NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 1/2022

MILÍ ČTENÁŘI,

vítám vás u prvního letošního vydání newsletteru ŠKODA Vrchlabí. Hlavní zprávou posledních týdnů je završení čtvrtého milionu převodovek vyrobených ve Vrchlabí. Je to pro nás mimořádný úspěch, který jen dokládá, že transformace závodu před 10 lety byla krokem správným směrem. Dokázali jsme, že vrchlabský provoz má pevné místo v dodavatelském řetězci celého koncernu a dnes patříme mezi nejmodernější podniky v oboru.

Myslíme ale také na budoucnost, kterou společnost ŠKODA AUTO vytyčila v podobě nové strategie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Její součástí je záměr zahrnout závod Vrchlabí do výroby komponentů pro elektricky poháněné automobily. Naší činnosti se dotýkají také další plány, zejména v oblasti zlepšování pracovních podmínek, ochrany zdraví zaměstnanců a životního prostředí, otevřeného a rovného přístupu a řady dalších.

Vše lze shrnout pod jeden termín transformace – od zažitých postupů k moderním metodám. Pro závod Vrchlabí je ovšem „proměna“ zcela samozřejmou součástí naší novodobé historie, ostatně na zcela zásadní transformaci z výroby automobilů na převodovky jsme ukázali, že si umíme poradit i s náročnými výzvami. Navíc jsme jako první závod ŠKODA AUTO přešli na uhlíkově neutrální výrobu. Stále je ale co zlepšovat, a tak se těším na úspěšnou budoucnost našeho závodu a s tím i rozvoj celého regionu Vrchlabí a okolí.


ivan-slimak-ret
Dr. Ivan Slimák
Vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí

VE VRCHLABÍ VZNIKLA 4MILIONTÁ PŘEVODOVKA

Od zahájení produkce přímo řazených automatických převodovek DQ200 v říjnu 2012 byly v závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vyrobeny již 4 miliony převodovek.

Jubilejní převodovka s pořadovým číslem 4 000 000 vznikla ve Vrchlabí v únoru. Závod si letos připomíná desetileté výročí od zahájení výroby efektivních sedmistupňových ústrojí, o která je mezi zákazníky stále velký zájem. Automatická dvouspojková převodovka DQ200 vyniká kompaktními rozměry a její konstrukce umožňuje uplatnění v řadě modelů.

Dodává se jak do menších vozů jako FABIA nebo SCALA, tak do největších typů OCTAVIA, SUPERB nebo KODIAQ. Mezi její přednosti patří rychlá změna stupňů, vozy s DQ200 mají také ve srovnání s klasickými „automaty“ nižší spotřebu paliva. Hlavním odběratelem převodovek z Vrchlabí jsou dva domácí závody ŠKODA AUTO, přibližně polovina produkce však směřuje na export. Ústrojí DQ200 se dodává do mnoha dalších modelů koncernu Volkswagen včetně značek Audi a Seat.

Denní kapacita závodu ve Vrchlabí činí přes 2300 převodovek, což je více než dvojnásobek proti počáteční produkci. Podílí se na tom jednak vysoké pracovní nasazení kvalifikovaných zaměstnanců, jednak neustálá modernizace výrobních technologií. Vrchlabský provoz vyniká ve využívání nejmodernějších prvků průmyslu 4.0, jako jsou autonomní a inteligentní roboty, a také špičkovou provozní ekonomickou a ekologií – i díky tomu se v roce 2020 stal prvním závodem ŠKODA AUTO s uhlíkově neutrální výrobou.

DQ200


POMOC NEMOCNICI VE VRCHLABÍ

Nadační fond ŠKODA AUTO předal finanční dar nemocnici ve Vrchlabí, aby pomohl zlepšit podmínky zdravotníků v náročné době spojené s koronavirovou pandemií.

Zástupci Nadačního fondu ŠKODA AUTO předali nemocnici ve Vrchlabí finanční dar ve výši 210 000 Kč. Jedná se o další z řady příspěvků do oblasti zdravotní a sociální péče v regionu. Peníze budou určeny k vylepšení pracovního prostředí a zázemí zdravotnického personálu, který byl zvláště v posledním půlroce opět mimořádně vytížen v důsledku šíření nemoci covid-19.

Automobilka pomáhá zdravotníkům během celé koronavirové krize: bezprostředně po vypuknutí pandemie poskytla finanční i materiální podporu a do pomoci se zapojili i zaměstnanci závodu ve Vrchlabí jako dobrovolníci.

Nemocnice Vrchlabí - předání daru


KRÁTCE


Zaměstnanci obdarovali děti
Dobrovolníci z řad zaměstnanců závodu ve Vrchlabí vloni na Vánoce opět obdarovali děti během akce Krabice od bot. Tentokrát byl počet dárků rekordní: škodováci celkem pro potřebné děti z okolí Hostinného, Žacléře, Vrchlabí a Jičína nakoupili 104 vánočních překvapení.

Krabice od bot 2021

Sbírka pro Diakonii ČCE
Již potřetí se konala charitativní sbírka mezi pracovníky firmy ŠKODA AUTO pro Diakonii Českobratské církve evangelické – středisko Světlo ve Vrchlabí. Výtěžek ze dvou pokladniček, které postupně prošly celým závodem, je 20 750 Kč, které budou použity pro vybavení prostor rané péče pomůckami pro postižné děti z okolí Vrchlabí.

PROJEKT MODREJ ŽIVOT VYZDVIHUJE KOMUNITNÍ AKTIVITY NA VRCHLABSKU

Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil projekt Modrej život, který ocení nejzajímavější akce občanů a spolků zaměřené na zpříjemnění života místních obyvatel.

Projekt Modrej život spustila Diakonie Českobratrské církve evangelické, aby vyzdvihla společenské aktivity obyvatel především z Vrchlabí, Hostinného, Janovic a Jilemnice. Jedná se o různé činnosti z oblasti sousedských vztahů, ale také zaměřené na ochranu životního prostředí nebo sociální pomoc. Odborná porota získala od veřejnosti celkem 38 návrhů pro společensky významné kroky, jako byly úpravy parku a mokřadu, ale i pořádání kulturních akcí. Smyslem je jednak ocenit spoluobčany, kteří svůj volný čas věnují činnostem pro ostatní, ale také inspirovat k dalším aktivitám. Nadační fond ŠKODA AUTO podpořil Modrej život prostřednictvím grantové výzvy Tady jsem doma nejen finančně, ale podílí se také na workshopu o tvorbě a střihu videa pro místní mládež. Vítězové soutěže budou oznámeni 28. května ve Vrchlabí v rámci festivalu Zahrada.

Projekt Modrej život

Chcete dostávat newsletter ŠKODA VRCHLABÍ pravidelně?

V zápatí této stránky napište do pole pro ODBĚR NOVINEK svůj e‑mail a klikněte na PŘIHLÁSIT.

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Josef Dušek

Josef Dušek, koordinátor sériového plánování montáže
Pan Dušek je dalším z mnoha příkladů, jak se vlastní pílí vypracovat na vedoucí pozici. Původní profesí elektrikář se dnes stará o plánování montáže. A protože v závodě se poznali i jeho rodiče, pobaveně říká, že prací ve Vrchlabí splácí závodu to, že vůbec přišel na svět.

Jaké pozice jste v závodě absolvoval?
Nastoupil jsem v roce 2008 jako provozní elektrikář. Po dvou letech jsem přešel k elektronikům a dalších 9 let se staral o řídicí systémy výrobních zařízení, dokonce jsem se podílel i na realizaci nových.

Kdy jste se rozhodl pro práci ve Vrchlabí a proč?
Měl jsem to tak trochu v kartách. Nebýt závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí, tak vlastně ani neexistuji. Začátkem 80. let sem na brigádu přijela z Polska i moje matka a dnes zde již 38 let žije s mým otcem, který byl v té době též zaměstnancem ještě AZNP. Cítil jsem tudíž vždy jakousi povinnost, v dobrém slova smyslu, naší firmě něco vrátit. Od maturity jsem sledoval situaci s volnými místy a v roce 2008 se mi přání vyplnilo a já se tak mohl stát hrdým členem naší škodovácké rodiny zde ve Vrchlabí.

Jak vypadá váš pracovní den?
Mým úkolem je vést tým technologů a specialistů, kteří se starají o technologie na montážní lince převodovky DQ200 a mechatroniky. Je to má první zkušenost na vedoucí pozici, hodně mi pomáhali můj vedoucí i ostatní. Vedle toho mám za úkol prohloubit úroveň digitalizace v celém závodě. Aktuálně chystáme rozšíření sběru dat ze strojů, které nám lépe pomohou optimalizovat výrobní procesy. Patří sem také otázka kybernetického zabezpečení a na tom spolupracuji s kolegy z Mladé Boleslavi i z koncernu VW.

Jste tváří rubriky Rozvoj zaměstnanců: můžete přiblížit, jak probíhal váš rozvoj v rámci firmy?
Můj rozvoj začal už tím, že mi po přestupu do oddělení elektroniků byla vyjádřena podpora v dalším studování. Díky firmě a shovívavým kolegům jsem absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze. Pominu-li řadu odborných školení, nejvíce mě v poslední době nadchly kurzy spojené s vedením lidí. Také jsem členem komunity škodováckých talentů, což je skupina, která vznikla díky ŠKODA Akademii a pomáhá dále rozvíjet ty pracovníky, kteří o to mají zájem. Snažím se tedy i nadále prohlubovat své odborné znalosti účastí na kurzech.

Čím se podle vás práce v závodě ve Vrchlabí liší od jiných průmyslových podniků?
Dříve jsem pracoval ve třech zdejších podnicích, tudíž mám s čím srovnávat. Práce ve Vrchlabí probíhá ve velmi moderním a čistém prostředí. Setkáte se zde s těmi nejnovějšími technickými prostředky a hodně se zde dbá i na ekologii. A v neposlední řadě se tady cítíte jako doma. Prostředí a přístup všech lidí, mých kolegů a kolegyň, je na velice přátelské úrovni. To je pro mě asi ta nejdůležitější hodnota. A i díky ní jsem nesmírně rád a hrdý na to, že zde mohu pracovat.

Doplňující informace

Štítky