Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2015/2016: ŠKODA AUTO přesvědčuje svou příkladnou ochranou životního prostředí a silnou společenskou angažovaností

› Podstatné snížení spotřeby energií a vody, objemu odpadů a emisí
› Nový korporátní design pro showroomy zohledňuje i ekologické aspekty
› Do ochrany životního prostředí automobilka investovala zhruba 49 milionů eur
› ŠKODA AUTO se zapojuje v mnoha kulturních a sociálních projektech a vzdělávacích iniciativách
› Transparentní reportování dle mezinárodních standardů GRI
› Strategie 2025 a ŠKODA AUTO DigiLab jsou jasnými signály pro budoucnost

Mladá Boleslav, 1. srpna 2017 – Společnost ŠKODA AUTO s aktuální Zprávou o trvale udržitelném rozvoji, předložila bilanci své péče o životní prostředí za roky 2015 a 2016. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát automobilka v rámci strategie ,GreenFuture‘ podstatně snížila svou ekologickou stopu. To platí jak pro modelovou paletu značky, tak i pro oblasti výroby vozů, logistiky nebo showroomy. Jedním z výrazných úspěchů společnosti ŠKODA AUTO je vedle minimalizace emisí CO2 také snížení spotřeby energií a vody i příkladná recyklace. Automobilka se kromě toho zapojuje také v rámci celé řady projektů a aktivně tak přijímá společenskou odpovědnost.

Základem tohoto úspěchu v oblasti ekologie je Strategie 2025, s níž společnost ŠKODA AUTO vytvořila podmínky pro dlouhodobý trvale udržitelný růst. Strategie spočívá na čtyřech hlavních pilířích. Vedle elektromobility se jedná o digitalizaci podniku, produktů a výroby, jakož i nejnovějších služeb souvisejících s mobilitou. K tomu je nutno připočíst rozsáhlé investice do výroby inovativních technologií a řešení, ze kterých profitují nejen zákazníci a zaměstnanci automobilky, ale také životní prostředí. Společnost ŠKODA AUTO na sebe bere prostřednictvím strategie budoucnosti celospolečenskou zodpovědnost za celý řetězec tvorby přidané hodnoty. Ta zahrnuje také celou řadu společenských projektů z oblastí vzdělávání, sportu a sociálních aktivit, které podnik aktivně podporuje.

V letech 2015 a 2016 zaznamenala společnost ŠKODA AUTO úspěchy především v rámci své strategie „GreenFuture“. Tato strategie zastřešuje veškeré podnikové aktivity týkající se životního prostředí a zajišťuje tak hladký průběh řízení a efektivní dohled nad všemi opatřeními a procesy, které se týkají životního prostředí – od výroby pohonných jednotek, které jsou šetrné k životnímu prostředí, přes produkci vozidel a logistiku až po prodejny dealerů.

Zahájení realizace opatření týkajících se snížení spotřeby energie a emisí
Mezi lety 2010 a 2016 odlehčila společnost ŠKODA AUTO životnímu prostředí v oblasti výroby o 45,8 procenta. Do roku 2018 chce podnik snížit dopady na životní prostředí, které souvisejí s výrobou, na polovinu. Vynaložené prostředky společnosti do ochrany životního prostředí činila jen za poslední dva roky zhruba 49 milionů eur. Mezi lety 2014 a 2016 se díky četným jednotlivým opatřením snížila potřeba energie na každý vyrobený vůz o 8,7 procenta a odpovídající spotřeba vody o více než 7 procent.

V oblasti logistiky zahájila společnost ŠKODA AUTO ofenzívu elektromobilů a vozů s pohonem na CNG. V sídle společnosti v Mladé Boleslavi také poprvé implementuje bateriové transportéry, které neprodukují emise. Kromě toho automobilka testuje využití nákladních vozů poháněných zemním plynem, které produkují oproti naftovým vozidlům o 30 procent méně CO2. Dále je testováno využití takzvaných „gigalinerů“, které by mohly ročně ušetřit až 200 tun CO2.

Mezi lety 2014 a 2016 snížila společnost ŠKODA AUTO produkci CO2 vozů své modelové palety o zhruba 12 procent. Do roku 2020 chce automobilka snížit emise oxidu uhličitého své flotily o dalších 18 procent. Důležitou roli při tom hrají úsporné vozy značky ŠKODA s pohonem na zemní plyn, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Kromě toho bude probíhat elektrifikace modelové palety značky ŠKODA. Pro rok 2019 je plánováno uvedení verze vozu ŠKODA SUPERB s plug-in-hybridním pohonem. Následovat bude v roce 2020 první sériově vyráběný vůz značky ŠKODA na čistě elektrický pohon. V roce 2025 značka ŠKODA nabídne až pět modelů s elektrickým pohonem.

Důležitým bodem ve sledovaném období byl přechod celosvětové dealerské sítě, která se skládá z více než 3 000 prodejen, na nový korporátní design. Při souvisejících přestavbách či nových stavbách byly použity materiály šetřící energii, čímž vznikly předpoklady pro použití solární techniky nebo tepelných čerpadel. Zvláštní důraz byl kladen na optimální izolaci. Do konce roku 2016 se podařilo na nový design převést 80 procent všech dealerských prodejen.

Atraktivní zaměstnavatel a ,dobrý soused‘
Společnost ŠKODA AUTO je již řadu let nejlépe hodnoceným zaměstnavatelem v České republice. Mezi další úspěchy společnosti patří také ocenění v soutěži ,Českých 100 nejlepších‘, kdy v roce 2016 tuto anketu vyhrála již pošestnácté za sebou.

Důkazem oprávněnosti těchto pozitivních hodnocení je řada iniciativ v oblasti vzdělávání, kontinuální zlepšování pracovního prostředí a nabídka zdravotní prevence pro všechny zaměstnance.

ŠKODA navíc klade velký důraz na to, aby se svou angažovaností v sociální a kulturní oblasti projevovala jako ,dobrý soused‘. Automobilka proto sociální oblast významně podporuje a povzbuzuje k tomu také své zaměstnance. Motto strategie CSR zní „Simply Clever, Simply Human“ a zahrnuje čtyři oblasti: dopravní bezpečnost, podporu technického vzdělávání, podporu znevýhodněných dětí a bezbariérovou mobilitu. Prostřednictvím intenzivní regionální angažovanosti se společnost ŠKODA AUTO kromě toho snaží také o zlepšení infrastruktury v okolí svých výrobních závodů.

Také v letech 2015 a 2016 pokračovala společnost ŠKODA AUTO ve své dosavadní angažovanosti na poli kultury. Vedle podpory významných kulturních institucí, jako jsou Česká filharmonie, Národní divadlo, Národní muzeum a Národní technické muzeum, se ŠKODA AUTO zapojila do různých aktivit a iniciativ, jako například partnerství udílení Cen Arnošta Lustiga nebo podpora mobility na 20. konferenci nadace Forum 2000 v Praze.

Vysázeno více než 640 000 stromků
Společnost ŠKODA AUTO již řadu let podporuje projekt ,ŠKODA stromky‘. Za každý prodaný vůz značky ŠKODA, který se v České republice prodá, je vysazen jeden strom. V letech 2007 až 2016 bylo vysazeno více než 640 000 stromů na více než 50 místech. Zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO se do akce aktivně zapojují a trvale tak přispívají k zachování biodiverzity a ochraně klimatu – tak tomu bylo i v letech 2015 a 2016.

Vytvořeny podmínky pro další růst
Společně se Strategií 2025 byly v minulém roce vytvořeny také podmínky pro dlouhodobý a trvale udržitelný růst do budoucích let. Mezi hlavní témata strategie budoucnosti patří mimo jiné elektromobilita, digitalizace podniku, produktů a výroby i nové služby, související s mobilitou. Společnost ŠKODA AUTO chce růst ve dvou dimenzích: Na jedné straně má dále růst prodej vozů, na druhé straně má růstový kurz stát na širší základně, rozšířené o nově budované oblasti, jako například o digitální služby související s mobilitou. Také založením DigiLabu v Praze již společnost ŠKODA AUTO učinila důležitý krok tímto směrem: Kreativní týmy zde mají možnost a prostor vyvíjet nové obchodní modely pro budoucnost.

Od roku 2005 informuje automobilka své akcionáře každé dva roky o svých aktivitách, směřujících k trvale udržitelnému rozvoji. Mezitím již šestá Zpráva o trvale udržitelném rozvoji důsledně dodržuje pravidla mezinárodně platného návodu G4 Global Reporting Initiative (GRI), při čemž rozsah zprávy odpovídá kategorii „Core“. Zpráva na více než 100 stranách shrnuje úspěchy společnosti ŠKODA AUTO v oblasti ekologie, ochrany zdrojů a společenské angažovanosti. V tuto chvíli je již ke stažení.

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 2015/2016

Doplňující informace

Fotografie

Štítky