NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 3/2020

Milí čtenáři,

pevně věřím, že nečekanou situaci z první poloviny letošního roku se vám podařilo zdárně překonat a můžete se do budoucnosti dívat s optimismem, stejně jako my, v závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí. Vedle návratu k běžnému provozu, který i díky spolupráci s Odbory KOVO dobře zvládáme, nyní žijeme naším mimořádným cílem, kterým je uhlíkově neutrální výroba.

Jak víte, při prakticky každé činnosti člověka vznikají emise skleníkových plynů v čele s CO2. ŠKODA AUTO jako součást koncernu Volkswagen přijala svoji zodpovědnost v této oblasti a dala si za úkol ve všech svých závodech zásadně šetřit energiemi a využívat obnovitelné zdroje. A to do takové míry, aby každý výrobní závod mohl být takzvaně uhlíkově neutrální.

Je to náročná cesta, založená nejen na složitých propočtech a nasazení řady oddělení, jde také o to, aby se do šetrného nakládání s energiemi zapojil doslova každý zaměstnanec. Pro ilustraci: závod Vrchlabí, využívající řadu pokrokových prvků včetně Průmyslu 4.0, vyprodukuje za rok 45 000 tun emisí CO2. Vypadá to možná jako vysoké číslo, ale ve skutečnosti je důkazem velké efektivity, protože například jen dva cestující, kteří letí z Prahy do New Yorku a zpět, zaznamenají uhlíkovou stopu 4,2 tuny.

Zásluhou řady opatření a kroků na úrovni celé automobilky se nám již nyní podařilo zajistit uhlíkovou neutralitu u 42 000 tun emisí. Máme v plánu další aktivity a úspory, díky nimž zbývající 3 000 tun vyvážíme ještě před koncem letošního roku a Vrchlabí se tak stane prvním závodem ŠKODA AUTO, který dosáhne uhlíkové neutrality.

Jsem skutečně nesmírně potěšen, že míříme k takto skvělému výsledku, a mám o to větší radost, že k jeho naplnění může přispět každý z nás. A to nejen již zmíněným šetřením energií. Ale například také výsadbou stromů, které se dlouhodobě věnujeme a k níž jsme se bezprostředně po ukončení pandemických opatření rádi vrátili.

Přeji vám hezké léto, třeba v okolních lesích, na jejichž ochraně a obnově se řada z vás osobně podílí.

Ivan Slimák

 

Ivan Slimák
Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Vrchlabí


VRCHLABÍ LETOS DOSÁHNE UHLÍKOVÉ NEUTRALITY

Automobilka ŠKODA AUTO si stanovila náročný cíl: dosáhnout ve svých výrobních závodech CO2 neutrality. Moderní závod ve Vrchlabí bude letos první, kterému se to podaří.

DJI_0002_midres

Koncernový program zaměřený na uhlíkovou neutralitu nese označení Go To Zero a ŠKODA AUTO jej zavádí ve všech svých závodech. Cílem je co nejvíce snížit spotřebu energie ve výrobě a současně zajistit její dodávky z takových zdrojů, které nezatěžují ovzduší emisemi.

Tento přístup je založený především na nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů, tedy z vodních, slunečních nebo větrných. Díky tomu se podařilo závodu Vrchlabí snížit emise CO2 z přibližně 45 000 tun ročně na cca 3 000 tun, to znamená, že 93 % emisí je pokryto nákupem tzv. „zelené elektřiny“. Zbývající emise budou vyřešeny do konce roku, čímž se Vrchlabí stane prvním závodem automobilky ŠKODA AUTO, který dosáhne uhlíkové neutrality.

 

Mezi nejdůležitější kroky patří snižování spotřeby energií v provozech. Dále se závod Vrchlabí věnuje ještě důslednějšímu využívání obnovitelných zdrojů, které již nyní z naprosté většiny pokrývají spotřebu elektrické energie. Další cestou je nákup tzv. offsetů neboli uhlíkových kompenzací. ŠKODA AUTO v roce 2020 podpoří globální projekty, které neutralizují emise oxidu uhličitého, jako je například výroba obnovitelné energie, ochrana pralesů a podobné aktivity. K tomu se automobilka dlouhodobě zaměřuje i na sázení stromků v Krkonoších, kterému se věnuje příspěvek na další straně.

Závod Vrchlabí se tak připojí k prvním provozům na světě, které dosáhnou uhlíkové neutrality, a postupně jej budou následovat i další výrobní podniky české automobilky. Tím však snaha o zlepšení ekologické bilance nekončí. V roce 2021 přejde závod Vrchlabí ze spalování zemního plynu výhradně na biometan, tedy principálně stejné palivo, ale původem z pouze přírodních zdrojů, jako je například zemědělský odpad.

Energy innovation light bulb graphic interface.


ZÁJEM O PRÁCI MEZI STUDENTY ROSTE

Závod Vrchlabí dlouhodobě spolupracuje se středními a vysokými školami v rámci odborné přípravy uchazečů o zaměstnání. Středoškoláci i studenti univerzit mají o práci ve společnosti ŠKODA AUTO stále větší zájem.

Automobilka ŠKODA AUTO ve svých závodech, včetně toho vrchlabského, pravidelně otvírá své brány žákům a studentům. Ti nejlepší pak mají možnost v rámci tzv. odborného výcviku získat specializované znalosti, které uplatní při nástupu do zaměstnání. Týká se to především studentů středoškolských oborů.

Závod Vrchlabí spolupracuje se školami v Nové Pace a Vysokém nad Jizerou. Zájem ze strany automobilky je zejména o obory mechanik opravář, operátor logistiky nebo elektrikář. V nedávné minulosti se takto konalo celkem šest odborných výcviků.

Uplatnění ve Vrchlabí však nacházejí nejen studenti specializovaných oborů středních škol, ale také vysokoškoláci z Technické univerzity v Liberci.

Pro ně byly připraveny stáže v oblasti materiálového hospodářství, stáže spojené s vypracováním diplomové práce v oboru optimalizace zásob a umístění dílů v regálech na montážní lince. Zájemci mohou využít také konzultace při přípravě bakalářské práce související s aplikací technologií průmyslu 4.0 v praxi.

Praktikanti, logistika, Škoda Auto, Vrchlabí

Praktikanti v logistice, Škoda Auto, Vrchlabí.

ZAMĚSTNANCI POMÁHAJÍ
Petr Erben
medailonek-Erben

Jako dobrovolný hasič pomáhal rozvážet ochranné pomůcky

Mgr. Petr Erben je zaměstnán v oddělení IT v tzv. aplikačním útvaru, kde má na starosti aplikaci pro řízení výroby v zahraničních závodech. Ve společnosti ŠKODA AUTO pracuje již od roku 1999. Jeho dalším životním naplněním je profese dobrovolného hasiče. Díky tomu, že je velitelem v jednotce Sboru dobrovolných hasičů Vrchlabí 3, stál v době vypuknutí pandemie nemoci covid-19 v první linii.

„Naše jednotka má dlouhou tradici, vloni jsme oslavili 125 let založení sboru. Bohužel, hodně starodávná je i technika, se kterou zajišťujeme zásahy: 47 let stará Tatra T148 CAS a pro menší výjezdy Avia A30, které je 42 let. Mnoho lidí dnes neví, že Vrchlabí má své jediné hasiče v Hartě a můžeme být hrdí na to, že pomáháme i profesionálním hasičům. Někteří kolegové slouží jako dobrovolní hasiči přímo v závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí.

Během pandemie jsme okamžitě přijali potřebná opatření, rozdělili jsme se do tří směn, které se nepotkávaly, aby v případě nákazy nebyla omezena akceschopnost jednotky. Naším hlavním úkolem byla distribuce dezinfekce, kterou jsme vyzvedli v centrále v Hradci Králové a následně ji dodali organizacím města Vrchlabí. Dezinfekci jsme také poskytli menším obcím i jednotlivým občanům, následovaly školy a školky.

Jsem rád, že jsme se mohli osobně zapojit, protože pomoc občanům je to hlavní, proč zájemci vstupují do sborů dobrovolných hasičů. V době nouzového stavu jsme pomáhali dle našich časových a technických možností a snažili jsme se co nejlépe skloubit naše pracovní povinnosti a asistenci občanům. Na závěr bych rád poděkoval občanům za podporu a kolegům za významnou pomoc.“


SÁZENÍ STROMKŮ V KRKONOŠÍCH

K pravidelným aktivitám patří výsadba nových stromků za účasti zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO. Přínos spočívá nejen ve zlepšení stavu životního prostředí v blízkém okolí výrobního závodu, ale také v podpoře projektů, které přispívají k obnově biodiverzity a tím i k ochraně proti rozšíření kůrovce.

I letos se dobrovolníci sešli, aby pomohli k obnově lesa. Bezprostředně po uvolnění bezpečnostních opatření vysadili na konci května dva tisíce nových sazenic břízy bělokoré, která má svým rychlým vzrůstem a odolností přispět k brzké obnově a diverzitě místního porostu, a to v oblasti Špindlerova Mlýna, mezi Martinovou a Medvědí boudou. Cílem je do konce letošního roku obohatit místní přírodu o téměř 40 000 stromů.

Zaměstnanci závodu Vrchlabí pomáhají při revitalizaci krkonošských lesů: letos vysadí téměř 40 000 nových sazenic. Závod Vrchlabí je již řadu let partnerem Krkonošského národního parku a podílí se na jeho ochraně a rozvoji.

Skoda-Stromky-Vrchlabi-2020

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, Vrchlabí