NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO
VRCHLABÍ 2/2022

MILÍ ČTENÁŘI,


zprávy o válce na Ukrajině jsme všichni přijali s velkými obavami. Celý koncern včetně automobilky ŠKODA AUTO od začátku apeluje na rychlé zastavení vojenských akcí a k návratu k diplomacii. Jak jistě víte, představenstvo koncernu Volkswagen se v reakci na válku rozhodlo zastavit výrobu vozidel v Rusku i export vozů do této země, což se dotýká i naší produkce ve Vrchlabí. Nicméně takové řešení považujeme za jediné správné a věříme, že se s touto situací dokážeme vypořádat. Mnohem zásadnější je nyní otázka bezpečnosti obyvatel Ukrajiny, na něž myslíme každý den. A také jim spolu s automobilkou pomáháme, jak je to jen možné. Dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům a také Odborům KOVO, s jakým elánem se všichni pustili do pomoci.

Ukázkou solidarity je například zaměstnanecká sbírka vyhlášená naším sociálním partnerem, která ve spolupráci s vedením automobilky vynesla bezmála 3,6 milionu korun, další finanční a materiální pomoc v řádu desítek milionů korun předala firma humanitárním organizacím, ale například i 500 000 korun městu Vrchlabí na pomoc uprchlíkům.

Ani v této bezprecedentní situaci však nezapomínáme na podporu regionu Vrchlabska. Ve spolupráci s Nadačním fondem ŠKODA AUTO budeme i letos přispívat místním spolkům a organizacím a mám radost, že o široké pomoci Vrchlabí a okolí se bude moci každý přesvědčit na facebookové stránce Nové Vrchlabsko, která za tímto účelem vznikla.

Přeji všem inspirativní čtení

Dr. Ivan Slimák
vedoucí závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí

ivan-slimak-ret2

Nadační fond ŠKODA AUTO

NADAČNÍ FOND ŠKODA AUTO OTEVŘEL GRANTOVÉ VÝZVY PRO VRCHLABÍ A OKOLÍ

I letos mohou organizace z Vrchlabska a Jilemnicka žádat o podporu na projekty, které přispějí ke zvýšení kvality života i k odstranění bariér všeho druhu.

Granty pokrývají šest různých oblastí a je možné se o ně hlásit až do května. „Na dětech záleží“ se týká činností v oblasti vzdělávání a aktivní náplně volného času, „Tady jsem doma“ podpoří projekty ozvláštňující život v regionu, grant „Dopravní bezpečnost“ přispěje na bezpečnost na silnicích a „Nové vize pro kulturu“ otevřou region dalším kulturním akcím. Výzva „Zapomenuté příběhy“ pokračuje v hledání a uchování odkazů z minulosti. Šestým grantem je „Region bez bariér“ a ten cílí na znevýhodněné osoby, prevenci sociálního vyloučení a podporu paliativní péče. Činnost Nadačního fondu bude letos opět důležitá, protože pandemie a válka na Ukrajině vytvořily tlak na sociální sféru. Kromě příspěvkových organizací, obcí a poskytovatelů služeb se mohou hlásit také neziskové organizace, spolky i specialisté. Více najdete na: www.nfsa.cz.


ŠKODA AUTO POMÁHÁ UKRAJINĚ

ŠKODA AUTO se vedle aktivit koncernu zapojila do pomoci Ukrajině a jejím občanům. S finanční a materiální podporou se přidali také zaměstnanci z Vrchlabí.

Ve spolupráci s Odbory KOVO připravilo vedení firmy obsáhlý plán humanitární pomoci. Firma ihned věnovala 10 milionů korun neziskové organizaci Člověk v tísni a podpořila veřejné sbírky, které probíhají v partnerských městech. Zároveň Odbory KOVO za účasti automobilky zorganizovaly zaměstnaneckou sbírku v celkové hodnotě bezmála 3,6 milionu korun, uprchlíkům navíc daly k dispozici ubytovací kapacity v rekreačních objektech.

V souvislosti s kritickou situací na Ukrajině automobilka uvolnila prostředky v řádu desítek milionů korun. Vedle materiální a finanční pomoci se ŠKODA AUTO také přihlásila k pomoci ukrajinským zaměstnancům a jejich rodinám při zajištění bezpečného života v České republice. Konkrétně jde o podporu při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, zdravotní péče, integrace, vzdělávání a v ideálním případě i zaměstnání.

Závod Kvasiny pomáhá Ukrajině


KRÁTCE


Ovocná alej v Podhůří
Spolek Pro Hartu za podpory grantu ŠKODA Stromky, města Vrchlabí a nadace Via vysázel vloni novou ovocnou alej ve Vrchlabí na Ovčáku a stromy nyní ožívají prvními květy. Polní remízek poslouží k snížení větrné a vodní eroze. Další výsadba stromů a cibulovin proběhla v oblasti harteckého parku. Pro letošní rok je nejzásadnější aktivitou vybudování tří tůněk v jižní části parku i zásluhou Nadačního fondu ŠKODA AUTO. V rámci svépomoci proběhlo v únoru vymýcení náletové olšiny a došlo i na terénní úpravy s bagrováním samotných prohlubní.
Ovocná alej v Podhůří
Nové Vrchlabsko na facebooku
Nadační fond ŠKODA AUTO naslouchá potřebám obyvatel, a proto pomáhá regionu, městům i místním organizacím a spolkům. Více se o aktuálních projektech a zajímavostech můžete dozvědět z nové facebookové stránky @NoveVrchlabsko.

Výzva Ukliďme Česko

ZAMĚSTNANCI ZÁVODU ŠKODA AUTO VYRAZÍ UKLÍZET DO HARRACHOVA

ŠKODA AUTO se znovu připojuje k celorepublikové výzvě Ukliďme Česko. Zaměstnanci a jejich blízcí se vypraví pomáhat do exponované lokality Harrachova.

Letos se dobrovolníci z řad zaměstnanců automobilky a jejich rodinných příslušníků či přátel vydají uklízet ve spolupráci s místními organizacemi, které se věnují ochraně životního prostředí a vytipovaly pro tuto příležitost vhodné přírodní lokality.

Zaměstnanci ze závodu ve Vrchlabí se zaměří na odklízení nepořádku v samém centru Krkonoš, v okolí hojně navštěvovaného horského střediska Harrachov.

Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi a koná se v sobotu 21. května, kdy lze v nejvyšších polohách očekávat příhodné počasí pro úklid.

Odbornou spolupráci zajistí Správa Krkonošského národního parku. Projekt je tradičně důkladně zabezpečen z hlediska úklidových pomůcek. ŠKODA AUTO pro své zaměstnance zajistí také občerstvení. Automobilka se těchto akcí účastní pravidelně od roku 2015.


OČIMA PATRIOTŮ

Veronika-Tepla-circ

Veronika Teplá, vnější vztahy, projektová koordinátorka
Jak už to bývá u zaměstnanců ve společnosti ŠKODA AUTO obvyklé, ve firmě často pokračují v rodinné tradici. Paní Teplá má ovšem skutečně na co navazovat: jejím prastrýcem byl František Karel Janeček, zakladatel původní továrny v Kvasinách.

Jak dlouho pracujete ve společnosti ŠKODA AUTO a kde jste působila dříve?
Letos na jaře to budou dva roky, před tím jsem pracovala v evropské instituci v Bruselu a na Stálém zastoupení ČR v Bruselu. Byla jsem rovněž součástí týmu českého předsednictví v Radě EU v roce 2009, působila jsem i na Úřadu vlády. Před nástupem na rodičovskou dovolenou, kdy se mi postupně narodili tři synové, jsem získala zkušenosti v Nadaci Sirius věnující se ohroženým dětem.

Co je náplní vaší práce?
Jsem takovým článkem spojujícím závod a svět za jeho branou. Ve spolupráci s našimi regionálními partnery připravujeme velké množství projektů v různých oblastech: podporujeme vzdělávání, sociální služby i zdravotnictví, pomáháme regionální kultuře, staráme se o životní prostředí a podporujeme místní spolky. Naší prioritou je rozvíjet celý region tak, aby se v něm žilo dobře jak našim zaměstnancům a jejich rodinám, tak i všem ostatním. Pokud se bude dařit místním, bude se dařit i naší společnosti, a naopak.

Můžete uvést nějaký konkrétní projekt z nedávné doby, z něhož má region velký přínos?
Je složité vybrat jeden projekt, i projekty s menší investicí mohou mít obrovský pozitivní dopad. Na Vrchlabsku hodně podporujeme vzdělávací projekty a usilujeme o to, aby se tady dobře a ve zdravém životním prostředí žilo starším i mladším lidem. Od letoška navíc do regionu velmi masivně vstupuje Nadační fond ŠKODA AUTO se svými obsáhlými grantovými programy. To bude velký přínos.

Co pro vás znamená práce ve společnosti ŠKODA AUTO?
Práci ve skvělém týmu plném kreativních lidí naladěných na podobnou notu. Mým prastrýcem byl navíc František Karel Janeček – zakladatel kvasinského závodu firmy JAWA, na jehož historii Škodovka navázala. Práce pro společnost ŠKODA AUTO je proto pro mě i srdcová záležitost.

 

Doplňující informace

Štítky