NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 5/2020

Milí čtenáři,

jsem rád, že vás mohu přivítat u dalšího přehledu novinek ze závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. A opět jich za uplynulé dva měsíce není málo. Upozorním na tu pro nás nejdůležitější: krátce po skončení celozávodní dovolené se nám podařilo zvýšit denní kapacitu z už tak vysokých 2200 na 2300 převodovek za den.

Z každého dosaženého milníku má člověk radost, ale nás tento výsledek těší dvojnásob, neboť dokládá řadu pozitivních skutečností. V první řadě je důkazem mimořádného pracovního nasazení všech zaměstnanců ve Vrchlabí, za což bych jim i touto cestou rád poděkoval. Ve spolupráci s Odbory KOVO Vrchlabí jsme přijali taková opatření, abychom vše zvládli tak, jak je potřeba, při zachování všech standardů kvality. Dlouhodobě jsem hrdý na náš semknutý a vysoce motivovaný tým a výsledky dokazují, že je nač být pyšný.

V závodě ve Vrchlabí ovšem máme velmi dobré podmínky k práci i zásluhou neustále zaváděných modernizací, které přispívají k zvýšení rychlosti a kvality výroby. Vrchlabí je nejen z tohoto pohledu na samotné špičce v oblasti průmyslové výroby a bez řady pokrokových prvků Průmyslu 4.0, s nimiž se v provozu setkáváme čím dál častěji, by další zvyšování kapacity nebylo možné.

Za zvýšením produkce je ovšem i další pozitivní moment: o naši 7stupňovou automatickou převodovku s přímým řazením DQ200 je navzdory složité situaci v některých regionech velký zájem. I proto můžeme hledět do dalších měsíců s optimismem, což je zvláště v dnešní době neméně důležité.

Více podrobností najdete v následujících článcích. Děkuji za váš zájem o informace ze závodu a přeji vám všem pevné zdraví.

Editorial-novy_SLIMAK_ZEL_UV_0875

Dr. Ivan Slimák
Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Vrchlabí

Vrchlabi_2300 DALŠÍ REKORD: PŘEKONÁNA
HRANICE 2300 PŘEVODOVEK ZA DEN

Závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí znovu zvýšil svoji kapacitu, a to až na hranici 2300 převodovek za den.

Závod ve Vrchlabí jako jeden z nejmodernějších provozů v rámci celého koncernu VW pokořil další rekord, když po celozávodní dovolené zvýšil kapacitu převodovek z 2200 na 2300 kusů za den. O precizní a efektivní výrobky z Vrchlabí je mezi zákazníky celosvětově velký zájem, závod dodává 7stupňovou automatickou přímo řazenou převodovku nejen do mateřských vozů ŠKODA, ale také do dalších modelů koncernu Volkswagen, včetně značek Audi a Seat.

Odběrateli je celkem 13 závodů v 8 zemích včetně tak exotických destinací, jako je Indie nebo Jihoafrická republika. Přibližně tři pětiny produkce putují z Vrchlabí do zahraničí. Letošní výsledek byl v první polovině roku poznamenán výpadkem kvůli nemoci covid-19, po převodovkách DQ200 je však celosvětově stále vysoká poptávka, takže závod ve Vrchlabí přistoupil v druhé polovině roku k zvýšení kapacity.

K novému rekordu přispělo vysoké pracovní nasazení zaměstnanců a rovněž flexibilita moderního závodu, daná vysokou úrovní automatizace a neustálým rozšiřováním technologií Průmyslu 4.0. V závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí se tato pokroková řešení používají již od roku 2015, kdy byly poprvé zavedeny kooperující roboty. Nejnovějšími příspěvky bylo letošní spuštění systému automatického
objednávání a dodávání dílů ze skladu přímo k obráběcím strojům nebo instalace nového robota za plného chodu linky. Nové zařízení slouží k velmi rychlému a přesnému uložení dvou sad ložisek.  

 


NOVÉ VOZY PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŠKODA AUTO předala tři nové automobily poskytovatelům sociálních služeb ve Vrchlabí. Vozy budou sloužit pečovatelské službě a domovu pro seniory.

Dva modely OCTAVIA COMBI v provedení se 7stupňovou automatickou převodovkou získala pečovatelská služba, která se stará o seniory a zdravotně znevýhodněné občany. Praktické SUV KAROQ bude sloužit domovu pro seniory, jehož klienti při cestách například k lékaři ocení příjemnější nastupování a vystupování z výše umístěných sedadel. Nové vozy budou nasazeny ke každodenní službě v hornatém prostředí Vrchlabí a okolí, a proto disponují pohonem všech kol.

Automobily předal zástupcům organizací Ivan Slimák, vedoucí závodu Vrchlabí. „Jsme rádi, že můžeme takto pomoci také našim starším a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům,“ řekl při slavnostním předání. „Automobilka ŠKODA AUTO je ve Vrchlabí přítomna od roku 1946 a k podnikání patří také společenská zodpovědnost, proto dlouhodobě spolupracujeme také na rozvoji města a jeho nebližšího okolí.“

„Digitální dvojče“ v počítači umožnilo přesně sledovat a nastavit pohyby ramen během krátkého výrobního taktu, aby nedošlo ke kolizi s již nainstalovanými výrobními zařízeními. Softwarové vybavení virtuálního dvojčete je natolik propracované, že umožňuje v předstihu naprogramovat všechny pohyby robotů a odladit software ještě před instalací strojů na linku. Počítačová kopie skutečného stroje najde uplatnění i v budoucnu při školení personálu.

