ŠKODA AUTO vysázela na Rychnovsku téměř 24 tisíc stromků a rozšířila jejich počet na více než 820 tisíc

› Projekt ŠKODA Stromky pokračuje: po více než 154 tisících sazenic v Krkonošském národním parku přibylo téměř 24 tisíc stromků na Rychnovsku
› Mezi roky 2007 a 2018 bylo na více než 100 lokalitách v ČR vysazeno téměř 820 000 stromů
› ŠKODA AUTO dlouhodobě přispívá k péči o životní prostředí, které zastřešuje strategií Green Future: nejnovějším příspěvkem je ekologické chladicí zařízení v Kvasinách

Mladá Boleslav/Kvasiny, 9. listopadu 2018 – Okolí výrobního závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách má díky spolupráci s automobilkou téměř 24 000 nových stromků. Celkový počet sazenic vysazených v rámci projektu ŠKODA Stromky tak za dvanáct let dosáhl více než 820 000. Sazenice slouží k výsadbě nových porostů a alejí, ale také k náhradě poškozených úseků lesa a ke zvyšování biodiverzity. Rychnovský region je jednou ze tří oblastí v České republice, kde má ŠKODA AUTO své výrobní závody.

V rámci projektu ŠKODA Stromky aneb „za každý prodaný vůz ŠKODA v ČR, jeden vysazený strom“, došlo k vysázení nových sazenic nejen v Kvasinách, ale i v okolních obcích, jako je Solnice, Lupenice, Záměl, Dobruška nebo Opočno. Nejvíce mladých stromků zapustilo své kořeny v lesních porostech Orlických hor, které poškodila letošní větrná kalamita a které obhospodařuje Správa Kolowratských lesů. Za významné pomoci dobrovolníků z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, stážistů a studentů Středního odborného učiliště ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi bylo na Rychnovsku zasazeno téměř 24 000 sazenic.

„Projekt ŠKODA Stromky je další z řady společensko-ekologických aktivit, které se na Rychnovsku úspěšně realizují. Například letos na jaře se dobrovolníci v Kvasinách opět zapojili do projektu ,Ukliďme svět, ukliďme Česko‘, při kterém více než dvě stě účastníků kolem závodů v Mladé Boleslavi a v Kvasinách společně posbíralo přes sedm tun odpadu,“ připomíná Jiří Černý, vedoucí závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách.

Nová výsadba rozšířila počet zasazených stromů v letech 2007 až 2018 na téměř 820 000. Nejvýznamněji se projekt ŠKODA Stromky věnuje ohroženým lokalitám v Krkonošském národním parku, kde k rozšíření biodiverzity a obnově porostů posloužilo již 154 tisíc sazenic.

Projektem ŠKODA Stromky se automobilka ŠKODA AUTO v roce 2007 zavázala za každé prodané auto v České republice vysadit jeden strom. V rámci grantového řízení společnosti jsou každým rokem přidělovány žadatelům finance na příslušný počet sazenic. Zaměstnanci všech poboček společnosti se díky tomu aktivně zapojují nejen do výsadby, ale i do vyhledávání vhodných lokalit.

Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků za podpory svých zaměstnanců jako symbol firemní orientace na společensko-ekologické hodnoty v rámci strategie GreenFuture. Obnova lesů a krajiny obecně je nedílnou součástí této strategie zastřešující všechny environmentální aktivity ŠKODA AUTO. Příkladných hodnot dosahuje společnost ŠKODA AUTO od roku 2010 také v oblasti snižování spotřeby energií (o 33 %) a v omezení množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 97 %). Na důsledné zavádění ekologických opatření v rámci strategie GreenFuture dohlíží specializované oddělení Green Office ŠKODA AUTO.

Nejnovějším ekologickým opatřením v závodě Kvasiny je modernizace chladicího zařízení v lakovně, bez něhož by nebylo možné realizovat specializované výrobní postupy v lakovně. Původní chladicí systém byl v několika etapách nahrazen novými agregáty o celkovém chladicím výkonu 5,5 MW. Modernizované zařízení má výrazně úspornější provoz, vyšší spolehlivost a také technicky mnohem lépe eliminuje riziko úniku chladiva. Obnova chladicích zařízení a nárůst výkonu byly nezbytné pro navýšení kapacity lakovny.

V Kvasinách vyrábí více než 8 500 zaměstnanců přibližně 1 000 automobilů denně. Závod společnosti ŠKODA AUTO tak patří mezi největší zaměstnavatele v Královéhradeckém kraji a je také jedním z hlavních výrobních provozů. Významnou měrou přispívá k dosažení cílů produkce, které si společnost stanovila ve Strategii ŠKODA 2025.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky