ŠKODA AUTO vysadila v České republice již více než 912 000 stromů

› Společnost ŠKODA AUTO se v roce 2007 zavázala za každý nový vůz prodaný v České republice vysadit jeden stromek
› Za 12 let projektu ŠKODA Stromky tak bylo na více než 150 lokalitách po celém Česku vysazeno přes 912 000 dřevin
› Sazenice přispívají k zpestření druhové skladby porostů, rekultivaci lesů po kůrovcové kalamitě, ale také k obnově tradičních alejí a zlepšení rázu krajiny ve městech i jejich okolí
› ŠKODA AUTO se dlouhodobě zaměřuje na péči o životní prostředí v rámci podnikové strategie GreenFuture, která zastřešuje všechny environmentální aktivity firmy

Mladá Boleslav, 10. prosince 2019 – Počet stromů vysazených v České republice v rámci projektu ŠKODA Stromky letos dosáhl 90 918 a celkem tak za 12 let na našem území zapustilo kořeny 912 000 nových dřevin. Pro společnost ŠKODA AUTO je to jedna z mnoha aktivit, kterou přispívá k trvalému zlepšování životního prostředí. Stromky jsou vysazovány nejen v okolí výrobních závodů, ale na řadě míst po celé zemi. Slouží k výsadbě nových porostů a alejí, ale také k obnově poškozených úseků lesa či k zvýšení biodiverzity.

„Společnost ŠKODA AUTO si zvolila výsadbu stromků jako nejlepší ukázku firemní orientace na společenskou odpovědnost v rámci strategie GreenFuture,“ říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení lidských zdrojů. „Výsadba přitom probíhá za podpory našich zaměstnanců. Všechny nás tak spojuje společný záměr přidat pomocnou ruku v ochraně životního prostředí v České republice.“

Projektem ŠKODA Stromky se automobilka ŠKODA AUTO v roce 2007 zavázala za každé prodané auto v České republice vysadit jeden strom. Celkový počet 912 000 dosud vysazených dřevin odpovídá 190 hektarům lesa. To je plocha přibližně 290 fotbalových hřišť. Nejvíce sazenic, celkem 26 128, se vysázelo v Královohradeckém kraji, ve Středočeském kraji to bylo 17 604.

V rámci grantového řízení společnosti jsou každým rokem přidělovány žadatelům finance na příslušný počet sazenic. Zájemci o grant se mohou hlásit z celé České republiky. Zvýhodněny jsou takové projekty výsadby, které pomáhají protierozní ochraně a rekultivaci území nebo revitalizaci skládek stavebního či komunálního odpadu. Další uplatnění se nabízí u obnovy tradičních alejí nebo při podpoře biodiverzity lesních porostů.

Letos si o příspěvek zažádalo 54 subjektů, nejčastěji ze Středočeského a Královohradeckého kraje. Sazenice začaly růst nejen v okolí výrobních závodů společnosti ŠKODA AUTO, ale také například na jižní Moravě nebo na chráněném území Šumavy.

Do výsadby se pravidelně zapojují dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO a jejich rodinných příslušníků, přispět mohou i vyhledáváním vhodným lokalit. Jedná se o důležitou součást projektu, díky níž se posiluje vazba zaměstnanců k regionu, v němž žijí a pracují.

Výsadba stromků je jednou z mnoha aktivit, které zastřešuje environmentální podniková strategie GreenFuture. Příkladných hodnot dosahuje společnost ŠKODA AUTO od roku 2010 také v oblasti snižování spotřeby energií (o 35 %) a v omezení množství nevyužitelného odpadu na jeden vyrobený vůz (o 98 %). Na důsledné zavádění ekologických opatření v rámci strategie GreenFuture dohlíží specializované oddělení Green Office ŠKODA AUTO.

Pro zájemce o grant k výsadbě nových stromů je k dispozici internetová stránka https://www.skoda-auto.cz/o-nas/grant-skoda-stromky, kde jsou uvedeny podrobné podmínky. Další informace o projektu, zajímavosti a snímky najdou příznivci ochrany životního prostředí na stránce www.hlaslesa.cz. Své příspěvky mohou na sociálních sítích sdílet prostřednictvím hashtagu #hlaslesa.

Doplňující informace

Fotografie

Štítky