Tajemství poznávacích značek: Česká republika

Tajemství poznávacích značek: Česká republika

Zajímá vás, jakým systémem vznikají poznávací značky vozů a co z nich lze v různých zemích vyčíst? ŠKODA Storyboard má odpovědi. Odhalte je v seriálu Tajemství poznávacích značek.

3. 1. 2019 Modely

Jako první prozkoumá seriál poznávací značku v České republice, domově značky ŠKODA. Českou registrační značku znáte z většiny oficiálních fotografií automobilů ŠKODA.

Standardní registrační značka, kterou můžete vidět na drtivé většině českých automobilů a motorek, nese černé znaky na bílém podkladu, přičemž první písmeno zleva určuje příslušnost k jednomu z celkem 14 krajů. Pod písmenem S se skrývá Středočeský kraj, v němž leží Mladá Boleslav, kde sídlí centrála ŠKODA AUTO. Proto mají vozy ŠKODA na oficiálních fotografiích registrační značky s písmenem S. Vozy z hlavního města Praha zase poznáte podle písmene A. Na registračních značkách je zakázáno používat písmena G, O, Q, W a CH, jelikož by se mohla plést s písmeny C, V a číslicí 0.

SKODA-KODIAQ-RS-Blue-Drive

Současná podoba systému značek vstoupila v platnost v roce 2002 a souvisí s novým administrativním dělením České republiky na kraje. Registrační značky mají pět až sedm znaků a musí obsahovat minimálně jedno písmeno a jednu číslici.

První shluk znaků zleva, typicky sestávající ze tří znaků, označuje sérii RZ, poté následuje prostor pro nálepku z technické kontroly a v pravé části RZ se nachází pořadové číslo značky. Od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, mají RZ navíc vlevo modrý pruh s hvězdami Evropské unie a kódem České republiky.

100 let od vzniku Československa  ŠKODA pilířem národního hospodářství

HISTORIE:

V roce 1905 bylo na území tehdejšího Rakouska-Uherska přijato nové nařízení, podle kterého musela být všechna motorová vozidla opatřena státní poznávací značkou. Toto nařízení vstoupilo v platnost roku 1906, což je rok, který se označuje za počátek éry státních poznávacích značek na českém území.

Od té doby se mnohé změnilo. Jiné je správní dělení, demografická situace, dokonce i státní zřízení. Především však vzrostl počet automobilů a motocyklů na silnicích. Systém poznávacích značek to musel reflektovat a během 20. století prošel obrovskou evolucí. Současný systém je již sedmý, který se na českém území používá.

RZ

SKODA-VINTAGE-Black-Drive

ZAJÍMAVOSTI:

Kromě standardních registračních značek můžete na českých silnicích potkat RZ v několika dalších formátech, například vozy velvyslanectví a konzulátů vozí registrační značky vyvedené modrým písmem na bílém pozadí, veterány a závodní vozy zase poznáte podle toho, že jejich RZ obsahuje zelené písmo na bílém podkladu a první písmeno zleva je V v případě veteránů a R v případě závodních vozů. Pokud naopak narazíte na RZ vyvedenou černými znaky na bílém podkladu, ale sestávající pouze z čísel a žádných písmen, vězte, že jste narazili na vůz Armády ČR.

Special-cars-cz

Posledním přírůstkem do rodiny registračních značek jsou značky na přání. Ty si čeští řidiči mohou pořídit od ledna 2016. Na rozdíl od standardních RZ obsahují 8 znaků (u motocyklů je znaků 7), tradičně modrý pruh s vlajkou EU je na značkách na přání tyrkysový a především si jejich znění určuje sám řidič, tedy pod podmínkou, že to nebude nic vulgárního, nenávistného ani zkratka žádného ze státních úřadů či orgánů. Sada dvou značek na automobil přijde na 10 000 Kč. Kdo je zaplatí, může mít na značce napsáno například FANT0MAS nebo BATM0BIL.


SPECIFIKA ČESKÉHO TRHU
Interview s Vítězslavem Pelcem, tiskovým mluvčím Komunikace podniku

Jak byste shrnul historické působení ŠKODA AUTO na českém trhu?

Automobilka ŠKODA patří k nejstarším výrobcům automobilů na světě a český trh byl tím vůbec prvním, na němž začala působit. Stalo se tak v roce 1895 pod tehdejší značkou LAURIN & KLEMENT. Od té doby je pro ni český trh naprosto klíčový, jelikož si na něm dlouhodobě drží neochvějnou pozici jedničky. To dokládají například již údaje z roku 1938, kdy ŠKODA AUTO v tehdejším Československu (bez Podkarpatské Rusi) prodala 4 874 vozů, což v té době reprezentovalo téměř 40% tržní podíl. V globálním měřítku je Česko třetím nejdůležitějším odbytištěm vozů ŠKODA (po Číně a Německu).

