Newsletter pro zaměstnance a obyvatele okolí závodu Škoda Auto Vrchlabí 4/2023

Milé čtenářky, milí čtenáři,

po celozávodní dovolené jede provoz opět na plné obrátky, abychom uspokojili stále vysokou poptávku po automatických převodovkách DSG. Jak si ale přečtete na následujících řádcích, nezaměřujeme se pouze na výsledky, ale také na péči o personál. Mám velkou radost, že významnou proměnou prochází oblast personalistiky a že ve Vrchlabí budeme mít vlastní centrum pro zaměstnance. Důkazem vysoké pracovní úrovně může být i čerstvý úspěch v oblasti bezpečnosti práce: závod ve Vrchlabí skončil na celkovém skvělém druhém místě v rámci společnosti Škoda Auto.

Za rok 2022 u nás nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu, který by vedl k pracovní neschopnosti. Děkuji všem vedoucím i zaměstnancům za tento vynikající výsledek, který svědčí také o svědomitém přístupu ke všem pravidlům. Nadační fond Škoda Auto pokračuje i v druhé polovině roku s vypisováním grantů. V září a říjnu poběží další kolo Krakonošových zahrádek, tedy grantu, který slouží k ochraně přírody a podpoře biodiverzity na Vrchlabsku a Jilemnicku, a dále grant na podporu sociálních služeb s názvem Region bez bariér. O příspěvek může požádat právnická osoba jako město, spolek či škola a příspěvkové organizace, více najdete na stránkách fondu www.nfsa.cz.

Přeji vám inspirativní čtení,

Dr. Ivan Slimák
vedoucí závodu Škoda Auto ve Vrchlabí
 
ivan-slimak-ret2

Ocenění za bezpečnost práce pro celý závod Škoda Auto ve Vrchlabí

Vrchlabský závod se umístil mezi třemi nejlepšími provozy společnosti Škoda Auto v soutěži o nejnižší úrazovost. Automobilka v tomto směru vyniká i v rámci koncernu.

Při vyhlášení výsledků za rok 2022 excelovaly závody v Kvasinách a Vrchlabí: provoz v podhůří Orlických hor získal absolutní prvenství pro útvar montáže a obsadil i třetí příčku za vynikající hodnocení bezpečnosti práce tamní lakovny, vrchlabský závod se umístil na druhé pozici.

Diplom za stříbrné umístění v soutěži o nejnižší úrazovost si převzal vedoucí závodu Vrchlabí Dr. Ivan Slimák (na snímku s diplomem vpravo), součástí ocenění je i finanční odměna 300 000 Kč, která bude určena na podporu bezpečnosti práce.

Vyhlášení proběhlo v pilotní hale v Kvasinách za účasti zástupců oceněných oddělení napříč automobilkou a za přítomnosti člena představenstva pro Výrobu a logistiku Dr. Michaela Oeljeklause. Za zmínku stojí, že ze 14 soutěžících útvarů se v pěti z nich v roce 2022 nestal jediný pracovní úraz vedoucí k pracovní neschopnosti. Za rok 2022 došlo k 35 pracovním úrazům, což je proti roku 2021 výrazný pokles o 11 incidentů. Škoda Auto vykázala v letech 2020 až 2022 nejnižší úrazovost v celém koncernu Volkswagen.

Zaměstnanci mohou využít nové HR poradenské centrum pro personální záležitosti

Od července je zaměstnancům závodu ve Vrchlabí k dispozici HR poradenské centrum určené pro řešení individuálních požadavků tarifních zaměstnanců.

Cílem operativní personalistiky neboli HR (z angl. Human Resources) je učinit personální služby rychlejší, efektivnější a kvalitnější a pod tímto motem vzniklo i nové HR poradenské centrum. Zatímco dosud se museli zaměstnanci obracet pouze na svého personalistu, nyní mohou navštívit jakékoli HR centrum v Mladé Boleslavi, Kvasinách nebo Vrchlabí.

HR poradenské centrum ve Vrchlabí se nachází v budově 201 a je určeno pro řešení individuálních požadavků tarifních zaměstnanců. Pro vedoucí a přímé nadřízené až po úroveň mistrů zůstávají hlavními kontaktními partnery HR business partneři daných oblastí. Zaměstnanci mohou centrum kontaktovat prostřednictvím e-mailu, vystavením elektronického požadavku, telefonicky nebo si mohou přímo zamluvit termín schůzky přes rezervační systém.

Kontakty pro zaměstnance:
hrcentrum@skoda-auto.cz
326 817 000

HRCentrum_2b78f54e

„Mám velkou radost, že oblast péče o zaměstnance prochází významnou proměnou.“


Dr. Ivan Slimák, vedoucí závodu Škoda Auto ve Vrchlabí


petrof_66ae0703

Přijďte na Petrof Night

Dne 21. září se v kulturním domě Střelnice koná dobročinný koncert špičkových umělců na podporu veřejné sbírky pro nákup křídla Petrof Mistral.

Návštěvníci velkého sálu kulturního domu Střelnice se mohou těšit na vystoupení umělců s mezinárodním renomé. Na akci zve Ivo Kahánek, vítěz mezinárodní soutěže Pražské jaro z roku 2004, který má za sebou vystoupení v mnoha světových uměleckých soutěžích a koncertních síních. Koncert stejně jako sérii letních vystoupení Vrchlabské hudební léto i samotnou sbírku podporuje Škoda Auto. Vstupné činí 500 Kč a prostředky budou převedeny na transparentní účet, z něhož bude pořízen nový nástroj Petrof Mistral. Na koncertní křídlo již přispěla Škoda Auto i město Vrchlabí částkami po 600 000 Kč, a protože tím byla uhrazena první splátka, klavír Mistral 281 již byl převezen do Vrchlabí. Sbírka trvá do konce září.


Výstava Energie a civilizace

Škoda Auto podpořila výstavu zaměřenou na informace o šetrném nakládání s energiemi.

Na 22 velkoformátových panelech se mohli obyvatelé a návštěvníci města zamyslet nad tím, jak využíváme energii a jak lze vlastním přičiněním ovlivnit budoucí vývoj. Náměty na jednotlivých prezentacích se věnovaly i projektům města a také místního závodu Škoda Auto, který od roku 2020 vyrábí s neutrální bilancí CO2. Provoz tohoto významného strojírenského podniku dokládá, že s využitím úsporných opatření a moderních technologií lze spojit ekonomickou i ekologickou udržitelnost.

zarovka_32f0f4a1

EnyaqRespectline_49225c52

Duhový Enyaq oslavuje diverzitu

Škoda Auto dlouhodobě podporuje respekt ke všem lidem, rovné příležitosti a rozmanitost, a pro tento účel letos vznikl unikátní elektromobil Enyaq Coupé Respectline.

Předváděcí vůz se během léta zúčastnil řady akcí u nás i v zahraničí, například Prague Pride Festivalu nebo největšího ženského cyklistického závodu Tour de France Femme avec ZWIFT.
 
 


Očima patriotů

Tomáš Mečíř, koordinátor logistiky

Pan Mečíř začínal před více než 30 lety v údržbě a postupně se vypracoval na vedoucí pozice v oblasti logistiky. Zkušenosti má i z působení v zahraničí.

Plánování výroby – za tím se asi skrývá hodně práce, můžete nám ji trochu popsat?
Můžete si to představit tak, že Vrchlabí je vlastně dodavatelem i v rámci automobilky Škoda a celého koncernu Volkswagen. Mým úkolem je převzít zakázky od kolegů v Mladé Boleslavi, kde se scházejí požadavky na dodání námi vyráběných přímo řazených automatických převodovek DQ200. Zjednodušeně řečeno zjistím, kolik převodovek máme vyrobit a následně zajistím optimalizaci výroby a správné vytížení. Dle poptávky poskládám výrobní plán, zajistím potřebné díly, a to vlastní výroby i od dodavatelů.

Můžete popsat svoji dosavadní kariéru?
V roce 1991 jsem začínal v závodě Vrchlabí v oddělení údržby, poté jsem přešel do logistiky a v roce 1996 s náběhem modelu Octavia jsem získal pozici v Mladé Boleslavi. Tam jsem se v rámci logistiky značky věnoval i plánování výrobního programu vozů a komponent a v letech 2012 až 2014 jsem měl možnost pracovat ve Wolfsburgu v logistice značky Volkswagen. Po návratu následovalo dalších devět let zpět v logistice značky Škoda, kdy jsem byl vedoucím útvaru Škotrans, a od dubna 2023 působím na současné pozici.

Co obnáší pozice koordinátora logistiky ve Vrchlabí?
Řízení skvělého týmu, který zodpovídá za příjem nákladních vozidel s výrobním materiálem, stará se o správné skladování dílů, zajištění materiálového toku dílů na montážní linku, expedici vyrobených převodovek k našim zákazníkům, plánování denní výroby převodovek a samozřejmě i neustálý rozvoj a zlepšování procesů.

Jak se podle vás za poslední roky proměnila logistika ve Vrchlabí?
S náběhem výroby převodovek bylo nutné se mimořádně zaměřit na přesnost opracování, naprostou čistotu a kvalitu dodávaných dílů, štíhlost logistického procesu, vysoký stupeň nasazení automatizovaných procesů a prostředků pro manipulaci s materiálem. V tomto směru myslím Vrchlabí vyniká mezi strojírenskými podniky dodnes.

Jaké moderní technologie vám usnadňují práci?
Chytrá, jednoduchá řešení, která mají lidé k dispozici a skutečně jim při práci pomáhají a práci jim ulehčují. Zmínit se mohu třeba o aplikacích PowerApps pro snazší práci, rychlejší komunikaci, jasnou transparentnost a spolehlivost dat.

Logistika je stále živý obor, jaké novinky máte nyní ve svém oddělení?
Zásadní je nasazení systému SAP od letošního října. Zajistí nám systémovou budoucnost výroby a logistiky nejen ve značce Škoda, ale v celém koncernu. Důležitým projektem je také propojení komunikace všech prostředků automatizované přepravy mezi sebou. A v neposlední řadě si hodně slibujeme od nákladové optimalizace celého logistického procesu.

Vzpomenete si ještě na své začátky, co vás přivedlo do společnosti Škoda Auto?
Od mala jsem si kreslil auta, mými nejčtenějšími časopisy byly Svět motorů a Automobil a celé dny jsem po škole trávil v domácí dílně, kde probíhalo neustálé vylepšování našeho rodinného auta. I můj otec pracoval zde ve Vrchlabí, a protože jsem chtěl být u aut, byla moje cesta celkem jasná (úsměv).

Doplňující informace

Štítky