Newsletter pro zaměstnance a obyvatele okolí závodu Škoda Auto Vrchlabí 6/2022

MILÉ ČTENÁŘKY,
MILÍ ČTENÁŘI,


závěr roku si vždy říká o ohlédnutí, ale já tentokrát s dovolením nabídnu trochu větší bilancování: nedávno jsme si totiž v závodě ve Vrchlabí připomněli desáté výročí od spuštění výroby převodovek. Byl to pro všechny z nás zlomový krok, z nějž někteří měli na počátku obavy, ale společným úsilím se nám podařilo dosáhnout řady úspěchů, za něž bych rád i touto cestou všem spolupracovníkům poděkoval.

Doslova stovkami opatření jsme zajistili uhlíkovou neutralitu ve výrobě a mílovými kroky míříme již k pětimilionté vyrobené převodovce. Ale to vše a ještě mnoho dalšího by nebylo možné bez vysokého pracovního nasazení.

Děkuji proto všem zaměstnancům, s jakou pílí a kreativitou se pouštějí do svých úkolů. Děkuji svému nejbližšímu okolí i jednotlivcům ze všech oddělení, protože u nás stále platí, že máme rodinnou atmosféru založenou na důvěře a otevřenosti. Velký dík rovněž patří sociálnímu partnerovi Odborům KOVO, s jejichž přičiněním se nám daří překonávat i náročné výzvy, jaké před nás postavila například covidová pandemie. Věřím, že výroba ve Vrchlabí má perspektivní budoucnost a svým dílem k ní přispívají i projekty jako mobilní laboratoř ŠKODA AUTO EDU.LAB, která nedávno zájemcům přiblížila technické inovace, z nichž mnohé u nás v závodě běžně používáme. Jsem přesvědčen, že z mnoha menších či větších návštěvníků expozice se jednou stanou naše budoucí kolegyně a kolegové.

Přeji všem klidné vánoční svátky, splnění všech přání i pevné zdraví a těším se s vámi na shledání v roce 2023.

Dr. Ivan Slimák
vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí

ivan-slimak-ret2

 

MOBILNÍ LABORATOŘ ŠKODA AUTO EDU.LAB PŘIVÍTALA VE VRCHLABÍ ŠKOLY I VEŘEJNOST

Pro velký zájem zpřístupnila ŠKODA AUTO svou inovační laboratoř s moderními technologiemi také zájemcům z řad veřejnosti. Přehlídku navštívili rodiny s dětmi i senioři.

Na začátku listopadu lákala na vrchlabském náměstí Míru k návštěvě nepřehlédnutelná atrakce: moderní návěs kamionu, který ukrýval nejmodernější technologie. Projekt mobilní laboratoře ŠKODA AUTO EDU.LAB takto objíždí celou Českou republiku a seznamuje hlavně žáky a studenty základních i středních škol například s virtuální realitou, 3D tiskem, termovizí, robotikou či zajímavostmi z oblasti kybernetické bezpečnosti. Většina návštěvníků má díky tomu možnost seznámit se s těmito technologiemi zblízka vůbec poprvé. Vloni EDU.LAB zavítal do desítek škol a jeho expozici zhlédlo více než 6 000 žáků, studentů a pedagogů. Přínosem je vedle prohloubení znalostí také zvýšení zájmu o technické obory a jejich studium. Letos se vedle škol a také mateřských školek mohla zúčastnit i veřejnost, čehož využila řada zájemců z Vrchlabí a okolí.

EDU.LAB


ZAMĚSTNANCI ŠKODA AUTO MOHOU NABÍJET ELEKTROMOBILY V ŠIROKÉ SÍTI STANIC

Zaměstnanci se služebními elektrickými vozy ŠKODA mohou využívat nové nabíjecí stanice v závodech, včetně Vrchlabí. Celkem mají k dispozici 1 360 přípojných bodů.

Vybudování dobíjecí infrastruktury v závodech společnosti ŠKODA AUTO trvalo pět let a vyžádalo si investice ve výši přes 440 milionů korun. Dobíjecí stanice slouží například i k testování a technickému vývoji, ale hlavně k nabíjení služebních vozidel. Zaměstnanci automobilky používají již přibližně 3 000 vozů s elektrickým pohonem. Stanice disponují střídavým proudem (AC), který je vhodný pro hybridní modely a elektromobily, nebo rychlonabíjecími přípojkami se stejnosměrným proudem (DC) pro plně elektrické vozy. Elektrická energie pochází z obnovitelných zdrojů. ŠKODA AUTO počítá s dalším budováním nabíječek například na zaměstnaneckých parkovištích.

nabijeni


APLIKACE POMÁHÁ ODHALIT HISTORII VZNIKU PRVNÍCH AUTOMOBILŮ Z VRCHLABÍ

Vydejte se po stopách rodinného podniku Petera a synové s pomocí mobilní aplikace Skryté příběhy. Vznik trasy podpořila automobilka ŠKODA AUTO.

Závod společnosti ŠKODA AUTO ve Vrchlabí navazuje na úspěchy firmy Petera a synové. Původně se jednalo o sedlárnu, později se zde vyráběly luxusní kočáry a saně. Podnik v roce 1864 založil Ignác Theodor Petera a v roce 1908 vyrobil první automobilovou karoserii. Již o tři roky později získala firma prestižní zakázku pro rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a právě jeho automobilu se věnuje skrytý příběh. Trasa začíná na Kozím plácku, kde stávala původní dílna, k jejímu absolvování stačí stáhnout bezplatnou aplikaci do telefonu.

Skryte-pribehy


ŠKODA AUTO PODPOŘILA VÝSADBU STROMKŮ

Ve starém hřbitovním sadě ve Vrchlabí vysadili dobrovolníci s podporou společnosti ŠKODA AUTO 32 ovocných stromů.

Výsadba nových stromů proběhla ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Vrchlabí a financována byla z grantového programu ŠKODA Stromky. Do sázení se zapojilo 15 zaměstnanců z vrchlabského závodu a vedle 32 ovocných dřevin společně usadili také řezbářsky upravený včelí úl zhotovený z kmene stromu, takzvaný klát. Jedná se o starobylý způsob chovu včel, kdy vykotlaný a zastřešený kmen chrání včelstvo před mrazem a poskytuje roji ochranu.
vysadba

DĚTI SI UŽILY DVOJJAZYČNÉ POHÁDKY

Na konci listopadu se místní děti zúčastnily čtení pohádek z dvojjazyčné knížky, která pomáhá s integrací dětí z Ukrajiny.

Akce proběhla ve spolupráci s Diakonií Českobratrské církve evangelické – Střediskem světlo v Kulturním domě Střelnice. Programem provázel autor dvoujazyčné knihy Petr Březina, texty četla Věra Timofeeva.

Pohádky pomáhají dětem s výukou češtiny a tím přispívají k snazšímu dorozumění se spolužáky. Pro děti byl zajištěn doprovodný program a drobné občerstvení.

Vznik knihy podpořil Nadační fond ŠKODA AUTO.

Cteni-detem-z-UA_50fd5be1.JPG


OČIMA PATRIOTŮ

Michal Štefan, koordinátor sériového plánování mechanického obrábění
Jak se za 10 let od zahájení výroby převodovek vyvinuly technologie a zda lze i ve Vrchlabí dále šetřit energiemi, když se zde díky úsporným procesům podařilo dosáhnout již před dvěma lety uhlíkové neutrality, nám přiblížil Michal Štefan.

Čemu konkrétně se v závodě Vrchlabí věnujete?
Oddělení, které nyní řídím, zajišťuje technologické procesy v mechanickém obrábění kol a hřídelí, vytváří a spravuje výrobní dokumentaci pro sériovou výrobu, navrhuje zavádění nových technologií a metod. Naším cílem je optimalizace výrobních nákladů a zvyšování produktivity. Mezi moje další aktivity patří spolupráce s koncernem v oblasti sdílení znalostí, zajišťování generálních oprav strojů nebo realizace zkoušek pro zlepšování výrobních procesů.

Závod Vrchlabí vyniká vysokou úrovní automatizace výroby a i díky tomu neustále zvyšuje svoji denní kapacitu. Jaký to má vliv na vaši práci?
Zcela zásadní. Uvedu příklad: Před deseti lety, při přechodu na výrobu převodovek, jsme nakoupili stroje a zařízení na maximální výrobní kapacitu 2 000 převodovek za den. Mnoho procesů jsme zautomatizovali či zoptimalizovali a díky řadě opatření a skvělému nasazení mnoha kolegů máme v podstatě se stejným množstvím strojů kapacitu 2 340 převodovek.

Je nějaký projekt, který vám osobně udělal zvláštní radost nebo který může být příkladem pro další závody?
Každý projekt je týmovou prací. Mám to štěstí, že jsem obklopen zkušenými a inspirativními kolegy, se kterými je radost pracovat. Jeden ze zásadních projektů, na kterém jsem se podílel, je Transparentní továrna. Jde o digitalizaci výroby a patří sem měření kol a hřídelí, elektronická výrobní dokumentace či online zadávání zakázek pro údržbu. Hlavními uživateli jsou pracovníci ve výrobě, kteří se systémy denně pracují. Význam se tak spolupodílí na využívání výhod průmyslu 4.0.

Díky přechodu na uhlíkovou neutralitu v roce 2020 je závod ve Vrchlabí příkladem úsporného provozu. Přesto – lze v souvislosti se současnou situací v oblasti energií najít další úspory?
Určitě ano. Nic není tak dokonalého, aby to nemohlo být ještě lepší – v tomto případě úspornější. Například ve výrobě používáme průmyslové pračky, ve kterých se čistí obrobená kola a hřídele od emulzí, částic kovu a podobně. Nově používáme úspornější prací média a snížili jsme teplotu v pračkách. Realizaci předcházelo mnoho zkoušek, ale nakonec se nám systém praní dílů podařilo nastavit tak, že ročně ušetříme energii a prostředky ve výši přes 1 milion korun. A takových příkladů je mnoho.

Doplňující informace

Štítky