Od skrytých tvárí k tým, ktoré sú viac na očiach. Ako vzniká dizajn auta

Od skrytých tvárí k tým, ktoré sú viac na očiach. Ako vzniká dizajn auta

Vznik dizajnu auta je náročný proces, na ktorom pracujú desiatky ľudí. Pozrite sa na neho očami tých, ktorí tvoria vzhľad auta.

27. 1. 2023 ŠKODA SVET

Vytvoriť nové auto môže byť zdanlivo jednoduché, ale v skutočnosti ide o náročnú úlohu, v ktorej sa spájajú požiadavky na estetiku, technickú vykonateľnosť, praktickosť i legislatívu. Aj preto sa na vzniku dizajnu vozidla podieľajú desiatky ľudí. Každý z nich má na starosti pomerne špecifickú oblasť. Práca mnohých pritom zostáva pre bežného motoristu, ktorý auto hodnotí ako estetický celok, skrytá a neznáma.

vision 7S Koncept Škoda Vision 7S

Jednotlivé detaily prípravy dizajnu nového vozidla predstavil čitateľom magazínu Škoda Storyboard seriál Skryté tváre dizajnu. „Som nesmierne rád, že prostredníctvom tohto diela sa nám podarilo ukázať, aká intenzívna je naša práca,“ hovorí hlavný dizajnér Škoda Auto Oliver Stefani. „Prácu nášho tímu si nesmierne vážim. Myslím si, že aj seriál ukázal, ako tím spolupracuje a ako sa jeho jednotliví členovia dokážu vysporiadať s tlakom, ktorý úloha pripraviť nové auto vytvára,“ chváli Stefani svojich kolegov. „Bez každého jedného z nich by sme taký úžasný dizajn našich áut nedokázali pripraviť,“ dodáva.

oliver-stefani_04a7bcd6 Oliver Stefani
hlavný dizajnér Škoda Auto

Poďme sa za tým, ako vlastne dizajn auta vzniká, a rovnako tak za celým seriálom, trochu poobhliadnuť. Tentokrát bez sprievodu tých, ktorých práca a tváre zvyknú byť v súvislosti s novým autom najviditeľnejšie: s členmi tímov dizajnu exteriéru a interiéru.

Spolupráca od samého počiatku

Určité profesie sa pri príprave nového vozidla do práce v rôznych fázach zapájajú v rôznej miere, ale už od samého počiatku, teda od prvých myšlienok a skíc, je práca na dizajne auta komplexná. „Mojou úlohou je ubezpečiť sa v tom, že všetci chápu zadanie, na ktorého základe tím dostane svoje úlohy,“ vysvetľuje začiatok každého projektu Dimitrios Darkoudis, koordinátor architektúry dizajnu interiéru. Určitá rozvaha a pochopenie smerovania auta sú dôležité aj podľa Jiřího Hadaščoka, koordinátora dizajnu exteriéru. Ten dozerá na smerovanie dizajnu karosérie vozidla a dbá na to, aby bol vzhľad konzistentný.

02_skoda_vision_7s_sketch-1_5e167542 Skica exteriéru štúdie Škoda Vision 7S

Aj keď tímy exteriéru a interiéru pracujú na aute na prvý pohľad oddelene, celkom tak tomu nie je. „Auto je jeden objekt, zvonku i zvnútra. Vonku i vnútri sa teda snažíme dodržať rovnaký dizajnový jazyk a rozdiel je hlavne v tom, že exteriér je ako socha a interiér je hlavne miesto pre žitie. Preto je architektúra interiéru neoddeliteľne spojená s prácou našich tímov Color & Trim a UX/UI design. Všetky tri vzájomne prepojené disciplíny vytvárajú životný priestor vozidla,“ dodáva Dimitrios.

Toto prepojenie je navyše v poslednej dobe možno ešte dôležitejšie ako v minulosti. „Doposiaľ sme pri sériových autách zvyčajne vychádzali z toho, že pripravujeme nástupcu, prípadne ďalším modelom na niečo nadväzujeme. Lenže s príchodom elektromobilov začíname s čistým hárkom papiera. Menia sa proporcie áut, a to tak z konštrukčných dôvodov kvôli batériám, ako aj napríklad z hľadiska koncepcie interiéru, kde sa posúva pozícia sedenia, mení sa celkové usporiadanie a v dôsledku toho sa posúva napríklad aj výška strechy,“ hovorí Jíří Hadaščok o tom, prečo musia na prvých konceptoch kolegovia intenzívne spolupracovať.

DSC7146-Dimitrios-Darkoudis-a-Lukas-Vanek_687a2d1d Dimitrios Darkoudis a Lukáš Vaněk zasadli do štúdie Škoda Vision 7S

Spoj medzi dizajnérmi a číslami

Samotní dizajnéri po úvodnom „zladení nôt“ samozrejme pracujú na „svojom piesočku“, ale zároveň musia spolupracovať s ďalšími profesiami z dizajnového tímu. Na celú spoluprácu navyše od začiatku dozerá tím Design managementu, ktorý je akýmsi spojom medzi dizajnérmi a svetom čísel – či už tých finančných, technických alebo termínových. „Dizajnérom a modelárom dávame v podstate priestor na to, aby sa mohli koncentrovať na kreativitu. My sa staráme o riadenie projektov, zapracovanie technických požiadaviek a o financie. Fungujeme ako spoj medzi dizajnom a ostatnými oddeleniami automobilky,“ vysvetlil prácu oddelenia dizajnového manažmentu jeho vedúci Petr Basler.

Už v ranej fáze, keď je auto stále len v náčrtoch, s dizajnérmi intenzívne spolupracujú dizajnéri z oddelenia Color & Trim, ktorí vznikanie vozidla od počiatkov pozorujú a pre budúce auto hľadajú jednak vhodné farby exteriéru, ale aj materiály a celé farebné vyladenie interiéru. Svoje riešenia navrhujú v súvislosti s aktuálnymi trendmi. „Inšpirácia často prichádza z bytového dizajnu a z oblasti módy,“ hovorí koordinátorka tímu Color & Trim Kateřina Vránová. „Zásadným trendom súčasnosti je trvalá udržateľnosť,“ pripomína.

drc8667_6a93960a Tím Feasibility designu starostlivo ladí napríklad detaily sedadiel.

Podobne skoro sa zapájajú aj UX dizajnéri. „Koľko času pri práci na projekte strávime s dizajnérmi z Color & Trim alebo s UX dizajnérmi, to vlastne ani neviem. Naše tímy sú spojené do jedného tela a jednej duše,“ vysvetľuje úzke prepojenie Dimitrios Darkoudis. Príčinou je to, že Škoda veľmi dbá na to, aby sa zákazníkom autá dobre používali. To neznamená len dobré navrhnutie ergonómie, ale vôbec spôsob použitia funkcií a schopností auta. Napríklad štúdia Škoda Vision 7S vznikala podľa Dimitria práve „zvnútra von“. „Najskôr sme premýšľali nad tým, ako budú pasažieri auto používať, ako s ním môžu interagovať a okolo toho vznikala architektúra interiéru v dokonalom súlade s C&T a UI,“ hovorí. Aj pri návrhu bežného sériového modelu sa však dizajnéri z hľadiska návrhu architektúry držia určitých princípov, ktoré ladia s UX tímom.

Od fyzického modelu k 3D a zasa späť

Čo sa týka práce samotných dizajnérov, tí začínajú samozrejme skicovaním. Najskôr celkom tradične v 2D, ale postupom času čoraz viac v 3D. „Takto jednoducho odovzdáme víziu našim digitálnym modelárom, ktorí s dizajnérom myšlienku ďalej rozpracovávajú do podoby konkrétnejšieho 3D modelu,“ vysvetľuje Dimitrios Darkoudis. „V súčasnosti veľa pracujeme s virtuálnou realitou,“ dodáva Jiří Hadaščok. Posun popisuje aj Martin Bogner, vedúci tímu digitálnych modelárov: „Zatiaľ čo predtým sme pracovali hlavne s hlinenými modelmi, dnes prevláda digitálna práca.“

Škoda Auto, Design, Hidden Figures, SB HF, světlaři, teamTím dizajnu svetiel dáva novým modelom tvár.

V 3D modeloch vznikajú rôzne varianty dizajnu a riešia sa čoraz väčšie detaily. Napríklad svetlá. „Auto môže mať krásne tvary, ale keď sa nepodaria svetlá, tak to pokazí celý dojem. Svetlá sú šperk, ktorý auto rozžiari a ktorý mu dáva unikátny vzhľad. Preto sú nesmierne dôležité a na ich dizajne si veľmi zakladáme. To znamená, že dizajnéri svetiel do celého procesu vstupujú už pri prvých skiciach,“ hovorí Jiří Hadaščok. V prvých fázach sa špecialisti na svetlá snažia pochopiť myšlienku dizajnérov a začínajú premýšľať nad vhodným riešením, ktoré sa už premieta do digitálnych modelov. To, akú skvelú prácu odvádzajú dizajnéri svetiel Škoda Auto, dokazuje okrem iného aj nedávne ocenenie od prestížneho portálu Car Design News.

Od digitálnych modelov sa následne prechádza k fyzickým modelom z hliny (odborne sa jej však hovorí priemyselná plastelína). „Pri konceptoch pre automobilové výstavy i pri budúcich sériových autách všetko ladíme v mierke 1:1, pretože v zmenšenom meradle nemusia niektoré dôležité proporcie alebo jemné detaily dobre vyniknúť,“ vysvetľuje Vlastimil Pažout, koordinátor stavby fyzických modelov. Spočiatku sa pri exteriéri i interiéri aj na fyzických modeloch pracuje s niekoľkými variantmi dizajnu, ktoré sa overujú, dopĺňajú a ladia. „Zo šiestich až ôsmich virtuálnych návrhov vyberieme štyri, ktoré frézujeme do fyzického modelu,“ hovorí za oblasť exteriéru Jiří Hadaščok.

