Firemní učiliště ŠKODA AUTO zahájilo školní rok

› Téměř tři stovky nových žáků nastoupily ke studiu na ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště
› ŠKODA AUTO klade důraz na technické vzdělávání v souladu se současnými trendy Průmyslu 4.0
› Kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci tvoří základ ekonomické prosperity firmy

Mladá Boleslav, 11. září 2018 – V prvním zářijovém týdnu proběhl v rámci ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště již tradiční Welcome Week, jehož cílem je seznámení nových žáků s firemní kulturou společnosti ŠKODA AUTO a zatraktivnění technického vzdělávání. Žáci, mezi nimi i 35 dívek, měli možnost vyzkoušet si stavbu vlastního vozu nebo se seznámit s nejnovějšími technologiemi, které automobilka využívá.

První dva dny Welcome Weeku proběhly ve ŠKODA Muzeu. Celkem 297 nově nastupujících žáků z 13 oborů přišli přivítat a podpořit Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů, Jaroslav Povšík, předseda Odborů KOVO MB a vedoucí středního odborného učiliště pan Martin Slabihoudek. Celkem na firemním učilišti studuje formou denního studia téměř 1000 žáků.

Během prvního dne byla žákům prvních ročníků prostřednictvím jejich starších spolužáků představena atraktivní témata formou studentských projektů. Druhý den byl zacílen na prezentaci nejnovějších technologií, které společnost ŠKODA AUTO používá. Další dny navázal Welcome Week bohatým adaptačním programem v táboře v Nedamově, jehož prostory propůjčily Odbory KOVO. Žáci se zde soustředili především na stavbu vlastních konceptů vozů. Vrcholem týdne bylo slavnostní zakončení, kde každá třída představila své koncepty, a byl vyhlášen vítěz.

Spojení odborného vzdělávání s praxí se ukazuje jako zásadní pro budoucí růst mladoboleslavské automobilky i průmyslových podniků obecně. „Očekáváme, že do roku 2025 bude řada profesí nahrazena novými a většina dnešních studentů bude vykonávat práci, která dnes ještě neexistuje. Proto jako firma klademe důraz na kvalitní a na praxi orientované technické vzdělávání, které připraví nové generace na výzvy, které kladou důraz na trendy, jako jsou elektromobilita, konektivita a digitalizace,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast řízení lidských zdrojů. Firemní učiliště, které má bohatou přes 90 let trvající historii, tak již dnes nabízí např. obory IT Mechatronik nebo Mechanik elektronik a připravuje i nové programy pro atraktivní studijní obory budoucnosti. ŠKODA AUTO od roku 2013 vynaložila do modernizace vybavení ŠKODA Akademie, jejíž součástí firemní učiliště je, přes 260 milionů korun.

Společnost ŠKODA AUTO čeká v následujících letech dynamický vývoj v souladu s její Strategií 2025. Aby byla připravena na nové výzvy, které přináší 4. průmyslová revoluce, hodlá i nadále investovat do oblasti lidských zdrojů. Kromě vlastních vzdělávacích institucí podporuje i řadu dalších škol a učilišť po celé republice, neboť kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci tvoří základ ekonomické prosperity.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2018, Střední odborné učiliště