Zaměstnanci ŠKODA AUTO opět pomáhali českým lesům

› ŠKODA AUTO uspořádala o víkendu dobrovolnickou akci zaměstnanců ŠKODA AUTO zaměřenou na výsadbu lesa a boj proti kůrovci v Krkonoších
› V sobotu 16. června bylo v rámci projektu ŠKODA Stromky vysazeno 600 nových buků
› Mezi léty 2007 a 2018 na téměř 100 lokalitách v ČR vysazeno téměř 820 000 stromků, jen v Krkonošském národním parku překoná letos počet sazenic metu 154 000
› Péče o životní prostředí je součástí ekologických aktivit společnosti ŠKODA AUTO, které zastřešuje strategie Green Future

Mladá Boleslav, 19. června 2018 – Dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO se v sobotu 16. června vydali pomáhat do Krkonoš. Nad Labským dolem, jednou z nejvzácnějších lokalit Krkonoš, vysadili 600 sazenic buku lesního a pomohli vyčistit porost od klestí, odpadků a kůrovce. Akce se zúčastnili zaměstnanci ze všech tří výrobních závodů ve Vrchlabí, Mladé Boleslavi i Kvasinách.

„Jsme velice hrdí na to, že řada našich zaměstnanců pravidelně investuje svůj volný čas i své schopnosti a dovednosti do dobrovolnických projektů, které automobilka v průběhu roku organizuje. Do projektu ŠKODA Stromky se každoročně aktivně zapojují desítky našich zaměstnanců i celé jejich rodiny,“ zdůrazňuje Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Krkonošský národní park je naším stálým partnerem a v jeho podpoře budeme určitě pokračovat i nadále.“

Pomoc v Krkonošském národním parku (KRNAP) byla letos o to důležitější, že kromě čištění lesa od klestí a výsadby nových stromků se týkala i péče o stromy napadené kůrovcem. Dobrovolníci odstraňovali kůru z ležících kmenů, a tak zamezili vylíhnutím larev a dalšímu šíření lýkožrouta smrkového v oblasti nad Špindlerovým Mlýnem, od Medvědína směrem k Horním Mísečkám.

Hlavní přínos představovalo vysazení 600 sazenic buku lesního, který dříve tvořil přirozenou součást lesů na našem území, ale v minulosti bylo jeho rozšíření člověkem výrazně omezeno. Přítomnost bučin v lese pomáhá jeho pestřejší skladbě a díky tomu je porost dlouhodobě zdravější a odolnější.

V rámci projektu ŠKODA Stromky bude do konce roku 2018 jen na území Krkonošského národního parku vysazeno více než 154 tisíc stromků. Za 12 let zapustilo kořeny na téměř 100 lokalitách v České republice téměř 820 000 sazenic. ŠKODA AUTO se v roce 2007 tímto způsobem zavázala v rámci akce nazvané ŠKODA Stromky vysadit za každé prodané auto v ČR jeden strom.

Dobrovolnická pomoc zaměstnanců české automobilky je však v Krkonošském národním parku, který si letos v květnu připomněl 55 let od založení, mnohem širší. Letošní výsadba a úklid navazují na úspěšné akce, při nichž zaměstnanci a jejich rodiny spojily trávení volného času s ochranou životního prostředí a pomáhali přírodě jednoho z nejvzácnějších koutů České republiky. Vloni v říjnu sbírali dobrovolníci odpadky po letní sezoně v rámci výzvy Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty v rámci strategie GreenFuture. Obnova lesů a krajiny obecně je nedílnou součástí strategie GreenFuture, která zastřešuje environmentální aktivity ŠKODA AUTO. Příkladných hodnot dosahuje společnost ŠKODA AUTO od roku 2010 také v oblasti snižování spotřeby energií (o 33 %) a množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 97 %). Vyplývá to z údajů oddělení Green Office ŠKODA AUTO, které dohlíží na implementaci opatření strategie GreenFuture.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky