Nový Nadační fond ŠKODA AUTO posílí atraktivitu regionu Mladoboleslavska

› Nově založeným Nadačním fondem ŠKODA AUTO poskytuje automobilka komplexní a udržitelnou podporu Mladoboleslavskému regionu
› Nadační fond tvoří kapitál ve výši 30 milionů eur
› Představitelé společnosti ŠKODA AUTO a měst Mladá Boleslav a Kosmonosy představili obsah, cíle a opatření programu Nové Boleslavsko

Mladá Boleslav, 12. prosince 2018 – Společnost ŠKODA AUTO nově založeným nadačním fondem trvale podpoří atraktivitu Mladé Boleslavi, Kosmonos a okolních obcí. Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar dnes, spolu se zástupci měst Mladé Boleslavi a Kosmonos, představil detaily projektu v Mladé Boleslavi.

„S novým nadačním fondem umožníme realizaci důležitých investic a trvale podpoříme veřejný sektor při zlepšování infrastruktury. Mladá Boleslav je domovským městem naší společnosti a ŠKODA AUTO si je vědoma své společenské odpovědnosti. Z tohoto důvodu podpoříme kvalitu života nejen našich zaměstnanců, ale rovněž všech občanů Mladoboleslavska,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

ŠKODA AUTO tak potvrzuje svou úzkou vazbu na domovské město a zavazuje se k výrazné podpoře zvýšení atraktivity celého regionu. Automobilka svůj nově založený nadační fond podrobně představila při rozhovoru u kulatého stolu, který se konal v InnoCube, nově otevřeném inovačním centru společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Vedle člena představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů Bohdana Wojnara byli přítomni také Jiří Bouška, první náměstek primátora Mladé Boleslavi, Robin Povšík, náměstek primátora Mladé Boleslavi, Jiří Müller, starosta města Kosmonosy a Eduard Masarčík, místostarosta města Kosmonosy.

Nadační fond ŠKODA AUTO disponuje částkou 30 milionů eur. V následujících třech letech má podpořit investice v Mladoboleslavském regionu. Společnost ŠKODA AUTO přitom úzce spolupracuje s partnery z oblasti státní správy, samosprávy i občanskými společnostmi. Automobilka spolupracuje mimo jiné s českou vládou, vedením města Mladá Boleslav a města Kosmonosy, samosprávami okolních měst a obcí i Středočeského kraje. ŠKODA AUTO se také snaží motivovat další ekonomické subjekty v regionu k tomu, aby se rovněž podílely na zvyšování jeho atraktivity.

Společnost ŠKODA AUTO však nejdříve pověřila ŠKODA AUTO Vysokou školu a agenturu pro výzkum veřejného mínění provedením rozhovorů s různými zájmovými skupinami. Výsledky této veřejné ankety byly v rámci setkání u kulatého stolu představeny Bohdanem Wojnarem. Většina občanů si podle nich přála větší bezpečí ve městě i v regionu, zlepšení bytové výstavby, optimalizaci dopravní sítě a širší nabídku volnočasových aktivit.

Společnost ŠKODA AUTO klade velký důraz na to, aby byla občanům co nejblíže, pokud jde o další implementaci investic. Dnes bude na webu www.noveboleslavsko.cz zahájen další průzkum veřejného mínění v rámci projektu „Deset týdnů pro Nové Boleslavsko“. Tímto způsobem mohou občané navrhovat, které projekty mají být vyhlášeny v roce 2019.

ŠKODA AUTO se ve svém domovském regionu dlouhodobě angažuje a různými způsoby podporuje místní organizace. Automobilka tak kupříkladu 4. prosince 2018 předala dva vozy OCTAVIA a šek na dva miliony korun Městské policii v Mladé Boleslavi. Kromě toho poskytla čtyři vozy středním školám v regionu, které provozují vlastní autoškoly.

Důležitým faktorem posilování regionu Mladoboleslavska je dlouhodobé zajištění pracovních míst v hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO. Za tímto účelem automobilka důsledně sází na technologie budoucnosti jako je např. elektromobilita. Vedle elektromobilů (výroba od roku 2020) se budou v mladoboleslavském závodě již od roku 2019 vyrábět také elektrické komponenty pro modely několika značek koncernu Volkswagen.

Společnost ŠKODA AUTO kromě toho podporuje také technologie budoucnosti v oblasti městské dopravy. Společně s městem Mladá Boleslav a energetickou společnosti ŠKO-ENERGO zřídila automobilka rychlonabíjecí stanici pro elektromobily o kapacitě 50 kW u Leteckého muzea na mladoboleslavském letišti. Pro podporu elektromobility vypracovala společnost ŠKODA AUTO největší investiční program ve své historii. Během příštích pěti let hodlá automobilka do elektromobility a nových služeb, souvisejících s elektromobilitou, investovat zhruba dvě miliardy eur.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky