Holger Peters jmenován novým členem představenstva Škoda Auto za oblast Financí a IT

› Holger Peters, který je v současnosti předsedou dozorčí rady Europcar Mobility Group a generálním zmocněncem společnosti Volkswagen Bank, bude od 1. června 2023 členem představenstva zodpovědným za oblast Financí a IT ve Škoda Auto
› Jeho předchůdce Christian Schenk převezme nové úkoly v rámci koncernu Volkswagen

Mladá Boleslav, 20. dubna 2023 – Holger Peters, který v současnosti působí jako předseda dozorčí rady Europcar Mobility Group a generální zmocněnec společnosti Volkswagen Bank, se stane s účinností od 1. června 2023 novým členem představenstva za oblast Financí a IT. Bude nástupcem Christiana Schenka, který byl členem představenstva od 1. října 2021. Schenk převezme nové úkoly v rámci koncernu Volkswagen.

„Christian Schenk svými odbornými znalostmi a vynikající schopností operativní realizace rozhodující měrou přispěl k tomu, že Škoda Auto dosahovala stabilních výsledků v náročném tržním prostředí. Zároveň důslednou nákladovou disciplínou uvolňoval zdroje, které jsme mohli investovat do transformace naší společnosti. Srdečně děkuji Christianu Schenkovi za jeho nasazení. Zároveň mě těší, že se nám podařilo v osobě Holgera Peterse získat pro Škoda Auto finančního experta s mezinárodními zkušenostmi. Peters bude dále upevňovat stabilní finanční základnu naší společnosti v této rozhodující fázi transformace a formovat náš přechod k elektromobilitě a digitalizaci. Zejména jeho dlouholeté zkušenosti z pozice zástupce člena představenstva za oblast Financí a IT ve společnosti Porsche AG a jeho rozsáhlé znalosti automobilového průmyslu získané působením v různých výrobních podnicích, společnostech poskytujících finanční služby, v prodeji automobilů a ve společnosti Europcar, jsou vynikajícím základem pro posílení pozice Škoda Auto.“


Klaus Zellmer, předseda představenstva Škoda Auto

Holger Peters zahájil svou kariéru v koncernu Volkswagen v roce 1996 ve společnosti Porsche AG. Předtím absolvoval studium oboru European Business Administration v Berlíně a v britské Cambridgi. Peters působil v koncernu Porsche více než 26 let. Poté, co zastával několik pozic v Německu i v zahraničí, naposledy jako vedoucí Controllingu ve společnosti Porsche AG, přešel v roce 2017 ke společnosti Porsche Financial Services, kde byl jmenován generálním ředitelem skupiny a mluvčím představenstva. Na začátku roku 2022 byl ve společnosti Volkswagen AG jmenován do čela útvaru Transformation Office Europcar, v němž řídil spolu s oběma investory, společnostmi Attestor a Pon Holdings, získání společnosti Europcar Mobility Group pro koncern Volkswagen. Ve své poslední pozici Peters zastával funkci generálního zmocněnce společnosti Volkswagen Bank GmbH v Braunschweigu a předsedy dozorčí rady Europcar Mobility Group v Paříži. Ve funkci předsedy dozorčí rady bude Peters působit vedle své nové role i nadále.

Christian Schenk po absolvování studia ekonomie na univerzitě v Göttingenu zahájil v roce 1999 svou profesní kariéru ve společnosti Volkswagen AG ve Wolfsburgu. Působil na vedoucích pozicích, mimo jiné v koncernovém auditu pro společnost Europcar International ve Francii a jako finanční ředitel u koncernového importéra VW Group UK v Milton Keynes. Následně Schenk převzal ve společnosti Volkswagen Osobní vozy ve Wolfsburgu vedoucí pozice v útvarech Výsledku a financování (2009-2012) a Celkového finančního plánování (2012-2016). V letech 2016 až 2019 nesl odpovědnost za oblast Controllingu značky Volkswagen Osobní vozy. V říjnu 2019 byl jmenován členem představenstva společnosti MAN SE za oblast Financí a zároveň i členem představenstva společnosti MAN Truck & Bus SE za oblast Financí, IT a právních záležitostí. V říjnu 2021 se Schenk stal členem představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Financí a IT. V budoucnu bude v rámci koncernu Volkswagen pověřen novými úkoly.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky