Závody ŠKODA AUTO prošly během dovolené pravidelnou údržbou a modernizací

› V závodech v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí byla rozšířena výrobní technologie; výroba již opět běží naplno
› Další etapa modernizace výroby v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0 uzavřena
› Nové stavební úpravy přispěly ke zklidnění dopravní situace v okolí závodu v Kvasinách

Mladá Boleslav, 27. července 2018 – Ve společnosti ŠKODA AUTO skončila firemní třítýdenní dovolená. Ani během pracovního volna většiny zaměstnanců se však nezastavily práce týkající se vylepšení výroby a infrastruktury. Všechny tři výrobní závody v České republice prošly pravidelnou kontrolou, údržbou a především modernizací v souladu s koncepcí Průmyslu 4.0.

V závodu v Mladé Boleslavi se úpravy dotkly výrobní i servisní technologie. Jednalo se zejména o revize vzduchotechniky, čistění odpadních nádrží a v neposlední řadě také o nezbytné úpravy komunikací uvnitř závodu. Stovky zaměstnanců pracovaly na údržbě a obnově provozů, kterou nelze při vysokém vytížení závodů ŠKODA AUTO vykonat jindy než v období firemní dovolené.

V Kvasinách byla v době firemní dovolené instalována nová lakovací linka s aplikační technologií Bell-Bell, která zvyšuje účinnost nástřiku různých odstínů barev karoserie. Díky tomuto opatření dojde k úspoře barvy na jednu karoserii o téměř jeden kilogram při zachování vysoké kvality laku a ochrany karoserie. Jedná se významný příspěvek ke zlepšení životního prostředí.

Mezi hlavní trendy koncepce Průmyslu 4.0 patří rozšíření robotizace, automatizace a digitalizace. Důkazem je další modernizace svařovny v Kvasinách, ve které byly instalovány nové roboty. Během zaměstnaneckého volna automobilka realizovala v závodě celkově přes 40 projektů zaměřených na optimalizaci výroby.

Třítýdenní přestávka ve výrobě přispěla i k modernizaci infrastruktury. V Kvasinách byl rozšířen kruhový objezd před hlavní branou o spojovací větev a přibyl třetí jízdní pruh ve směru ze závodu. Společně s nedávno otevřenou cyklostezkou tato opatření přispějí k ulehčení dopravy v okolí závodu.

Práce v technologicky špičkovém závodě ve Vrchlabí se zaměřily na údržbu a seřizování stávajících moderních technologií výroby automatické převodovky DQ200. Pravidelnou údržbu unikátních strojů provedly specializované firmy z České republiky a ze zahraničí. Největší akcí byla jako každoročně údržba heliových kalíren.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky