NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO VRCHLABÍ 4/2020

Milí čtenáři,

než jsme se nadáli, je tady září a s ním pro mnohé z nás nové povinnosti. Ve vrchlabském závodě jsme v plném tempu už od poloviny srpna, protože skončila celozávodní dovolená. Během naplánovaného volna proběhla řada pravidelných servisních akcí, a tak můžeme dále navýšit naši už tak vysokou kapacitu.

Důvod je jasný: výpadek z první části roku, způsobený koronavirem. Závod ve Vrchlabí se řadí mezi nejmodernější průmyslové podniky, a proto je pro nás o něco jednodušší zvýšit kapacitu a dohnat, co je potřeba. V první řadě díky vysokému nasazení našich zaměstnanců, kteří dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků. Velmi důležité jsou ale také pokrokové technologie, které nám usnadňují práci a v našem závodě hrají obzvláště důležitou roli.

Nově disponujeme dvěma významnými inovacemi. V první řadě jde o zcela automatické vychystávání a dopravu dílů ze skladu k obráběcím strojům. Zvýšili jsme díky tomu kapacitu, omezili riziko chybovosti a tento krok prospěl také bezpečnosti práce.

Dalším vylepšením je rozšíření linky o nové robotické zařízení. Dříve byly takové úkony vyhrazeny jen celozávodní dovolené nebo znamenaly omezení provozu, avšak díky prvotřídním pracovníkům, počítačům, špičkovým programům a nejmodernějším technologiím jsme dokázali spustit automatické výrobní zařízení na montáž ložisek za plného chodu linky.

Více si o těchto inovacích můžete přečíst na následujících řádcích. Mám osobně velkou radost, že Vrchlabí má znovu náskok před ostatními a také že naše pokroky vyvolaly zájem odborníků, díky nimž se o našem závodě mluví s respektem daleko za hranicemi kraje i naší země. Myslíme ale nejen na technologie budoucnosti, ale také na naše životní prostředí, a proto doufám, že se brzy potkáme během akce Ukliďme Česko – Čisté Krkonoše. V sobotu 19. září se dobrovolníci ze závodu ŠKODA AUTO ve Vrchlabí vydají uklidit okolí našeho závodu. Přeji vám úspěšný vstup do závěrečné třetiny tohoto roku a pevné zdraví.

SLIMAK_ZEL_UV_0901

Ivan Slimák
Vedoucí závodu
ŠKODA AUTO Vrchlabí

DIGITALIZACE VÝROBY POKRAČUJE:
AUTOMATICKÉ DODÁVKY DÍLŮ

Závod ve Vrchlabí opět potvrdil svou pověst jednoho z nejmodernějších průmyslových provozů. V červenci spustil automatické objednávky a dodávky dílů na obráběcí linky.

Škoda Auto, Automatizace, robotizace, Vrchlabí

Závod Vrchlabí, jako jeden z nejmodernějších provozů nejen v rámci koncernu Volkswagen, zavedl další převratnou technologii. Jedná se o automatické objednávání a dodávání dílů z oddělení logistiky přímo na obráběcí linky CNC. Na začátku pracovníci logistiky připraví přepravku s potřebnými komponenty. Automatický přepravní robot ji vyzvedne a dopraví k obráběcí lince. Na zpáteční cestě robot odveze prázdnou přepravku a ta se díky pokročilé senzorice ve skladu dílů automaticky ohlásí, aby do ní mohla být doplněna další dávka dílů.

Denně jsou takto obráběcí stroje zásobovány více než 50 000 komponenty. Plynulé dodávky zvyšují produktivitu výroby, omezují riziko chyb a zároveň podstatně zvyšují bezpečnost práce, protože zaměstnanci logistiky se již nemusí pohybovat v oblasti výrobních zařízení.

Jedná se také o výrazný posun v oblasti digitalizace výroby. Jeho základem je technologie internetu věcí, označovaná anglickou zkratkou IoT (Internet of Things), která patří do Průmyslu 4.0, využívajícího nejmodernější postupy pro automatizaci výroby. V závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí se tato pokroková řešení používají již od roku 2015, kdy byly poprvé zavedeny kooperující roboty. Od roku 2018 se pro dopravu dílů mezi měrovým centrem a obráběcími stroji používá autonomní přepravní robot, který si dokáže sám najít cestu halou a vyhýbá se ostatním robotům, zaměstnancům či překážkám.

Vedle zvýšení efektivity a kvality výroby se takto snižují také výrobní náklady. Automobilka předpokládá, že investice do nového systému se vrátí za méně než tři roky. Inovativní technologie v závodě ve Vrchlabí zaujala také odbornou veřejnost.


VÝSTAVBU NOVÉHO ROBOTICKÉHO PRACOVIŠTĚ URYCHLILA TECHNOLOGIE
„DIGITÁLNÍHO DVOJČETE“

Při rozšíření linky v závodě ŠKODA AUTO ve Vrchlabí pomohla virtuální simulace. Počítačem navržený přesný model výrobního zařízení umožnil jeho instalaci za plného chodu linky a zkrátil celý proces o tři týdny.

Závodu Vrchlabí se podařil další husarský kousek v oblasti moderní průmyslové výroby. Aby bylo možné zajistit začlenění nejnovějšího robotického zařízení do stávající linky za plného provozu, vznikl v předstihu zcela věrný počítačový 3D model budoucího stroje, který coby „digitální dvojče“ posloužil k prověření všech potřebných funkcí.

