NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 2/2020

Milí čtenáři,

tentokrát mám obzvlášť velkou radost, že vás mohu oslovit ze stránek našeho pravidelného newsletteru. I obnovení vydávání této publikace je totiž důkazem, že se v závodě ŠKODA AUTO Vrchlabí věci navracejí k normálu.
Pandemie nemoci covid-19 nás zastihla v situaci, kdy jsme měli za sebou opět mimořádně úspěšný rok a připravovali jsme se na další. Poptávka pro dvouspojkových automatických převodovkách DSG, které se u nás od roku 2012 vyrábějí, neustále roste. Přesto jsme samozřejmě přistoupili k okamžitému přerušení výroby, protože zdraví našich zaměstnanců a jejich blízkých je pro nás absolutní priorita.

Jsem rád, že nyní mohu oznámit obnovení výroby, které započalo již koncem dubna. Přijali jsme důkladná hygienická a bezpečnostní opatření, abychom zabránili šíření koronaviru. Navíc nešlo o zcela jednoduchou záležitost, jako když se obnovuje výroba v běžném režimu například pro dovolených. Přesto se nám díky nasazení všech zaměstnanců podařilo zajistit jak bezpečné přerušení produkce, tak postupné spuštění výroby. Všem zúčastněným za to patří velký dík, protože projevili hodně trpělivosti a obětavosti.
Zvláštní poděkování patří Odborům KOVO v čele s panem předsedou Povšíkem, s jejichž pomocí jsme zajistili jak bezpečnou odstávku, tak co možná nejplynulejší obnovení výroby. Abychom zabránili šíření pandemie, přijali jsme společně na pracovištích více než 80 hygienických opatření, včetně namátkového měření teploty, a je příjemné vidět, že je všichni kolegové svědomitě dodržují. Dále nás těší zaměstnanecká sbírka, kterou přispíváme na podporu nemocnice v Semilech.

Nouzová situace sice přinesla spoustu komplikací a negativních zkušeností, avšak dala také příležitost vyniknout mnoha pozitivním momentům, jako je pomoc v nouzi těm, kteří to nejvíce potřebují, rychlé využití kapacit v automobilce ŠKODA AUTO na výrobu ochranných pomůcek pro zdravotní personál a podobně. Dovolte mi vyjádřit velkou úctu a poděkování všem, kteří jste v této nelehké době pomáhali a dále pomáháte.

Mám radost, že naše značka se zařadila do první linie těch, kteří bezprostředně po vypuknutí pandemie přispěli k zvládnutí situace například přímou finanční pomocí v řádu milionů korun regionům v České republice, v nichž je zastoupena svými výrobními závody. Dále jsme pomohli distribucí ochranných prostředků nebo bezplatným zapůjčením vozů humanitárním organizacím a dalšími kroky. Více se o opatřeních v závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí i pomoci automobilky dozvíte v následujících příspěvcích.
Přeji vám všem i nadále hodně energie, dobré vůle a pevného zdraví

Ivan Slimák

Ivan Slimák
Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Vrchlabí


ŠKODA AUTO OBNOVILA VÝROBU

hygienická opatření, covid-19, Vrchlabí

Zdraví zaměstnanců chrání rozsáhlá hygienická opatření.

ŠKODA AUTO obnovila po dohodě s Odbory KOVO výrobu dne 27. dubna v 6.00 po odstávce, která proběhla v rámci ochrany zdraví během pandemie nemoci covid-19 a celkem trvala 39 dnů. Součástí rozsáhlých hygienických a bezpečnostních opatření je mimo jiné vybavení zaměstnanců rouškami nebo respirátory. Společně se sociálním partnerem Odbory KOVO stanovila automobilka konkrétní kroky k ochraně zdraví zaměstnanců a přijala organizační opatření, jak čelit nákaze koronavirem na pracovišti.

Závod Vrchlabí poskytuje všem oddělením dostatek dezinfekčních prostředků a prostřednictvím tištěných materiálů a digi-tálních kanálů informuje o preventivních opatřeních.

Jde o více než 80 různých kroků, které mají za cíl ochránit zdraví na pracovištích, jako je dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob, upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí rukou a jejich dezinfekce a „bezpečné“ kašlání a kýchání. Kromě toho se při vstupu do areálu závodů namátkově měří tělesná teplota.

Soubor opatření zahrnuje i povinnost nasadit si nejpozději při vstupu do areálu závodu roušku a během pracovní doby ji nesundávat. Každé směně je přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů. Mimo to všechny oblasti podléhají časté celkové dezinfekci.

žaškolení zaměstnanců, zahájení výroby, dezinfekce, ochranné roušky, opatření, covd-19, koronavirus

Společně se sociálním partnerem byly definovány tři fáze uplatňování bezpečnostních opatření. Podle vývoje situace se opatření budou postupně uvolňovat tak, aby bylo možné výrobu naplno obnovit. O aktuálním vývoji jsou informováni vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení.


NÁVŠTĚVA STAROSTY  VRCHLABÍ

Závod Vrchlabí přijal stejně jako ostatní výrobní místa automobilky ŠKODA AUTO přísná hygienická a bezpečnostní opatření, aby se zamezilo šíření koronavirové nákazy. Osobně se o tom přesvědčil starosta Vrchlabí Jan Sobotka při návštěvě přímo na lince.

IMG_0988a.JPG

Starosta Vrchlabí Jan Sobotka zavítal do závodu ŠKODA AUTO krátce po obnovení výroby díky osobnímu pozvání vedoucího závodu Ivana Slimáka. Ten informoval o současné situaci ve výrobě i možnostech postupného obnovení jednotlivých činností.

Zaměstnanci mají k dispozici zdarma ochranné prostředky jako roušky, masky nebo respirátory, důležité jsou také návody, které byly rozmístěny po celém závodě a které pomáhají zaměstnancům dodržovat přísná hygienická opatření.

Závod Vrchlabí je jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu a současně v roli dobrého souseda přispívá na rozvoj města a jeho okolí zlepšováním infrastruktury a podporou sportovních aktivit, ale také v oblastech bezpečnosti, zdravotní péče a sociálních služeb, které jsou v současné naléhavé situaci ještě více exponované.

Vedoucí závodu Ivan Slimák ujistil starostu Jana Sobotku, že spolupráce s městem se bude dále rozvíjet, a oba ocenili nasazení zdravotníků, sociálních pracovníků, záchranných složek, ale i řadových obyvatel a zaměstnanců závodu Vrchlabí v době nouzového stavu.


VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝM ORGANIZACÍM

SKODAAUTOpomaha.JPG
 Jednotlivé žádosti posuzuje Nadace rozvoje občanské společnosti a předání vozů vybraným organizacím bude probíhat v nejbližší době.
Veškeré aktivity v rámci pomoci firmy proti šíření nemoci covid-19 se spojily pod heslo ŠKODA AUTO Pomáhá a zájemci se s nimi mohou seznámit na speciální webové stránce www.skodaautopomaha.cz, případně na sociálních sítích pod hashtagem #SKODAAUTOpomaha.

ŠKODA daruje humanitárním institucím v České republice 100 vozů OCTAVIA v hodnotě zhruba 85 milionů korun. Jedná se o další z mnoha aktivit v rámci pomoci pod heslem ŠKODA AUTO pomáhá.
Výroba štítů a respirátorů, přímá finanční pomoc závodů i sbírky zaměstnanců, bezplatné zápůjčky automobilů a elektroskútrů, podpora zdravotníků, sociálních pracovníků, obcí a humanitárních organizací: výčet okamžité pomoci automobilky ŠKODA AUTO během pandemie nemoci covid-19 je velmi dlouhý.

Jeho důležitou součástí je i dar 100 nových vozů OCTAVIA v celkové hodnotě zhruba 85 milionů korun různým humanitárním organizacím. ŠKODA AUTO je největší poskytovatel mobility sociálním službám a institucím z oblasti zdravotní péče v České republice a její nejnovější příspěvek byl spuštěn během dubna.

Automobilka umožnila formou veřejné výzvy, aby zařízení nebo organizace, jako jsou nemocnice, poskytovatelé sociálních služeb, zařízení pro seniory nebo nevládní organizace, nabízející terénní pomoc ohroženým osobám, zasílaly své žádosti o přidělení vozu.


ZAMĚSTNANCI POMÁHAJÍ
Šárka Šimůnková
rouskova_pani

 

STOVKY ROUŠEK PRO NEMOCNICI I DĚTSKÝ DOMOV

V závodě ŠKODA AUTO Vrchlabí pracuje paní Šimůnková 15 let, v současnosti jako operátorka výroby mechatroniky. Když přišla odstávka, rozhodla se nezahálet a pustila se do šití roušek, ovšem s nasazením sobě vlastním. Svůj byt změnila doslova v malou manufakturu a od rána do noci šila nejdříve pro své známé, později dokonce pro nemocnici v Jilemnici, další roušky předala dětskému domovu a nemocnici v Mladé Boleslavi.

„Jsem vyučená švadlena, takže šít je pro mě docela normální. Tu a tam si upravím něco na oblečení a samozřejmě rodině. Ovšem z šití roušek se stala celodenní náplň. Začalo to tak, že když jsme museli zůstat doma, rozhodla jsem se ušít pár roušek pro rodinu a známé. Když už jsem se do toho pustila, udělala jsem několik i pro sousedy v domě.

1

Zlom přišel, když jsem dala na facebook, co dělám v karanténě, a když mě požádala sousedka, jestli bych jim nepomohla, protože její zaměstnavatel neměl k rouškám přístup. Přivezla mi cíchy a prostěradla a výroba se začala stupňovat. Až se ozvala další kamarádka, jestli bych neměla možnost pomoci nemocnici v Jilemnici, kde byl roušek nedostatek.

Práci jsem si rozdělila, aby mi šla lépe od ruky. Jen co jsem ráno vstala a opatřila děti, vrhla jsem se na šití. Nejdříve jsem látky vyvařila, pak jsem je nastříhala a začistila, a večer, když už děti spaly, jsem šila, často až do půlnoci. Přítel se věnoval dětem a pomáhal mi připravit vše potřebné. Měla jsem takové tempo, že jsem dokonce zavařila šicí stroj. Takže jsem musela zvolnit, aby to technika zvládla.

Šila jsem den co den, tak ani nemám představu, kolik roušek nakonec vzniklo. Člověka bolí celé tělo, ale když vidíte, jakou radost vaše výrobky udělají, rychle se pouštíte do dalších. Jsem ráda, že jsem mohla pomoci nejen mým blízkým, ale i lidem v nemocnici. Nakonec se ozvala ještě jedna kamarádka, takže jsem šila i pro děti z dětského domova a seniory z domova důchodců v Mladé Boleslavi.“

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, Vrchlabí