Pelc-circle

Vítězslav Pelc
tiskový mluvčí Komunikace podniku

Tento vztah je ovšem symetrický, neboť stejně jako je český trh klíčový pro značku ŠKODA, je také ŠKODA AUTO klíčová pro český trh a obecně pro českou společnost. Hraje totiž významnou roli nejen jako lídr prodejů, ale i jako důležitá součást tuzemské ekonomiky. Výrazně se podílí na tvorbě hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a každoročně patří k největším přispěvatelům do veřejných rozpočtů. Například za rok 2017 odvedla na dani z příjmu více než 8,3 miliardy korun do státního rozpočtu České republiky a stala se tak vůbec největším plátcem daní v tuzemsku.

Jaké je současné postavení značky ŠKODA na českém trhu?

Zjednodušeně řečeno velmi unikátní. Značka ŠKODA na svém domácím trhu v České republice zaujímá třetinový podíl, což je jinde ve světě zcela nevídané, a to i u domácích značek. Tato stabilita je vyjma tradice a loajality našich zákazníků dána především nabídkou produktů, které reagují na aktuální preference zákazníků, ale také širokou a kvalitní sítí autorizovaných prodejců a servisních míst. Rok 2017 byl pro značku ŠKODA na českém trhu ve znamení rekordů. Automobilka během něj dodala českým zákazníkům 95 000 vozů, což bylo o téměř 8 % (7 000 vozů) více než v roce 2016. Dalšího významného milníku dosáhla zhruba v polovině prosince 2017, kdy poprvé ve své historii během jednoho kalendářního roku přijala kumulovaně přes 100 000 nových příchozích klientských objednávek. Vše nasvědčuje tomu, že rok 2018 bude podobně úspěšný.

SKODA-OCTAVIA-Red-Drive

Které modely se na českém trhu prodávají nejlépe a jak si vedou ve svých třídách?

Značka ŠKODA zaujímá aktuálně prvenství ve všech segmentech vozů, kde má svého zástupce. I to dokazuje mimořádnou oblibu jejích automobilů na domácím trhu. Pokud se zaměříme na jednotlivé modelové řady, pak nejžádanějším vozem českých motoristů je tradičně ŠKODA OCTAVIA. S celkovým ročním prodejem 28 900 kusů jí patří nejen první místo v absolutním pořadí, ale s velkým náskokem vévodí i své třídě (v níž má podíl přes 70 %). Druhým nejprodávanějším automobilem českého trhu a zároveň lídrem segmentu malých vozů je s ročním prodejem 25 200 kusů ŠKODA FABIA. Následuje třetí nejoblíbenější automobil našeho trhu ŠKODA RAPID, pro který se rozhodlo 12 900 českých zákazníků. Velmi úspěšná je také vlajková loď značky ŠKODA SUPERB, která je nejen v čele střední třídy, ale patří jí celkové čtvrté místo v rámci celého trhu (9 500 kusů). Značce ŠKODA se díky její zdařilé SUV ofenzivě daří rovněž v segmentu sportovně užitkových vozidel, kterému s počtem 5 800 prodaných kusů vládne ŠKODA KODIAQ. Model KAROQ byl uveden až v poslední čtvrtině roku 2017, přesto ihned zaznamenal velice dobré prodejní výsledky. Také poslední a nejmenší člen modelové nabídky ŠKODA CITIGO je v čele svého segmentu, neboť se pro ni v roce 2017 rozhodlo celkem 3 500 zákazníků.

ŠKODA KAROQ SCOUT

Je nějaká věc specifická pro váš trh, vaši zemi?

Jak už bylo řečeno, specifické je právě její unikátní postavení na trhu které nemá ve světě obdoby. Z toho vyplývá role lídra, který je hodně sledovaný a jehož kroky mají značný dopad na dění v celém odvětví. Toto postavení s sebou nese obrovskou odpovědnost nejen vůči celému automobilovému sektoru, ať už přímo nebo prostřednictvím dodavatelského a subdodavatelského průmyslu, stejně jako celé české ekonomiky. Z hlediska skladby prodejů směřuje zhruba polovina nově registrovaných vozů do firemních flotil a druhá polovina připadá na retailové zákazníky. ŠKODA AUTO je úspěšná v tendrech státních úřadů, regionálních a komunálních institucí i soukromých podniků. Například pro Policii ČR dodala od roku 1993 již téměř 20 000 vozů, další tisíce automobilů ŠKODA jezdí ve službách ministerstev a státních organizací. Značka ŠKODA dále spolupracuje nebo podporuje celou řadu kulturních, sportovních a neziskových organizací, angažuje se na poli společenské odpovědnosti a šetrného přístupu k životnímu prostředí.