ŠKODA AUTO má novou dominantu: komín s hnízdem sokolů

› Sokol stěhovavý, který patří k ohroženým druhům, hnízdí na objektu ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi
› Dravci využívají bezpečné hnízdiště na 200 metrů vysokém komíně již tři roky
› Zájemci mohou sokolí hnízdo sledovat prostřednictvím webkamery na adrese www.sko-energo.cz
› Děti se pro ochranu zvířat snaží získat “Soki“, maskot společnosti ŠKO-ENERGO
› Své ekologické aktivity řadí společnost ŠKODA AUTO do strategie GreenFuture

Mladá Boleslav, 3. srpna 2017 – ŠKO-ENERGO, dceřiná společnost automobilky ŠKODA AUTO, je již tři roky domovem ohroženého druhu dravce: na dvousetmetrovém komíně tohoto dodavatele energií hnízdí sokoli stěhovaví. Sokolí hnízdo je nepřetržitě sledováno webovou kamerou a zájemci mohou dravce pozorovat živě na adrese www.sko-energo.cz. ŠKO-ENERGO tímto způsobem podporuje také ornitology, zkoumající chování ptáků. Akci doprovází “Soki“, maskot společnosti ŠKO-ENERGO, který dětem vysvětluje, jak správně zacházet se vzácnými zvířaty. Jedná se o další příspěvek společnosti ŠKODA AUTO v ochraně životního prostředí. Česká automobilka veškeré své ekologické aktivity zakotvila do strategie GreenFuture.

 

Společnost ŠKO-ENERGO objevila stěhovavé sokoly ve svém areálu v Mladé Boleslavi již na počátku roku 2015. Tento dravec, jemuž hrozí vyhynutí, poslední dva roky využívá uměle vyrobené hnízdo na 200 metrů vysokém komíně teplárny, která je nejvýchodnější průmyslovou budovou v České republice, kde v současné době tito ptáci hnízdí.

Letos na jaře se sokolí rodina rozrostla. Již v červnu mláďata vyrazila na první vyhlídkový let nad hlavním výrobním závodem společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. ŠKO-ENERGO označila obě mladé samičky i malého samce identifikačními kroužky. Odborníci tak mohou sokoly po léta sledovat, dozvědět se mnoho o chování těchto dravců a přijmout další opatření pro jejich ochranu.

Hnízdo, které společnost ŠKO-ENERGO zřídila v roce 2015, je pro sokoly, kteří si svá vlastní hnízda nestaví, vítanou pozvánkou. Dravci při hnízdění potřebují klid, takže umístění hnízda na kontrolní plošině komína je pro ně ideálním místem. Pomocí kamery, která živě přenáší obraz na webové stránky společnosti ŠKO-ENERGO, mohou zájemci ptáky sledovat. Záběry lze sledovat také na facebookovém profilu dceřiné společnosti automobilky. Samozřejmě s tím rizikem, že sokoli dostávají svému druhovému označení, a často zůstávají několik dní mimo hnízdiště.

K ochraně ohrožených zvířat přispívá také “Soki“, maskot společnosti ŠKO-ENERGO. Tento maskot navštěvuje společně se sokolníkem děti ve školách a pomocí doprovodných programů je zábavnou formou seznamují s životem těchto ptáků.

ŠKO-ENERGO je subdodavatelem automobilky ŠKODA AUTO, která vlastní v této společnosti majetkový podíl 46 procent. Od začátku partnerství v roce 1995 se oběma společnostem společně podařilo snížit spotřebu energie na jeden vyrobený vůz o více než polovinu. Hlavním úkolem společnosti ŠKO-ENERGO je zásobování tří českých výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí elektřinou, vodou, teplem, zemním plynem a stlačeným vzduchem. Kromě toho dodává dálkové teplo obyvatelům, závodům a institucím v Mladé Boleslavi.

Své aktivity na ochranu životního prostředí zakotvila automobilka do své ekologické strategie Green Future. Ta spočívá na několika pilířích: GreenProduct se zabývá vývojem nejekologičtějších vozů, co se týče spotřeby paliva, použitých materiálů a jejich recyklovatelnosti. Prostřednictvím GreenRetail podporuje značka ekologické hospodaření svých prodejních zastoupení a dílen. Posledním pilířem strategie Green Future, který zahrnuje veškeré aktivity ve prospěch výroby šetrné k přírodním zdrojům, nese název GreenFactory.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky