ŠKODA AUTO se zúčastnila Hodiny Země

› V sobotu vypnula česká automobilka na jednu hodinu osvětlení
› ŠKODA AUTO se již pošesté za sebou zapojila do celosvětové akce pořádané organizací World Wide Fund for Nature (WWF) a vyslala jasný signál ke globální ochraně klimatu
› Spotřeba energií a vody v automobilce se v přepočtu na vyrobený vůz od roku 2010 snížila o 53 procent
› ŠKODA AUTO se v rámci své strategie GreenFuture aktivně angažuje ve věci životního prostředí

Mladá Boleslav, 26. březen 2018 – ŠKODA AUTO se 24. března 2018 již pošesté za sebou zapojila do ekologické iniciativy „Hodina Země“. V rámci této celosvětové akce na ochranu klimatu, kterou pořádá organizace World Wide Fund for Nature (WWF), bylo na 17 vybraných místech ve výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO v ČR na jednu hodinu vypnuto osvětlení. Svou účastí na akci „Hodina Země“ česká automobilka dokládá význam ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje podniku.

V sobotu přesně ve 20:30 zhasla na šedesát minut světla na celé řadě míst ve všech třech výrobních závodech společnosti ŠKODA AUTO v České republice. Iniciátorem akce je organizace World Wide Fund for Nature (WWF), která chce touto globální akcí poukázat na problematiku týkající se ekologické energetiky a změny klimatu. Vedle hlavního závodu společnosti v Mladé Boleslavi se akce Hodina Země zúčastnilo mimo jiné Servisní centrum v Kosmonosech, Zákaznické centrum i závody v Kvasinách a Vrchlabí.

Společnost ŠKODA AUTO zastřešuje rozmanité environmentální aktivity prostřednictvím strategie GreenFuture. Ta spočívá na třech pilířích: oblast GreenProduct se zabývá vývojem úsporných a ekologických vozů, a to jak se zřetelem na spotřebu paliva, tak i na použité materiály a jejich recyklovatelnost. Prostřednictvím pilíře GreenRetail automobilka podporuje ekologické hospodaření svých obchodníků a servisů. Pilíř GreenFactory zahrnuje veškeré aktivity ve prospěch výroby šetřící zdroje. Při výrobě vozů se přesně evidují a optimalizují ukazatele jako např. spotřeba energií a vody nebo množství vzniklých odpadů připadajících na jeden vůz. Totéž platí pro emise CO2 a takzvané těkavé organické látky (VOC), které vznikají například při lakování karoserií.

Společně se svými zaměstnanci se ŠKODA AUTO navíc angažuje v celé řadě projektů, jejichž cílem je obnova přírody a zachování druhové rozmanitosti v lesích. Navíc již v roce 2007 zřídila ŠKODA AUTO iniciativu, v jejímž rámci se za každý prodaný vůz v České republice vysadí jeden strom. Na této akci se bez nároku na honorář podílí mnoho zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO. Do výsadby stromků se zapojují také trainees a studenti Středního odborného učiliště strojírenského ŠKODA AUTO a nechávají tak okolí školy doslova rozkvést.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky