průmyslové komory včetně jejího prezidenta Jörga Mathewa a také s odborníky na vzdělávání z univerzity v Magdeburgu.

Tento druh studia kombinuje univerzitní výuku s prvky praxe, kterou studenti absolvují přímo ve firmách. Budoucí odborníci se tak cíleně připravují na reálné profesní požadavky. Současně za určitých podmínek získají šanci nejen na absolvování vysoké školy, ale též na získání výučního listu. Další výhodou je, že studenti jsou již takto brzy zasvěceni do fungování různých oblastí podniku, ve kterém praxi absolvují. V porovnání se standardními externími nástupy to zkracuje dobu zapracování až o jeden a půl roku.

Česká automobilka ve svém sídle v Mladé Boleslavi provozuje vlastní Střední odborné učiliště. Na ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti strojírenském absolvují mladí lidé tří- a čtyřleté obory, ukončené výučním listem nebo maturitou. V současné době vzdělává ŠKODA žáky celkem ve 14 oborech. Nejatraktivnější tříleté obory jsou automechanik a autoelektrikář. Ze čtyřletých oborů s maturitou jsou nejoblíbenější obory průmyslový logistik a IT-mechatronik. Absolventi mohou své znalosti prohloubit ještě v nástavbovém studiu.

Vzdělání na ŠKODA Středním odborném učilišti je pro žáky bezplatné. Za práci, provedenou v rámci výuky získávají finanční odměnu. Po úspěšném zakončení zaručuje ŠKODA svým absolventům místo v automobilce.

V letošním roce slaví ŠKODA 90. výročí nepřetržitého trvání odborného vzdělávání v Mladé Boleslavi. Za tu dobu zdejší učiliště absolvovalo přibližně 22 300 žáků. V současné době se ve ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti na své povolání připravuje zhruba 900 budoucích specialistů, z nichž téměř 13 procent jsou dívky.

Automobilka též již od roku 2000 provozuje v sídle firmy v Mladé Boleslavi i vysokou školu. ŠKODA se tak stala vůbec prvním podnikem v České republice, který měl vlastní vysokou školu.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky