Newsletter pro zaměstnance a obyvatele okolí závodu Škoda Auto Vrchlabí 5/2023

Milé čtenářky, milí čtenáři,

vloni touto dobou jsme si připomínali 10 let od zahájení výroby automatických převodovek DQ200 a letos máme další, neméně významný důvod k oslavě: ve Vrchlabí jsme vyrobili již pětimiliontou převodovku. Rád bych celému týmu k tomuto výjimečnému výsledku poblahopřál. Jedná se o obdivuhodný milník, který svědčí o naší technické zdatnosti a potvrzuje, jaký význam má výroba komponentů ve Vrchlabí pro celý koncern. Rád bych se s vámi podělil také o skvělou zkušenost ze spolupráce s místními školami. Ještě během léta jsme se zúčastnili setkání s pedagogy ze středních průmyslových škol. Učitele jsme v našem provozu seznámili s přesnou výrobou ozubených kol a hřídelí a velmi nás těšil zájem i erudice odborných pedagogů. Jsem přesvědčen, že technické vzdělání má velký význam, a děkuji učitelům za to, s jakým zaujetím připravují mladé lidi na uplatnění v praxi. Myslet však musíme i na děti z rodin, které mají složitou situaci, a proto jsem velmi rád, že Nadační fond Škoda Auto podporuje projekt Darujme kroužky dětem. Příspěvkem 2000 Kč za pololetí pomáháme těm rodinám, kterým na aktivní trávení volného času dětí nezbývají prostředky. Přihlášky jsou anonymní a určené skutečně všem, kteří naši pomoc potřebují.

Přeji vám inspirativní čtení,

Dr. Ivan Slimák
vedoucí závodu Škoda Auto ve Vrchlabí
 
ivan-slimak-ret2

5 000 000 převodovek DQ200 již vyrobil závod Škoda Auto ve Vrchlabí

Od zahájení výroby převodovek v říjnu roku 2012 vyrobila automobilka Škoda Auto 5 milionů sedmistupňových automatických převodovek DQ200 s přímým řazením.

Pětimiliontá automatická převodovka DQ200 opustila závod ve Vrchlabí 2. října. Stalo se tak přesně po jedenácti letech od zahájení výroby převodovek v místním závodě. O dvouspojkové převodovky z vrchlabského závodu je velký zájem – používají se nejen ve vozech této české automobilky, ale více než polovina produkce je určena pro modely ostatních značek koncernu Volkswagen.

Proměnu místního provozu na supermoderní závod pro výrobu komponentů zahájila Škoda Auto v roce 2011 a dnes je podnik jedním z nejpokročilejších závodů v zemi, a to i díky rozsáhlému využívání technologií průmyslu 4.0, jako je například interně vyvinutý systém automatické manipulace s díly pomocí 3D kamer. Týdenní výrobní kapacita vrchlabského závodu během let vzrostla až na 15 000 převodovek.

Kampaň proti drogové závislosti pomáhá s prevencí a předchází ztrátě zaměstnání

Škoda Auto spustila ve všech svých provozech akci Nulová tolerance drogám, která je zaměřena na předcházení závislosti na veškerých návykových látkách.

Pravidelná konzumace zejména alkoholu, konopných a tabákových výrobků je v některých věkových či sociálních skupinách tolerovaný jev, avšak odborníci varují, že návykové látky vedou nejen ke zhoršení zdravotního i psychického stavu. Škoda Auto má ve svých interních předpisech zavedenou nulovou toleranci k drogám, a proto připravila instrukce pro nadřízené, aby v případě podezření na užívání návykových látek u některého ze zaměstnanců byla zajištěna okamžitá opatření. Vedle pracovněprávních dopadů, které mohou vést až k výpovědi, je součástí i prevence a pomoc s odvykáním. Pro zaměstnance byla k tématu připravena informační stránka na Škoda Space i série článků. K osvojení návyků pro zdravý životní styl pomáhá i členství v projektu Škofit.

ZeroTolerance_06-4_d9e7e63c

 

„Rád bych se s vámi podělil o skvělou zkušenost ze spolupráce se školami.“


Dr. Ivan Slimák, vedoucí závodu Škoda Auto ve Vrchlabí

 


Darujme kroužky dětem

Nadační fond Škoda Auto pomáhá financovat účast na kroužcích či vybavení na kroužky pro děti ze znevýhodněných rodin, v nichž rodiče pobírají například přídavek na dítě či příspěvek na péči nebo na pěstounskou péči.

Projekt realizuje Česká rada dětí a mládeže. O příspěvek až 2 000 Kč korun pro dítě na jedno pololetí lze zažádat jednoduše online.