Specialisté měli díky tomu dokonalou představu o kinematice ramen a prostorových nárocích ve velkém předstihu před tím, než bylo robotické pracoviště fyzicky vůbec přítomno v závodě. Nové zařízení slouží k uložení dvakrát čtyř ložisek během taktu, který netrvá ani 30 sekund. Jedná se o pokročilý proces, který je mimořádně náročný na přesnost montáže, a proto tento pracovní krok přejaly roboty.

„Digitální dvojče“ v počítači umožnilo přesně sledovat a nastavit pohyby ramen během krátkého výrobního taktu, aby nedošlo ke kolizi s již nainstalovanými výrobními zařízeními. Softwarové vybavení virtuálního dvojčete je natolik propracované, že umožňuje v předstihu naprogramovat všechny pohyby robotů a odladit software ještě před instalací strojů na linku. Počítačová kopie skutečného stroje najde uplatnění i v budoucnu při školení personálu.

Díky velmi věrnému zobrazení získali technici také přesnou představu o tom, kolik prostoru je potřeba novému pracovišti vyhradit. Díky počítačové optimalizaci přitom dosáhli úspory asi 40 čtverečních metrů výrobní plochy. Současně se instalace zkrátila o tři týdny.

digitální dvojče, Škoda Auto, Vrchlabí, technologie, robotika, automatizace

OČIMA PATRIOTŮ
Petr Dlouhý,

Dlouhy-Vrchlabi koordinátor logistiky,
úsek DQ

Petr Dlouhý pracuje ve společnosti ŠKODA AUTO již 23. rokem a je příkladem toho, že kdo se vzdělává a pracuje na svém osobním rozvoji, má stále více příležitostí k uplatnění. Začínal na dělnické pozici, dnes se ovšem již jako koordinátor logistiky stal garantem projektu automatizace objednávek.

„Začínal jsem jako dělník drobných prací v expedičním skladu dílů – dnes je tento útvar znám pod zkratkou PLC. Poté jsem pracoval na pozici směnového mistra, následně jako technický pracovník, dále coby specialista a od roku 2004 na postu koordinátora.

Za svého působení ve firmě jsem měl možnost poznat prakticky všechny oblasti logistiky, od lisoven a lakoven přes svařovny až po montáž vozů. Dnes mám na starosti koordinaci týmu, který musí zajistit dodávku dílů pro výrobu převodovek DQ 200, a to v požadovaném množství, ve stanoveném čase a předepsané kvalitě. To vše za dodržení platných pravidel a nařízení.

Měl jsem možnost téměř dva roky působit také v Rusku, rovněž v pozici koordinátora v oddělení logistiky. Tamní logistika byla ale oproti mé současné pozici více orientována na dispoziční objednávání dílů a do oblasti plánování logistických projektů.

Za svůj vrchol mohu označit aktuální projekt automatizace objednávek v logistice. Tento projekt připravuje podmínky pro další růst produkce. Zvyšuje efektivitu a omezuje chybovost pracovníků a má velký význam pro celkovou strategii digitalizace a automatizace společnosti. Aby se ještě více omezila chybovost, je celý proces, od objednání dílu až po jeho dodání na místo spotřeby, on-line monitorován.

Tím, že umístíme prázdnou paletu do určené pozice, dojde k automatickému objednání nového dílu a zároveň je tento díl roboticky přivezen na místo spotřeby. Myslím, že nový projekt tak zcela naplňuje firemní motto Simply Clever.“


AKCE UKLIĎME ČESKO – ČISTÉ KRKONOŠE SE BLÍŽÍ

Zaměstnanci závodu Vrchlabí mají opět možnost zúčastnit se spolu se svými rodinnými příslušníky oblíbené akce Ukliďme Česko – Čisté Krkonoše, spojené s ochranou životního prostředí. Letošní ročník se bude konat v sobotu 19. září.

Výrobní závod ŠKODA AUTO ve Vrchlabí se v rámci společenské odpovědnosti dlouhodobě věnuje rozvoji a ochraně svého okolí. V oblasti životního prostředí se jedná o několik projektů, mezi nimiž má už své pevné místo i dobrovolné sbírání odpadků a čištění lesa po turistické sezoně v rámci akce Čisté Krkonoše. Všichni zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci jsou tedy zváni v sobotu 19. září, aby společně vyrazili do okolních kopců a spojili příjemné trávení volného času na čerstvém vzduchu s užitečnou prací pro místní přírodu. V minulosti takto zaměstnanci ŠKODA AUTO pomohli zbavit lesy několika tun odpadků a nepořádku.

Vrchlabský závod je již řadu let partnerem Krkonošského národního parku a přispívá na jeho ochranu a rozvoj. 

K pravidelným aktivitám patří také výsadba nových stromků za účasti zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO.  Letošní cíl je obohatit místní přírodu o téměř 40 000 nových stromů, které mají v citlivých částech národního parku přispět k obnově lesního porostu a ke zvýšení jeho biodiverzity.

Uklidme-svet-uklidme-Cesko-2

Doplňující informace

Štítky

Související články Na základě štítků: 2020, Vrchlabí