Společnost ŠKODA AUTO a její zaměstnanci pomáhají čistit Krkonoše a zlepšovat biodiverzitu

› Zaměstnanci české automobilky pomáhají zbavovat Krkonošský národní park odpadků - letos se tak stane 20. května u příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity
› V Mladé Boleslavi a Kvasinách zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO letos posbírali už 2,5 tuny odpadu
› V rámci strategie „GreenFuture“ ŠKODA AUTO podporuje zvyšování biodiverzity v Krkonošském národním parku, mimo jiné sázením různých druhů stromů
› Výroba vozů značky ŠKODA je šetrná k životnímu prostředí

Mladá Boleslav, 17. května 2017 – ŠKODA AUTO podporuje v rámci své rozsáhlé strategie na ochranu životního prostředí „GreenFuture“ ekologické aktivity v mnoha lokalitách po celé České republice. Tento rok věnuje řada zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO jeden den úklidu Krkonošského národního parku (KRNAP). ŠKODA se tak, společně s celým koncernem Volkswagen, symbolicky hlásí k Mezinárodnímu dni biodiverzity, který letos vychází na 22. května. Úklid Krkonoš v okolí Vrchlabí, který souvisí s dlouhodobou podporou výsadby stromků, proběhne v sobotu 20. května.

ŠKODA AUTO se v ochraně životního prostředí angažuje již tradičně. Společnost chce vytvořit předpoklady k tomu, aby přírodní bohatství bylo zachováno i pro příští generace. Úklid Krkonošského národního parku je jednou z hlavních letošních aktivit.

Již 9. dubna zbavilo zhruba 150 zaměstnanců parky a lesy černých skládek a odhozených odpadků, a to jak v mateřském městě Mladá Boleslav, tak i v okolí závodu v Kvasinách. Dalším dějištěm jarního úklidu se v květnu stane jedna z nejoblíbenějších rekreačních lokalit v České republice – Krkonošský národní park. Konkrétně půjde o oblasti poblíž Vrchlabí, kde je i základna správy KRNAP.

ŠKODA se v Krkonošském parku již několik let angažuje se svým projektem „ŠKODA Stromky“, kdy za každé prodané vozidlo v České republice vysadí jeden strom. Od roku 2007 bylo tímto způsobem zasazeno více než 640 000 stromů ve zhruba 60 lokalitách, především v okolí tuzemských výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO. Samotný Krkonošský národní park již ŠKODA v rámci tohoto projektu obohatila o 123 000 stromů. Druhový výběr probíhá ve spolupráci se správou parku tak, aby byla zaručena maximální biodiverzita lesa. Zároveň se vybírají dřeviny pomáhající zadržovat v krajině vodu.

Každý rok se do sázení stromů dobrovolně zapojí i řada zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, kteří tak trvale přispívají k ochraně klimatu a k zachování biodiverzity. Výsadby se účastní tradičně i trainees, žáci a studenti Středního odborného učiliště strojírenského, kteří napomáhají zejména
k rozšíření zeleně v okolí své školy. Mnoho zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků také pomáhá hledat lokality, v nichž je možno stromky vysadit. Projekt „ŠKODA Stromky“ se mezitím stal vzorovým příkladem společenské a ekologické angažovanosti podniku.

ŠKODA snížila spotřebu vody o 30 %, emise CO2 klesly o 51 %

ŠKODA své široké spektrum ekologických aktivit shrnula do strategie „GreenFuture.“ Tato strategie spočívá na třech pilířích: „GreenProduct“ se zabývá vývojem co nejekologičtějších vozů. Vývojáři se přitom soustředí jak na spotřebu paliva, tak na materiály a jejich recyklovatelnost. Prostřednictvím „GreenRetail“ značka podporuje ekologické hospodaření své prodejní sítě. „GreenFactory“ shrnuje všechny ekologické aktivity související se samotnou výrobou vozů. Mezi ně patří mimo jiné co nejšetrnější nakládání s vodou. Automobilka tak přijala například opatření omezující nárůst spotřeby vody a upozorňující na možné netěsnosti a úniky vody v rámci výrobního toku. Moderní filtrační systémy kupříkladu v lakovnách upravují odpadní vodu a vrací ji zpět do oběhu, kde se opět používá. Ročně se takto zrecykluje 590 000 m3 vody pouze v závodech v České republice, což představuje 40 % celkové spotřeby podniku. Spotřeba vody na jeden vyrobený vůz tak v porovnání s rokem 2010 klesla o 30 %. V příštím roce chce ŠKODA tuto bilanci dále zlepšit a dosáhnout úspory 35 %. Příkladných hodnot dosahuje automobilka od roku 2010 i v oblasti snižování spotřeby energií (o 28 %) a množství odpadu na jeden vyrobený vůz (o 76 %). Emise takzvaných těkavých organických sloučenin (VOC) klesly o 43 % a emise CO2 zhruba o 51 %.

Automobilka ŠKODA současně aktivně zvyšuje povědomí zaměstnanců o ekologii a snaží se je motivovat k zodpovědnému nakládání s přírodními zdroji. V neposlední řadě se ŠKODA angažuje v četných projektech, věnovaných například rekultivacím, zachování biodiverzity v lesích i obnově oblastí, postižených přírodními katastrofami.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky