Den techniky pro dívky ve společnosti ŠKODA AUTO

› Již počtvrté pozvala ŠKODA Akademie společně s výrobním systémem ŠKODA AUTO více než 200 žákyň pátých a šestých tříd základních škol na Den techniky pro dívky
› ŠKODA Akademie v Mladé Boleslavi, která nedávno prošla rozsáhlou modernizací, v současnosti vzdělává více než 900 studentů, mezi kterými je více jak 110 dívek
› Technické vzdělávání jako důležitý pilíř CSR strategie společnosti ŠKODA AUTO

Mladá Boleslav, 3. května 2018 – Technické vzdělávání patří k prioritám společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO. Automobilka přitom chce pro technické profese, které jsou na pracovním trhu velmi žádané a nabízí jistotu pracovního místa, nadchnout i mladé dívky. 17. dubna proto ŠKODA AUTO v rámci Dne techniky otevřela brány ŠKODA Akademie žákyním pátých a šestých tříd základních škol. Více než 200 návštěvnic ve Středním odborném učilišti strojírenském nahlédlo do modernizované ŠKODA Akademie a do běžné každodenní výuky technických oborů. Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO pro účastnice Dne techniky pro dívky ve školicím středisku „Lean Center“ připravili také celkem šest interaktivních pracovišť. Na těchto pracovištích jim formou simulačních her předávali vědomosti o optimalizaci procesů ve výrobě a administrativě.

„Ve společnosti ŠKODA AUTO klademe velký důraz na kvalitní vzdělání mladých lidí, které chápeme jako součást naší společenské odpovědnosti. Velice nás těší, že se dnes o vzdělání v technických oborech na našem učilišti zajímá stále více dívek,“ uvádí člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za řízení lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „Den techniky pro dívky je skvělou platformou, která představuje budoucím žákyním zajímavé technické obory ve společnosti ŠKODA AUTO,“ dodává Bohdan Wojnar.

Vzdělávání budoucích i stávajících zaměstnanců představuje ve společnosti ŠKODA AUTO jednu z priorit. Ve ŠKODA Akademii v Mladé Boleslavi uchopila značka kvalifikaci budoucích odborníků do vlastních rukou. Žáci učiliště profitují z know-how dlouholetých zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO a rovněž zlepšují své sociální a odborné kompetence a optimálně se připravují na své budoucí zaměstnání v automobilce.

Střední odborné učiliště strojírenské, jež je součástí ŠKODA Akademie, nabízí tříleté a čtyřleté studium technických oborů, ukončené výučním listem nebo maturitou. Portfolio v současné době zahrnuje 15 oborů. Nejoblíbenějšími tříletými obory jsou automechanik a autoelektrikář. Ze čtyřletých oborů s maturitou se největší oblibě těší obory průmyslový logistik a IT mechatronik. Žáci mohou své znalosti rozšiřovat i v oborech nástavbového studia. Společnost ŠKODA AUTO ve svém středním odborném učilišti sází na koncept duálního vzdělávání – to kombinuje teorii a praxi a důsledně se orientuje na profesní požadavky u budoucích zaměstnanců.

Vzdělání ve Středním odborném učilišti strojírenském v Mladé Boleslavi je pro žáky bezplatné. Za práci vykonanou v rámci výuky získávají žáci finanční odměnu. Po úspěšném zakončení zaručuje společnost ŠKODA AUTO absolventům nabídku pracovního místa.

Dosud absolvovalo studium na Středním odborném učilišti strojírenském, které bylo otevřeno již roku 1927, zhruba 22 660 žákyň a žáků. Aktuálně se zde na své budoucí úkoly v automobilce ŠKODA AUTO připravuje více než 900 budoucích specialistů, mezi nimi 12,5 procenta dívek. Střední odborné učiliště strojírenské, které je součástí ŠKODA Akademie, sídlí přímo v hlavním výrobním závodě společnosti ŠKODA AUTO. V loňském roce automobilka dokončila rozsáhlou modernizaci školy, kdy do stavebních úprav a nákupu nových výukových technologií investovala téměř 260 milionů korun. Novinkami jsou laboratoř robotiky, multifunkční sál a CNC-centrum. V novém lesku se představilo i několik učeben a jídelna. V příštích letech chce ŠKODA AUTO navíc investovat i do výuky nových technologií – např. elektromobility, digitalizace a konektivity.

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Zaměřuje se na čtyři priority, k nimž vedle technického vzdělávání patří také podpora dopravní bezpečnosti, podpora znevýhodněných dětí a bezbariérová mobilita.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky