Den s akademiky: ŠKODA AUTO pozvala zástupce univerzit do oddělení vývoje, výroby a kvality

› Akce nazvaná Den s akademiky je ojedinělou platformou pro spolupráci společnosti ŠKODA AUTO, technických univerzit a jejich pedagogů
› Aktuální téma: rozvoj elektromobility v souvislosti s firemní Strategií 2025, zaměřenou na rozvoj elektrického pohonu a nových způsobů mobility
› ŠKODA AUTO dlouhodobě podporuje aktivity spojené s technickým vzděláváním

Mladá Boleslav, 4. května 2018 – Po úspěšném prvním ročníku uspořádala i letos ŠKODA AUTO akci nazvanou Den s akademiky. Toto setkání si klade za cíl přispět k dalšímu rozvoji automobilového průmyslu i technických univerzit. Zástupci společnosti ŠKODA AUTO z technického vývoje, výroby a kvality si díky tomu mohli vyměnit zkušenosti a informace s odborníky z oblasti technického vzdělávání.

Program letošního Dne s akademiky, který se konal v pátek 27. dubna 2018, byl zaměřen na elektromobilitu, která představuje jednu z klíčových oblastí rozvoje společnosti ŠKODA AUTO. Kromě přednášek (včetně velmi aktuálního tématu montáže baterií a elektromotorů) měli účastníci unikátní možnost exkurze do jinak nepřístupných prostor vývojového centra české automobilky, kde se mohli seznámit s testováním ve světelném tunelu, simulací nočních jízd, zkouškami elektroniky v automobilech (tzv. hardware-in-the-loop) či s možnostmi moderního infotainmentu. Připravena byla rovněž návštěva oddělení kontroly kvality elektriky a elektroniky ve vozech.

„Společnost ŠKODA AUTO si je vědoma, že její budoucnost i budoucnost automobilového průmyslu stojí na zajištění kvalitního technického vzdělání. Proto jsme do modernizace středního odborného vzdělávání od roku 2013 investovali již přes 260 milionů korun a současně spolupracujeme s celou řadou středních i vysokých škol,“ řekl Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů.

Pravidelné setkávání se zástupci akademické sféry navazuje na dlouhodobou spolupráci společnosti ŠKODA AUTO s téměř třiceti univerzitami v České republice i zahraničí. Pozvánku na Den s akademiky obdrželi tento rok čelní představitelé všech fakult, kateder a ústavů českých vysokých škol specializovaných na oblast elektrotechniky a elektroniky.

Strategickou spolupráci udržuje česká automobilka například s Českým vysokým učením technickým v Praze, Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě, Vysokým učením technickým v Brně, Západočeskou univerzitou v Plzni, Vysokou školou ekonomickou v Praze a samozřejmě také se ŠKODA AUTO Vysokou školou.

Společnost ŠKODA AUTO otevírá své brány i talentovaným studentům. Také letos na podzim uspořádá tradiční dvoudenní akci nazvanou ŠKODA DAY – Den otevřených dveří a i v tomto případě bude nosným tématem elektromobilita. V souladu se Strategií 2025 očekává ŠKODA AUTO v nejbližších letech velký rozvoj v této oblasti.

Technické vzdělávání představuje důležitý pilíř společenské odpovědnosti společnosti ŠKODA AUTO. Automobilka nabízí vysokoškolským studentům možnost získat praktické zkušenosti ve formě placené stáže nebo jim pomáhá při tvorbě závěrečných prací, zavedla Trainee program pro čerstvé absolventy nebo Doktorandský program umožňující propojení disertačních prací s konkrétními projekty v automobilovém průmyslu.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky