Newsletter pro zaměstnance a obyvatele okolí závodu Škoda Auto Vrchlabí 1/2023

Milé čtenářky, milí čtenáři,

do nového roku jsme vstoupili s elánem a navázali jsme tak na úspěšně zvládnutý loňský rok, kdy se nám podařilo překonat hranici 500 000 převodovek. Dovolte mi při této příležitosti vyzdvihnout, že za takový výsledek v mimořádně nelehké době vděčíme především obětavým a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům – proto všem velmi děkuji.

Také bych rád poděkoval našim kolegyním, které se podobně jako v předchozích letech vydaly za děvčaty na základní škole ve Vrchlabí, aby jim otevřeně popsaly, jak to u nás chodí, jaké možnosti a výhody mají ženy v různých profesích. Cílem je usnadnit žákyním 7. a 8. tříd volbu vhodného středoškolského oboru, aby se mohly co nejlépe připravit na zaměstnání, které by je naplňovalo a přinášelo jim radost i užitek. Jsem přesvědčen, že jedině tak můžete v práci dosahovat takových výsledků, jako se daří u nás.

Na závěr ještě pár slov k samotnému newsletteru - jak jste si jistě všimli, je v pozměněné podobě, která odráží modernizaci firemní identity, představenou vloni na konci léta. Věřím, že se vám bude líbit a budete zde i nadále nacházet leccos inspirativního a zajímavého z dění v závodě i regionu.

Přeji vám příjemné čtení

Dr. Ivan Slimák
vedoucí závodu Škoda Auto ve Vrchlabí
 
ivan-slimak-ret2

 

Ve Vrchlabí vzniklo vloni 538 000 automatických převodovek DQ200

Závodu ve Vrchlabí se v roce 2022 podařilo výrazně překonat půlmilionovou hranici vyrobených převodovek navzdory komplikacím v dodavatelských řetězcích.

V závodě ve Vrchlabí vzniklo celkem 538 000 kusů automatických převodovek DQ200 s přímým řazením, které se montují do modelů české automobilky i do vozů dalších koncernových značek. Jedná se o mimořádný úspěch s ohledem na skutečnost, že loňský rok provázely potíže s epidemií koronaviru a výpadky u dodavatelů. K dosažení výsledku pomohlo vysoké nasazení zaměstnanců i využívání moderních technologií.

Závod ve Vrchlabí dlouhodobě sází na průlomové prvky průmyslu 4.0 včetně řady automatizovaných zařízení například ve výrobě i logistice. Provoz si v závěru roku připomněl významné výročí 10 let od přechodu produkce automobilů na přesnou výrobu převodovek a dva roky od dosažení uhlíkově zcela neutrální výroby, čímž získal prvenství mezi ostatními závody společnosti Škoda Auto.

vyroba-2022_b27a513b

Hranice 4 500 000 převodovek byla překonána zkraje února

Vysoké tempo výroby pokračuje i v prvních měsících roku 2023. Díky tomu bylo dosaženo hranice 4 500 000 převodovek již na začátku roku.

Moderní zázemí prochází neustálým rozvojem a optimalizací. Díky tomu se zvyšuje i denní produkce: zatímco zpočátku dosahovala kolem 1 000 převodovek, v současnosti brány závodu opustí každý den více než 2 200 ústrojí DQ200. Z toho více než polovina míří na export, protože sedmistupňová automatická převodovka s přímým řazením se uplatní jak ve vozech Škoda, ta v mnoha modelech koncernových značek. Kompaktní zástavba ústrojí umožňuje použití v automobilech různých kategorií – od malých až po vozy formátu Škody Superb. Automobilka očekává stále vysoký zájem, protože podíl automatických převodovek roste jak v zahraničí, tak na domácím trhu.

rekord-4500000_e3a51428


MMR_cast_B

Zaměstnanci přispěli na podporu dětí s autismem

Závod Škoda Auto ve Vrchlabí dlouhodobě podporuje místní Diakonii, a i díky tomu zde dostávají kvalifikovanou pomoc rodiny s autistickými dětmi.

Velmi oceňovaný je projekt pro děti s autismem a opožděným vývojem, jehož cílem je zlepšit dětem pochopení okolního světa. V loňském roce pomohl 28 rodinám díky nové metodice, s níž mohou rodiče pracovat s dětmi i samostatně doma. Běžně se tyto rodiny potýkají se stresujícími situacemi a pláčem dětí, ale po nácviku vhodné komunikace a speciálních terapiích se děti zklidní a zlepšují svůj kontakt s okolím, a to do té míry, že mohou nastoupit do běžné základní školy. Za tento projekt získala Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko Světlo ve Vrchlabí dokonce cenu Královéhradeckého kraje. Na zpřístupnění terapie přispěla sbírka mezi zaměstnanci závodu Škoda Auto ve Vrchlabí. Pokud se chcete také připojit, navštivte stránku vrchlabi.diakonie.cz.

Ženy inspirují dívky ke studiu technických oborů

Závod ve Vrchlabí uspořádal již 3. ročník vzdělávací akce, jejímž cílem je motivovat žákyně 7. a 8. tříd k výběru střední školy s technickým zaměřením.

V únoru 2023 zavítaly zaměstnankyně závodu ve Vrchlabí na místní základní školu na náměstí Míru, aby podobně jako již dvakrát v minulosti seznámily dívky s možnostmi, jaké jim Škoda Auto nabízí pro jejich osobní i profesní rozvoj a tím jim pomohly s volbou vhodného středoškolského studia. Automobilka patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v regionu a již dávno neplatí, že práce zde je jen pro muže. Naopak: automobilka ve všech svých provozech uplatňuje rovný přístup a ženy najdou řadu zajímavých profesí nejen ve výrobě, ale i v logistice, administrativě či managementu. Žákyním 7. a 8. tříd vše přiblížilo pět kolegyní – jak mistrové, tak ženy z oddělení průmyslového inženýrství a vedení. Na akci navazují návštěvy tříd místních škol přímo v závodu.

odbornice-ilustracni_ece2e150


Očima nováčků

Lukáš Faistaver, Specialista mechanického obrábění hřídelí a ozubených kol

Pan Faistaver zajišťuje technické činnosti při obrábění hřídelí a kol. Nedávno nastoupil do vrchlabského závodu a jak sám říká, hlavním lákadlem byla vysoká úroveň zdejšího provozu a moderní technologie. Ale nejen to.

Můžete přiblížit svoji práci?
Ve spolupráci s oddělením kvality a technologie zajištuji analýzy závad způsobených během výroby. Navrhuji opatření, aby se již závady neopakovaly. Musím také porovnávat odchylky z měrových protokolů s technickou dokumentací a výkresy. Mohu se podílet na optimalizaci výrobních procesů a nákladů v mechanickém obrábění.

Jak probíhá odhalení nestandardního chování převodovky?
Každou vyrobenou převodovku důkladně testujeme. Řízení kvality každý den zpracovává přehled, kde představuje výsledky měření. Případné chyby poté analyzuje oddělení akustiky. I drobná vada se obvykle projeví zvýšenou hlučností.

Běžným testem prochází každá převodovka z Vrchlabí, náhodně se pak ústrojí podrobují náročnějším zkouškám. Jak probíhají?
V některých případech se na základě rozhodnutí oddělení kvality může standardní zkouška provést opakovaně. Je zajímavé, že vybrané převodovky se podrobují takzvaným „jízdním zkouškám“. Převodovka se zamontuje do příslušného automobilu a provádí se akustické a funkční zkoušky během jízdy přímo ve vozidle. Je stanoven počet kilometrů (až 100 tisíc), které musí převodovka absolvovat a zároveň se přizpůsobuje konkrétním požadavkům na zkoušku i zatížení vozidla.

Jak jste se na tento post dostal?
Pracoval jsem nedaleko ve větší strojírenské firmě. Můj bratranec, který pracuje v závodě Škoda Auto Vrchlabí již spoustu let, mi zaslal nabídku volného pracovního místa. Zaujala mne, i když jsem byl v té době v zaměstnání spokojený. Zkusil jsem štěstí a měl jsem radost, že jsem prošel výběrovým řízením.

Co vás na práci ve vrchlabském závodě Škoda lákalo nejvíce?
Jednoznačně práce s nejmodernějšími technologiemi. Celý závod disponuje prvky průmyslu 4.0. Uspořádání haly je od začátku promyšleno tak, aby byl tok dílů výrobou plynulý. Závod disponuje vysokou čistotou. Lákalo mne i to, že poznám spoustu zkušených kolegů a budu se moci seznámit s jejich přístupem k práci. A v neposlední řadě získala body i vysoká úroveň gastronomie v restauraci vrchlabského závodu (úsměv).

Nakolik realita odpovídá vašim očekáváním?
Skutečnost předčila moje očekávání. Navíc využiji i jazykové znalosti, angličtinu používám při komunikaci s techniky ze zahraničí, hodila se mi i během prezentací pro anglicky mluvící zahraniční studenty na vysoké škole, kde jsem představoval vrchlabský závod. Navíc se mohu v rámci kurzu dále jazykově rozvíjet.

Doplňující informace

Štítky

Média box

1 PDF
Zobrazit více Zobrazit méně