Výroba: V Českej republike do roku 2030 CO₂ neutrálna bilancia

› Závod na výrobu komponentov ŠKODA AUTO vo Vrchlabí je CO₂ neutrálny už od roku 2020
› Závody Vrchlabí a Kvasiny využívajú až 90 percent elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
› ŠKODA AUTO sa dôsledne zameriava na udržateľnosť v oblasti ťažby surovín, procesných tokov a logistiky

ŠKODA AUTO pre udržateľnú výrobu vozidiel čoraz intenzívnejšie využíva obnoviteľné zdroje energie, vďaka čomu pri výrobe výrazne znižuje emisie CO₂. Všetky tri české závody majú byť do roku 2030 z hľadiska emisií CO₂ celkom neutrálne. Závod na výrobu komponentov vo Vrchlabí tento cieľ spĺňa už od konca roku 2020. Okrem využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov patrí medzi komplexné opatrenia aj recyklácia odpadov, využívanie materiálov a procesov šetriacich zdroje a do značnej miery tzv. zelená logistika.

„V spoločnosti ŠKODA AUTO pristupujeme k udržateľnosti komplexne a efektívne znižujeme našu uhlíkovú stopu. Vo výrobe sa z veľkej časti spoliehame na elektrinu z obnoviteľných zdrojov a využívame vlastné fotovoltaické systémy alebo kogeneračnú elektráreň v Mladej Boleslavi. Štandardy nastavujeme aj vďaka najmodernejším výrobným zariadeniam, ako je naša efektívna a úsporná lakovňa v Mladej Boleslavi. Naším jasne definovaným cieľom je prevádzkovať naše tri české výrobné závody s neutrálnymi emisiami CO2 do roku 2030. V Indii túto métu dosiahneme už v roku 2025.“


Michael Oeljeklaus, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby a logistiky

Závod vo Vrchlabí je bilančne CO₂ neutrálny už od konca roku 2020. Podarilo sa to vďaka optimalizovaným výrobným procesom, trvalo zníženej spotrebe energie a vďaka prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov predstavoval v roku 2020 približne 90 percent, čo znížilo emisie CO₂ zo 45 000 na 3 000 ton ročne. Zostávajúce emisie boli vyvážené kompenzačnými opatreniami a zodpovedajúcimi certifikátmi z globálnych projektov na ochranu klímy. Len v roku 2020 sa vo Vrchlabí vďaka efektívnemu hospodáreniu s energiami podarilo ušetriť viac ako 2 000 MWh tepelnej energie a takmer 1 500 MWh elektriny. Použitie CO₂ neutrálneho metánu z bioplynových staníc namiesto zemného plynu znížilo emisie približne o 2 700 ton. Od začiatku roku 2019 je všetok odpad z výrobného procesu v tomto závode recyklovaný buď materiálovo alebo tepelne a od začiatku roku 2020 to platí aj pre ďalšie dva výrobné závody v Českej republike – pre Mladú Boleslav a Kvasiny.

Tretí najväčší strešný fotovoltaický systém v Českej republike bude v Mladej Boleslavi

Spolu s poskytovateľom energetických služieb ČEZ uvedie spoločnosť do prevádzky tretí najväčší strešný fotovoltaický systém v Českej republike. Stane sa tak na prelome rokov 2022/23 v hlavnom závode ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Celkovo takmer 6 000 solárnych modulov najnovšej generácie ponúkne menovitý výkon 2 300 kW a ročne vyrobí viac ako 2 200 MWh elektriny. Menší systém na strechách servisného centra v Kosmonosoch so špičkovým výkonom 441 kWp je v prevádzke už od konca roku 2019. Spolu s teplárňou ŠKO-ENERGO v Mladej Boleslavi sa takmer 20 percentami podieľa na tzv. zelenej energii potrebnej v materskom závode ŠKODA AUTO. Viac ako 30 percent tvorí tzv. zelená elektrina z externých zdrojov. V teplárni sa 30 percent potrebného paliva získava z biomasy, teda z obnoviteľných surovín. Do konca desaťročia sa má v elektrárňach používať len CO₂ neutrálna biomasa a bioplyn.

Neue Photovoltaik-Anlage für ŠKODA AUTO  Service-Zentrum in Kosmonosy

Neue Photovoltaik-Anlage für ŠKODA AUTO  Service-Zentrum in Kosmonosy

. V závode v Kvasinách pochádza viac ako 90 percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a v Moraviciach-Melči na východe Českej republiky podporuje ŠKODA AUTO spolu so svojou dcérskou spoločnosťou ŠKO-ENERGO výstavbu veternej elektrárne. Štyri veterné turbíny tu v budúcnosti vyrobia 26,3 GWh energie ročne.

ŠKODA ENYAQ iV je už teraz bilančne CO₂ neutrálna

ŠKODA ENYAQ iV je vrcholom výrobného programu a už teraz je zákazníkom dodávaná s neutrálnou bilanciou emisií CO₂. ŠKODA AUTO kompenzuje emisie CO₂, ktorým sa pri výrobe zatiaľ nemožno vyhnúť, nákupom certifikovaných uhlíkových kreditov. Automobilka pri vývoji a výrobe vozidiel znižuje svoju uhlíkovú stopu a dôsledne podporuje aj rozširovanie obnoviteľných  zdrojov energie v Európe. Spoločnosť sa napríklad podieľa na výstavbe novej veternej farmy vo Fínsku. S vypočítaným objemom energie 570 GWh ročne bude elektráreň v budúcnosti vyrábať dostatok zelenej energie pre zásobovanie elektrinou približne 150 000 domácností alebo pre lokálny bezemisný pohon elektromobilov ŠKODA.

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV

ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV

Zníženie hmotnosti vďaka inovatívnym materiálom

ŠKODA AUTO ponúka svojim zákazníkom udržateľné vozidlá šetrné k životnému prostrediu pri výrobe certifikovanej podľa ISO, ktoré bodujú z hľadiska spotreby energie, použitia materiálov a recyklovateľnosti. Ľahká konštrukcia z vysokopevnostnej ocele, ktorá je pri zachovaní rovnakej pevnosti ľahšia, a rovnako tak kompozitné materiály, majú v bežnej prevádzke vplyv na nižšiu spotrebu. V spomínaných kompozitných materiáloch sa napríklad plasty kombinujú s vláknami z cukrovej repy, sklenenými vláknami alebo s minerálnymi plnivami. Nižšia hmotnosť – aj vďaka penovým plastom – znamená nižšiu spotrebu energie a dlhší dojazd.

Moderná lakovňa šetrí prírodné zdroje

Udržateľnosť je kľúčová aj v prípade výrobných zariadení, ťažby surovín a jednotlivých procesov. Automobilka nedávno spoločne s firmou BASF vyvinula inovatívny lak, ktorý umožňuje jednu zo štyroch vrstiev laku pri zachovaní rovnakej kvality a odolnosti nanášať omnoho tenšie. ŠKODA AUTO tak vo svojich českých výrobných závodoch ušetrí celkovo 720 ton farby ročne.

Nové štandardy z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu stanovuje moderná lakovňa v Mladej Boleslavi: okrem finálneho bezfarebného laku používa ŠKODA AUTO vodou riediteľné náterové hmoty a len pri samotnom procese lakovania a sušenia sa spotrebuje až o 20 percent menej energie ako v minulosti. ŠKODA AUTO kladie zvláštny dôraz na to, aby sa od samého počiatku predchádzalo vzniku odpadu. Napríklad v lakovni sa na jedno vozidlo spotrebuje o 210 gramov rozpúšťadla menej a o 17 percent bezfarebného laku menej ako v bežných prevádzkach. Okrem toho nevzniká žiadny odpadový kal z laku a systém čistenia odpadového vzduchu znižuje množstvo zvyškov laku o viac ako dva kilogramy na karosériu. Všetok skládkovateľný odpad vznikajúci pri rôznych výrobných procesoch bol od začiatku roku 2020 materiálovo alebo tepelne recyklovaný.

ŠKODA AUTO | Nachhaltigkeit

ŠKODA AUTO | Nachhaltigkeit

Inteligentná logistika a premyslená recyklácia

Inteligentná logistika umožňuje ešte vyššiu mieru udržateľnosti. Okrem automatizácie a digitalizácie zabezpečuje maximálnu efektivitu aj optimalizácia trás a maximálne využitie dopravných prostriedkov. V závode v Mladej Boleslavi používa ŠKODA AUTO pre prepravu vnútri závodu dva elektrické ťahače, ktoré nahrádzajú automobily so spaľovacími motormi a ročne tak ušetria 60 ton CO₂. Spoločnosť okrem toho pre logistiku využíva aj nákladné vozidlá na alternatívne palivá CNG a LNG. Na prepravu dielov a súčiastok sa používajú recyklované obaly. Na konci životného cyklu vozidla sú uplatňované mechanické a chemické procesy ako napríklad špeciálne tavenie kovov, ktoré umožňuje získať cenné suroviny od externých partnerov a recyklátorov. Vysoká miera recyklácie a rozsiahle využívanie už recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov prispievajú k ďalšiemu znižovaniu emisií.

Dodatočné informácie

Obrázky

Menovky

Súvisiace tačové správy Na základe menoviek: 2022, Oeljeklaus, výroba

Všetko