ŠKODA AUTO již pátý rok podporuje projekt 'Věda má budoucnost'

› ŠKODA AUTO pokračuje v podpoře projektu vzdělávání a motivace 'Věda má budoucnost'
› Za 5 let existence projektu bylo zapojeno 129 pedagogů, výchovných poradců a ředitelů z 55 škol
› Odborné workshopy a exkurze do provozů pobočných závodů ŠKODA AUTO
› Projekt 'Věda má budoucnost' patří k prioritám společenské odpovědnosti ŠKODA AUTO v oblasti technického vzdělávání

Mladá Boleslav, 29. května 2018 – ŠKODA AUTO již pátým rokem podporuje projekt ‚Věda má budoucnost‘, jehož cílem je motivace učitelů, ředitelů a výchovných poradců základních a středních škol a zvýšení atraktivity přírodovědných a technických oborů pro jejich žáky. Za 5 let existence projektu se do projektu zapojilo 129 pedagogů, výchovných poradců a ředitelů z 55 škol. Letos jsou novinkou dvě úvodní setkání, která se uskutečnila v Mladé Boleslavi a Kvasinách.

ŠKODA AUTO je partnerem programu ‚Věda má budoucnost‘, pořádaném neziskovou organizací Aisis, již od roku 2013. Spolupracuje na modulech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a podporuje i zvyšování jejich motivace – pro učitele matematiky a fyziky, ředitele a výchovné kariérové poradce základních škol pořádá ŠKODA AUTO odborné workshopy a exkurze do provozů společnosti.

„Máme radost, že můžeme prostřednictvím programu ‚Věda má budoucnost‘ podporovat zájem o přírodovědné a technické obory u mladých lidí a zároveň motivovat pedagogy, kariérní poradce a ředitele škol. Ty všechny totiž považujeme za významné ambasadory, kteří jsou ve finále schopni zvýšit atraktivitu přírodovědných a technických oborů pro žáky základních a středních škol,“ říká Michal Kadera, vedoucí oddělení Vnějších vztahů ve ŠKODA AUTO. ‚Věda má budoucnost‘ je program s akreditací MŠMT, AV ČR a Svazu průmyslu ČR, účastníci programu obdrží certifikát o absolvování programu, který slouží jako doklad o jejich dalším vzdělávání.

V průběhu 5. ročníku vzdělávacího programu ‚Věda má budoucnost‘ byl pro všechny zúčastněné připraven bohatý program, školní rok 2017/2018 naplněn setkáními, semináři a cílenými workshopy. V průběhu školního roku učitelé matematiky a fyziky, ředitelé škol a výchovní poradci navštívili také výrobní provozy ŠKODA AUTO. V rámci workshopů učitelé načerpali mnoho nových zkušeností a podnětů, které jim pomohou zvýšit motivaci a vzájemně konzultovali přístupy k výuce. V letošním roce bylo do programu projektu opět zařazeno setkání v Kvasinách.

Na závěr letošního ročníku si účastníci programu v prostorách ŠKODA AUTO Středního odborného učiliště strojírenského v Mladé Boleslavi vyzkoušeli výukové vybavení. Žáci učiliště hostům představili projekt žákovského vozu a projekt Erasmus+. Následně hosté představili své projekty. Z celkového počtu projektů, kterých bylo hodnoceno 12, byl jako nejpřínosnější vyhodnocen projekt ´Cukry v potravinách‘, který se svými žáky realizovala paní Iveta Holečková, učitelka matematiky na základní škole v Čelákovicích.

„Je důležité žáky přesvědčit o tom, že učivo ze školy má smysl i v praxi, že nastudované poznatky mohou prakticky využít. Díky podpoře společnosti ŠKODA AUTO vedeme školy k tomu, aby učitelé tato propojení žákům zprostředkovali, například formou badatelské výuky, exkurzí či kariérového poradenství. Máme radost, že se nám to už 5 let daří,“ říká Irena Fričová, výkonná ředitelka pořádající společnosti Aisis.

V oblasti firemní společenské odpovědnosti se ŠKODA AUTO řídí strategií zaměřenou na čtyři hlavní priority: dopravní bezpečnost, bezbariérovou mobilitu, péči o znevýhodněné děti a podporu technického vzdělávání. K nim se přidávají regionální programy a péče o zaměstnance. V rámci technického vzdělávání se ŠKODA AUTO kromě projektu ‚Věda má budoucnost‘ soustředí na projekt ‚Mladí designéři‘. Důležitou součástí podpory technického vzdělávání je i spolupráce s předními vysokými školami. Již podruhé se ve ŠKODA AUTO letos v dubnu uskutečnil Den s akademiky, při kterém si zástupci společnosti ŠKODA AUTO z technického vývoje, výroby a kvality vyměňují zkušenosti a informace s odborníky z akademické sféry.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky