Výroba: V České republice do roku 2030 CO₂ neutrální bilance

› Závod na výrobu komponentů ŠKODA AUTO ve Vrchlabí je již od roku 2020 CO₂ neutrální
› Závody Vrchlabí a Kvasiny využívají až 90 procent elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů
› ŠKODA AUTO se důsledně zaměřuje na udržitelnost v oblasti těžby surovin, procesních toků a logistiky

Mladá Boleslav, 19. září 2022 – ŠKODA AUTO pro udržitelnou výrobu vozů stále více využívá obnovitelné zdroje energie, čímž při výrobě výrazně snižuje emise CO₂. Všechny tři české závody mají být do roku 2030 z hlediska emisí CO₂ zcela neutrální. Závod na výrobu komponentů ve Vrchlabí tento cíl plní již od konce roku 2020. Kromě využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů patří mezi komplexní opatření také recyklace odpadů, využívání materiálů a procesů šetřících zdroje a do značné míry tzv. zelená logistika.

„Ve společnosti ŠKODA AUTO přistupujeme k udržitelnosti komplexně a efektivně snižujeme naši uhlíkovou stopu. Ve výrobě se z velké části spoléháme na elektřinu z obnovitelných zdrojů a využíváme vlastní fotovoltaické systémy nebo kogenerační elektrárnu v Mladé Boleslavi. Standardy nastavujeme také díky nejmodernějším výrobním zařízením, jako je naše efektivní a úsporná lakovna v Mladé Boleslavi. Naším jasně definovaným cílem je provozovat naše tři české výrobní závody s neutrálními emisemi CO₂ do roku 2030. V Indii této mety dosáhneme již do roku 2025.“


Michael Oeljeklaus, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky

Závod ve Vrchlabí je již od konce roku 2020 bilančně CO₂ neutrální. To je možné díky optimalizovaným výrobním procesům, trvale snížené spotřebě energie a přechodu na obnovitelné zdroje energie. Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil v roce 2020 přibližně 90 %, což snížilo emise CO₂ ze 45 000 na 3 000 tun ročně. Zbývající emise byly vyváženy kompenzačními opatřeními a odpovídajícími certifikáty z globálních projektů na ochranu klimatu. Jen v roce 2020 se ve Vrchlabí díky efektivnímu hospodaření s energiemi podařilo ušetřit více než 2 000 MWh tepelné energie a téměř 1 500 MWh elektřiny. Použití CO₂ neutrálního metanu z bioplynových stanic namísto zemního plynu snížilo emise přibližně o 2 700 tun. Od začátku roku 2019 jsou veškeré odpady z výrobního procesu v tomto závodě recyklovány buď materiálově, nebo tepelně, a od začátku roku 2020 to platí i pro další dva výrobní závody v České republice - Mladou Boleslav a Kvasiny.

Třetí největší střešní fotovoltaický systém v České republice bude v Mladé Boleslavi

Společně s poskytovatelem energetických služeb ČEZ uvede společnost ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi na přelomu let 2022/2023 do provozu třetí největší střešní fotovoltaický systém v České republice. Celkem téměř 6 000 solárních modulů nejnovější generace nabídne jmenovitý výkon 2 300 kW a ročně vyrobí více než 2 200 MWh elektřiny. Menší systém na střechách Servisního centra v Kosmonosech se špičkovým výkonem 441 kWp je v provozu již od konce roku 2019. Společně s teplárnou ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi se podílí téměř 20 procenty na tzv. zelené energii potřebné v mateřském závodě ŠKODA AUTO. Více než 30 procent tvoří tzv. zelená elektřina z externích zdrojů. V teplárně se 30 % potřebného paliva získává z biomasy, tedy z obnovitelných surovin. Do konce desetiletí se má v elektrárnách používat pouze CO₂ neutrální biomasa a bioplyn. 

Neue Photovoltaik-Anlage für ŠKODA AUTO  Service-Zentrum in Kosmonosy

Neue Photovoltaik-Anlage für ŠKODA AUTO  Service-Zentrum in Kosmonosy

V závodě ve Kvasinách pochází nyní více než 90 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů a v Moravici-Melči na východě České republiky podporuje ŠKODA AUTO společně se svou dceřinou společností ŠKO-ENERGO výstavbu větrné elektrárny. Čtyři větrné turbíny zde v budoucnu vyrobí 26,3 GWh energie ročně.

ŠKODA ENYAQ iV je již nyní bilančně CO₂ neutrální

ŠKODA ENYAQ iV je vrcholem výrobního programu a již nyní je dodáván zákazníkům s neutrální bilancí emisí CO₂. ŠKODA AUTO kompenzuje emise CO₂, kterým se při výrobě zatím nelze vyhnout, nákupem certifikovaných uhlíkových kreditů. Automobilka při vývoji a výrobě vozidel snižuje svou uhlíkovou stopu a důsledně podporuje také rozšiřování obnovitelných zdrojů energie v Evropě. Společnost se například podílí na výstavbě nové větrné farmy ve Finsku. S vypočteným objemem energie 570 GWh ročně bude elektrárna v budoucnu vyrábět dostatek zelené energie pro zásobování elektřinou přibližně 150 000 domácností nebo pro lokální bezemisní pohon elektromobilů ŠKODA.

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV

ŠKODA ENYAQ COUPÉ RS iV

Snížení hmotnosti díky inovativním materiálům

ŠKODA AUTO nabízí svým zákazníkům udržitelné vozy, které jsou šetrné k životnímu prostředí při výrobě certifikované podle ISO a bodují z hlediska spotřeby energie, použití materiálů a recyklovatelnosti. Lehká konstrukce z vysokopevnostní oceli, která je lehčí při zachování stejné pevnosti, a moderní kompozitní materiály mají vliv na nižší spotřebu i v běžném provozu. V těchto kompozitních materiálech se například plasty kombinují s vlákny z cukrové řepy, skelnými vlákny nebo s minerálními plnivy. Nižší hmotnost, i díky pěnovým plastům, znamená v důsledku nižší spotřebu energie a delší dojezd.

Moderní lakovna šetří přírodní zdroje

Udržitelnost je klíčová také v případě výrobních zařízení, těžby surovin i jednotlivých procesů: Nedávno vyvinula automobilka společně s firmou BASF inovativní lak, který umožňuje nanášet jednu ze čtyř vrstev laku mnohem tenčeji při zachování stejné kvality a odolnosti. ŠKODA AUTO tak ušetří ve svých českých výrobních závodech celkem 720 tun barvy ročně.

Standardy z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí stanovuje moderní lakovna v Mladé Boleslavi: Kromě finálního bezbarvého laku používá ŠKODA AUTO vodou ředitelné nátěrové hmoty a jen při samotném procesu lakování a sušení se spotřebuje až o 20 % méně energie než v minulosti. ŠKODA AUTO klade zvláštní důraz na to, aby se od samého počátku předcházelo vzniku odpadu. Například v lakovně se na jedno vozidlo spotřebuje o 210 gramů méně rozpouštědla a o 17 % méně bezbarvého laku než v běžných provozech. Kromě toho nevzniká žádný odpadní kal z laku a systém čištění odpadního vzduchu snižuje množství zbytků laku o více než dva kilogramy na karoserii. Veškerý skládkovatelný odpad vznikající při různých výrobních procesech byl od začátku roku 2020 materiálově nebo tepelně recyklován.

ŠKODA AUTO | Nachhaltigkeit

ŠKODA AUTO | Nachhaltigkeit

Chytrá logistika a promyšlená recyklace

Chytrá logistika umožňuje ještě vyšší míru udržitelnosti. Kromě automatizace a digitalizace zajišťuje maximální efektivitu také optimalizace tras a maximální využití dopravních prostředků. V závodě v Mladé Boleslavi používá ŠKODA AUTO pro přepravu uvnitř výrobního závodu dva elektrické tahače, které nahrazují nákladní automobily se spalovacími motory a ročně tak ušetří 60 tun CO₂. Kromě toho využívá společnost pro logistiku také nákladní vozidla na alternativní paliva CNG a LNG. K přepravě dílů a součástek se používají recyklovatelné obaly. Na konci životního cyklu vozidla jsou uplatňovány mechanické a chemické procesy, jako je například speciální tavení kovů, které umožňují od externích partnerů a recyklátorů získat cenné suroviny. Vysoká míra recyklace a rozsáhlé využívání již recyklovaných nebo recyklovatelných materiálů přispívá k dalšímu snižování emisí.

DSC01282_RET-1

Pro aktuální informace nás sledujte na twitter.com/skodaautonews. Veškeré informace o udržitelnosti získáte pod hashtagem #sustainableSKODA.

Vítězslav Kodym
Vedoucí komunikace produktu
T +420 326 811 784
vitezslav.kodym@skoda-auto.cz

Zbyněk Straškraba
Tiskový mluvčí Komunikace produktu
T +420 326 811 785
zbynek.straskraba@skoda-auto.cz

Doplňující informace

Fotografie

Štítky

Související tiskové zprávy Na základě štítků: 2022, Oeljeklaus, výroba

Vše