ŠKODA AUTO generálním partnerem stavby nových varhan ve Svatovítské katedrále

› ŠKODA AUTO podporuje mimořádný projekt stavby nového nástroje v katedrále sv. Víta
› V jubilejním roce pro naši státnost se ŠKODA zapojuje do celonárodní sbírky
› Dokončení nástroje je plánováno na prosinec 2019

Mladá Boleslav, 2. února 2018 – ŠKODA AUTO se stala jedním z generálních partnerů sbírky pro stavby nových varhan v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. V roce, kdy si připomínáme jubileum 100 let naší novodobé státnosti, se tak ŠKODA stává součástí projektu, který vytvoří mimořádný nástroj, odpovídající velikosti našeho nejvýznamnějšího chrámu.

„Společnost ŠKODA AUTO se zapojuje do skutečně celonárodního projektu sbírky, která Svatovítské katedrále zajistí výjimečný nástroj. Jsme rádi, že jsme mohli svým dílem přispět k jedinečné stavbě, které symbolicky vzniká právě v roce, kdy si připomínáme jubileum československé státnosti,“ uvedl při slavnostním setkání se zástupci Nadačního fondu Svatovítské varhany na Pražském hradě pan Bohdan Wojnar, člen představenstva ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů.

„Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Je očitým svědkem naší minulosti a utváření naší identity. Stavbou varhan v západním kůru máme nyní možnost katedrálu po 600 letech symbolicky dokončit a naplnit odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV,“ řekl při setkání kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský.

Od doby vysvěcení katedrály sv. Víta v roce 1369 až do současnosti zněly pod klenbou chrámu tóny více než deseti různých varhanních nástrojů, nikdy se zde ale nepodařilo vytvořit opravdu výjimečný nástroj. Současné varhany byly dokončeny v roce 1931, rozsahem, kvalitou výroby ani použitými materiály ale neodpovídají významu a velikosti katedrály. Proto vznikla myšlenka na symbolické dokončení chrámu výstavbou velkoryse koncipovaných a umělecky mimořádných varhan.

ŠKODA AUTO se do projektu Svatovítských varhan zapojuje coby generální partner příspěvkem ve výši 5 000 000 Kč a dlouhodobým zapůjčení vozu pro potřeby týmu, který varhany vytváří. Aktuálně je i díky příspěvku společnosti ŠKODA vybráno 57 milionů korun, což představuje 77 % potřebné částky. Vedle firemních přispěvatelů tvoří velký podíl i soukromí dárci, kteří mají možnost „adoptovat“ jednotlivé píšťaly varhan. Do sbírky se zapojilo i na 170 měst a obcí z celé České republiky.

Výrobcem nástroje se díky vítězství ve výběrovém řízení stala specializovaná španělská firma Gerharda Grenzinga, která doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů varhan napříč kontinenty (např. v katedrálách v Bruselu či Madridu). Sám G. Grenzing navštívil několik desítek českých kostelů při hledání optimálních tónů pro nové varhany, která rozsahem 4 manuály a 92 rejstříků i počtem více než 6500 píšťal budou odpovídat majestátním rozměrům katedrály sv. Víta.

Do konce letošního roku se ve Španělsku vyrobí všechny části varhan, následně pak budou v dílně G. Grenzinga sestaveny a vyladěny. Do České republiky nástroj dorazí v červnu 2019, jeho slavnostní uvedení do provozu je plánováno na prosinec roku 2019. Nástroj bude instalován v západní kruchtě, tedy na dominantním místě nad hlavním vchodem do katedrály.

ŠKODA AUTO se aktivně zapojuje do významných českých společenských a kulturních projektů, formou dlouhodobého partnerství podporuje také špičkové kulturní instituce, jako je Národní divadlo a Česká filharmonie. ŠKODA má současně i rozsáhlý program společenské odpovědnosti, kde pomáhá například znevýhodněným dětem či v oblasti bezbariérové mobility.

Doplňující informace

Štítky