Hidden Figures, Skoda Auto, design, modelářiTím dizajnových modelárov pripravuje digitálne i fyzické modely.

Fyzické modely sú pritom dôležité nielen kvôli pochopeniu celkového dojmu z dizajnu, ale aj kvôli konkrétnym detailom. „Napríklad pri volante i ďalších prvkoch interiéru je dôležitá ergonómia,“ vysvetľuje Lukáš Vaněk z oddelenia dizajnu interiéru. „Pri ňom sa teda od skíc rýchlo presunieme k iteráciám v 3D a následne vzniká tlačený 3D model, na ktorom môžeme ergonómiu vyhodnotiť, upraviť ju v 3D a opäť overiť,“ dodáva. Až potom vzniká model volantu, ktorý doplní celý model interiéru. Taký model už dostane aj potrebný materiál alebo vzor obšitia. Všetko sa ešte síce bude ladiť, ale ukazuje to, aké intenzívne prepojenie jednotlivých oblastí v skutočnosti je.

Termíny pod dohľadom

„Všetko to navyše prebieha súbežne,“ vysvetľuje Vaněk, ktorý musí mať prehľad o rôznych projektoch, podporuje kreativitu tímu a kolegom zároveň pomáha zladiť dizajnový jazyk tak, aby pôsobil jednotným dojmom. Napríklad s UX tímom sa ergonómia interiéru ladí do poslednej chvíle a podobné to je aj v ďalších oblastiach. V prípade interiéru prichádza vo fáze najintenzívnejšieho ladenia detailov (ale aj tá začína až prekvapujúco skoro) k slovu takzvaný Feasibility tím. Ten s konštruktérmi a dizajnérmi materiálov z Color & Trim spolu s dodávateľmi rieši vyrobiteľnosť konkrétnych prvkov. V prípade exteriéru sú starosti týkajúce sa vyrobiteľnosti auta z pohľadu dizajnu na pleciach tímu dizajnu exteriéru za podpory dizajnového manažmentu, ktorý spolupracuje s dátovým, takzvaným STRAK tímom. Ten vytvorí auto ako dátový model, ktorý overuje splnenie požiadaviek napríklad na homologizáciu alebo rôznych interných technických požiadaviek. Aj s týmito dátami sa pracuje dlho.

Škoda Auto, ED Design LogisticTím podpory modelových prezentácií musí pri vystavení dizajnového modelu riešiť aj milimetre.

To už sa proces návrhu nového auta blíži ku koncu. Po celú tu dobu ho však sprevádza ešte jeden tím, a to tím pre podporu dizajnových prezentácií. Ten totiž dizajnérom pomáha s prípravou všetkých prezentácií pripravovaného auta, či už tých vnútri automobilky za účelom schvaľovania a rozhodovania, alebo tých, ktoré potom auto predstavujú verejnosti. „Na našich interných prezentáciách je zaujímavé to, že kvalita všetkých návrhov je rovnocenná. Nie je to tak, že by sme uprednostňovali jeden konkrétny. Sami síce môžeme mať svojho favorita, ale nech sa manažment v danej fáze rozhodne pre pokračovanie s ktorýmkoľvek prezentovaným variantom, všetky sú rovnako kvalitne spracované,“ popisuje výber podoby dizajnu Jiří Hadaščok. Aj tento dohľad nad konzistentnou kvalitou patrí k jeho pracovným úlohám. „Tím Michala Morávka nám pri tom všetkom pomáha; či už ide o prezentácie tu v Boleslavi, prípadne nedávno v Nemecku alebo v Španielsku,“ chváli prezentačný tím Lukáš Vaněk.

Koniec, hotovo

Prirodzenou vlastnosťou dizajnérov je ladiť dizajn dovtedy, dokedy je to možné. V určitú chvíľu však jednoducho treba prestať a nové vozidlo ukázať svetu. Najlepšie to popísal hlavný dizajnér Oliver Stefani. „Viete, navrhovanie je niekedy ako kreslenie alebo maľovanie a sú maliari, ktorí svoj obraz nikdy nedokážu dokončiť. Vždy sa vrátia, tu niečo pridajú a tam zasa urobia niečo inak. Myslím si, že sme urobili to najlepšie, čo sme v konkrétnu chvíľu mohli a autá, ktoré dnes máme, sú veľmi úspešné,“ pochválil dlhodobú prácu svojich kolegov pri predstavení nového dizajnového jazyka značky.