Investice do budoucnosti: Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí podporuje nadějné studenty

› ŠKODA AUTO pravidelně umožňuje žákům a studentům získat praktické zkušenosti nejen v závodě ve Vrchlabí
› ŠKODA poskytuje možnost exkurzí ve výrobě a v tréninkovém centru pro žáky vrchlabských škol a celého regionu
› Automobilka má zájem o kvalifikované pracovníky a investuje do jejich vzdělání

Mladá Boleslav, 17. září 2018 – Společnost ŠKODA AUTO poskytuje stejně jako ve všech ostatních závodech, tak i ve vrchlabském stáže studentům vysokých škol a žákům odborné praxe. Potenciální budoucí zaměstnanci automobilky tak získají důležité profesní zkušenosti a seznámí se s jednotlivými obory. ŠKODA AUTO spolupracuje v tomto směru mimo jiné se Středním odborným učilištěm ve Vrchlabí. Toto učiliště naopak poskytuje školení pro zaměstnance automobilky.

Ivan Slimák, vedoucí závodu ve Vrchlabí, přikládá stážím a praxím ve vrchlabském závodu jakožto součásti vzdělávacího procesu velký význam: „Touto snahou bezprostředně investujeme do potenciálních budoucích pracovníků naší společnosti. Kvalifikovaní zaměstnanci jsou neocenitelní a tvoří základ úspěchu značky ŠKODA.“

Do vrchlabského závodu každoročně na stáž nastoupí zhruba deset nových vysokoškolských studentů. Ti nejlepší mají možnost dostat se i k nejmodernějším či dokonce naprosto unikátním technologiím jako je např. autonomní robot nebo vakuová kalírna. Jedná se zejména o studenty Technické univerzity v Liberci, Českého vysokého učení technického v Praze. Během své praxe si mohou studenti sami určit témata, kterým se chtějí věnovat, a oblasti svého působení. Celkově se v závodech ŠKODA AUTO vystřídá každý rok více než 1000 stážistů

Společnost ŠKODA AUTO nabízí také programy pro středoškoláky. V letošním školním roce budou ve vrchlabském závodě absolvovat odbornou praxi čtyři žáci ze Středního odborného učiliště ve Vrchlabí. Ti se po absolvování základního školení v tréninkovém centru přesunou do výroby, kde pod odborným dozorem postupně projdou všechny fáze výrobního procesu.

Závod také prohlubuje spolupráci se Střední odbornou školou v Nové Pace. „Tato škola nás velmi oslovila. Abychom přiblížili výuku potřebám našeho závodu, poskytneme škole učební pomůcky přímo z výroby. Spolupráci bychom do budoucna chtěli dále rozvíjet,“ říká Ivan Slimák. Možnost absolvovat exkurzi ve výrobě i v jedinečném tréninkovém centru mají každoročně všechny školy v regionu.

Střední odborné učiliště ve Vrchlabí v letošním školním roce poskytne odborná školení pro zaměstnance vrchlabského závodu. Proškoleno bude od září do listopadu na 80 zaměstnanců, kteří tak získají certifikát PVS 9-11/18 potřebný pro práci ve výrobě.

Kvalifikovaní a zruční zaměstnanci jsou pro společnost ŠKODA AUTO naprosto klíčoví, proto klade automobilka velký důraz na podporu vzdělávání – kromě spolupráce s odbornými školami a univerzitami provozuje i své vlastní odborné učiliště a vysokou školu. To, že se tato dlouhodobá strategie vyplácí, potvrzují desítky absolventů, kteří každým rokem nastupují do společnosti ŠKODA AUTO.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související články Na základě štítků: 2018, Střední odborné učiliště, student, Vrchlabí