Vedle podpory sociálních služeb přispívá výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí i k dalším aktivitám, které obyvatelům zpříjemňují život a zvyšují atraktivitu celého regionu. Mezi hlavní oblasti rozvoje patří dále zdravotní péče, vzdělávání, bezpečnost, ochrana životního prostředí a rozvoj infrastruktury.

 


NEWSLETTER Z VRCHLABÍ OCENĚN

Informační dvouměsíčník ŠKODA Newsletter Vrchlabí byl letos v září oceněn mezi nejlepšími firemními médii v rámci prestižní soutěže Zlatý středník.Vrchlabi_strednik-2019

Newsletter ŠKODA Vrchlabí obsadil v již osmnáctém ročníku soutěže Zlatý středník třetí příčku ve své kategorii a zařadil se tak mezi nejúspěšnější firemní bulletiny loňského roku. Zlatý středník je prestižní ocenění v rámci široké oblasti vztahu s veřejností. Soutěž vyhlašuje každý rok oborová organizace PR Klub, která prostřednictvím tohoto profesního klání vyzdvihuje nejlepší interní a externí média v České republice a na Slovensku. Odborná porota, tvořená více než 80 experty z oboru, posuzuje přihlášené práce a porovnává nejzajímavější příspěvky a nápady v oblasti komunikace, marketingu a vztahu s veřejností.

OČIMA PATRIOTŮ
Martin Klimeš,

koordinátor kalírny
převodovky DQ

Pan Klimeš pracuje ve Vrchlabí již 15 let a vystřídal více profesí. V současnosti má odpovědnost za práci 60 kolegů a funkčnost kalírenského zařízení v hodnotě kolem 520 milionů Kč. Ve „svém“ provozu má na starosti chemicko-tepelné zpracování všech dílů, které se zde vyrábějí: pěti hřídelí a třinácti kol. Ve svém příspěvku přibližuje, co obnáší kalení a jak se ke své práci dostal.

„Kalení je začleněno mezi takzvané měkké a tvrdé obrábění. Surový díl – výkovek – obrobíme na soustruhu, na frézkách zhotovíme ozubení a některé další operace, například na hřídelích drážkování. Takto připravené součástky vstupují do kalírny a v indukčních pecích se ohřejí na 960 °C. Přitom se do pece vstřikuje acetylen, ze kterého se uvolňuje uhlík. Nakonec se díly zakalí tlakem helia. Celý proces probíhá ve vakuu, které působí jako ochrana proti oxidaci dílů. Poté díly pokračují k tvrdému obrábění, jako je broušení.

Za svého působení ve firmě jsem měl možnost poznat prakticky všechny oblasti logistiky, od lisoven a lakoven přes svařovny až po montáž vozů. Dnes mám na starosti koordinaci týmu, který musí zajistit dodávku dílů pro výrobu převodovek DQ 200, a to v požadovaném množství, ve stanoveném čase a předepsané kvalitě. To vše za dodržení platných pravidel a nařízení.

Závod Vrchlabí patří k jednomu z nejmodernějších provozů a vyrábí špičkové automatické převodovky. V rámci svého oboru vnímám velikou odpovědnost, protože právě kalení se významně promítá do životnosti a spolehlivosti našich ústrojí. Technologie kalírenského zařízení je u nás ve Vrchlabí na velmi vysoké úrovni. Z toho vyplývají i vysoké nároky kladené na obsluhu a kvalifikaci našich pracovníků.

Za svou kariéru jsem měl možnost poznat řadu oblastí výroby ve Vrchlabí. Před současným postem jsem sedm let působil jako koordinátor sériové technologie měkkého i tvrdého obrábění. Od března letošního roku jsem koordinátorem kalírny a logicky se mi tak propojuje oblast celého mechanického obrábění.

Po možnosti pracovat ve vrchlabském závodu jsem se poohlížel od střední strojnické školy. Už od dětství jsem se zajímal o všechny možné stroje, ať to byly motorky, traktory, auta nebo velké nákladní vozy, proto jsem na vysoké škole studoval obor konstrukce a provoz vozidel. Mám radost, jak se našemu závodu v současnosti daří a že stále zvyšuje kapacitu. Je vidět, že o převodovky DQ200 z Vrchlabí je velký zájem.

Tým, který stojí za výrobou našich převodovek, musel ujít pořádný kus cesty, aby se během velmi krátké doby přeorientoval z montáže vozů a zároveň se prosadil ve vysoké konkurenci. Jsem rád, že mohu v takovém závodě pracovat a podílet se na výrobě našeho produktu.“


ZÁVOD SE ZAPOJIL DO PROJEKTU NEVYHAZUJTO.CZ

Internetová burza Nevyhazujto.cz existuje již deset let a slouží k tomu, aby se po celé ČR zbytečně nevyhazovaly věci, které může užít někdo jiný. Předměty se nabízejí výhradně zdarma, pouze za odvoz. Závod ŠKODA AUTO Vrchlabí se k tomuto ekologickému projektu, který podporuje udržitelnost, připojil vlastním portálem www.skoda.nevyhazujto.cz, kam mají přístup jen zaměstnanci. Výhodou je jednodušší domluva na předávce dané věci a také větší důvěryhodnost díky tomu, že prodávající i kupující jsou kolegové. Prodávající se nemusí bát, že by svou nabídku neudal:

pokud se do 10 dnů neozve nikdo z podniku, portál jej automaticky zpřístupní ostatním uživatelům ve veřejně přístupném systému. Nabízené věci lze jednoduše inzerovat pomocí počítače, mobilního telefonu nebo tabletu.Nevyhazujto

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, Vrchlabí