Finance jsou určeny pro rodiny, které pobírají příspěvek na péči, pěstounskou péči či odměnu pro pěstouna anebo přídavek na dítě. Žádosti lze podat do 19. 11., vše probíhá zcela anonymně.

Více informací najdete na https://www.darujemekrouzky.cz/.

Many different kids, boys and girls running in the park on sunny

DSC07825_14bdad89

Škoda Auto předala další elektrokola

Pět elektrických bicyklů získali letos strážci KRNAPu a zástupci místních úřadů. Automobilka tak podporuje zodpovědný přístup k životnímu prostředí.

Během letošního roku předala Škoda Auto dalších pět elektrokol místním institucím. Tři horská kola převzali strážci Správy KRNAP, kterým pomáhají zdolávat náročný terén při dohledu na dodržování pravidel v parku, po jednom elektrokole si převzaly městské úřady ve Vrchlabí a v Jilemnici. Zde se bicykly využívají ve velké míře místo automobilu, protože je tak doprava rychlejší a příjemnější, na kole lze dojet operativně i na místa, kam se automobil nedostane, a významná je i finanční úspora.


Očima patriotů

Lukáš Klenz, procesní materiály – převodovka DQ200

V rodině Lukáše Klenze se práce v závodě Škoda Auto ve Vrchlabí dědí z generace na generaci. Po dědečkovi a otci i on nastoupil do závodu a má zde na starosti provozní kapaliny, které hrají při obrábění hřídelí a kol významnou úlohu.

Do automobilky jste nastoupil během studií vysoké školy. Co vám tato zkušenost dala?
Začínal jsem v Mladé Boleslavi na montáži vozů Fabia. Práce to byla náročná, zejména pak první týdny pro mě byly fyzicky složité. Čím jsem získával větší praxi, zvládal jsem to daleko lépe. Myslím si, že by si každý technický pracovník měl zkusit práci na montážní lince, člověk pak lépe rozumí potřebám ostatních kolegů.

Můžete svou kariérní cestu do Vrchlabí přiblížit?
Od malička jsem miloval auta, už jako předškolák jsem dokázal poznat značky a typy třeba jen podle obrysů potkávacích světel. Tyto předpoklady jsem získal v rodině. Můj dědeček Vladimír strávil ve vrchlabském závodě podstatnou část svého profesního života, stejně tak jako můj tatínek Vítězslav, který je stále součástí týmu škodováků. Když se mi naskytla příležitost pracovat u nás ve Vrchlabí, neváhal jsem ani vteřinu.

Co obnáší vaše současná pozice procesního technika?
Je to poměrně obsáhlý výčet různých činností, administrativou počínaje, jednáním s dodavateli a péčí o procesní materiály v praxi konče. Pro bezproblémový chod výroby převodovky je třeba mnoho procesních materiálů, jako jsou chladicí emulze do strojů, filtrace olejů a podobně. Je třeba se věnovat i koncentracím a složení. Pokud by došlo k rozkolísání předepsaných hodnot, mělo by to za důsledek zhoršení kvality vyráběných dílů. Rád bych poděkoval mé kolegyni, paní Marcele Šebelové, která mi předala cenné informace z praxe.

Jaké druhy kapalin se ve Vrchlabí používají?
Jsou to různé druhy olejů, emulzí, maziv, ale i prací a čisticí prostředky. Největší zastoupení mají řezné kapaliny, které mají funkci chlazení a mazání v rámci obráběcích procesů kol a hřídelí. Odvádějí teplo vznikající při opracování dílů a pomáhají odvádět kovové třísky. Zároveň se při použití správného typu emulze významně prodlužuje životnost nástrojů.

Vrchlabský závod je známý svým šetrným zacházením s energiemi i provozními kapalinami, jak se to projevuje na vašem úseku?
Ano, i v naší oblasti se realizovalo mnoho úsporných opatření, která významně snížila spotřebu energií i procesních materiálů. Jako příklad mohu uvést recyklaci použitých řezných kapalin z obráběcích strojů. V pravidelných cyklech olej přefiltrujeme a vrátíme k opětovnému použití do stroje. Naše procesy se snažíme neustále optimalizovat. Nyní například pracujeme společně s externí firmou na zkouškách nového typu řezné emulze. Pokud budou zkoušky úspěšné, je zde předpoklad úspory finančních prostředků v oblasti nástrojů. Podobných zkoušek jsme v minulosti realizovali již mnoho a jen díky tomu se nám daří neustále se zlepšovat jak v oblasti nákladů, tak životního prostředí.

Doplňující informace

Štítky